slovnik

Kapitola 27

Posvätné uctievanie falusu

Každé náboženstvo má sexuálny pôvod. V Afrike a Ázii je uctievanie lingam-jóni a vonkajších genitálií bežné. Posvätný budhizmus je sexuálny. V zen budhizmu sa taktiež učí sexuálna mágia. Budha učil sexuálnu mágiu v tajnosti. Vo svete existuje mnoho falických božstiev. Šiva, Agni, a Šakti sú falické božstvá v Indii.

Siva v kameni

Šiva

Legba v Afrike, Venuša, Bakchus, Priapus a Dionýzos v Grécku a Ríme boli falické božstvá.

Falickí Bohovia a posvätné lesy židov boli zasvätené sexuálnemu kultu. Niekedy však kňazi týchto falických kultov podľahli pokušeniu (sexu) a zlyhali, čo napokon viedlo k divokým bakchantským orgiám. Hérodotos cituje nasledujúce: "Všetky ženy v Babylone sa museli prostituovať s kňazmi v chrámoch Miléta."

Medzitým, v Grécku a Ríme, v chrámoch Vesty, Venuše, Afrodity, Eset atď., kňažky si verne plnili svoje sväté sexuálne kňazské povinnosti. V Kapadócii, Antiochii, Pamplone, ​​na Cypre, a Bylose, sa konali veľké sprievody, pri ktorých kňažky s nekonečnou úctou a mystickým velebením niesli veľký falus, ktorý mal reprezentovať Boha, alebo rozmnožovací symbol života a osiva.

dionyzovsky_sprievod

Dionýzovský sprievod s falusom

Biblia obsahuje tiež mnoho narážok na falický kult. Sľub z doby patriarchu Abraháma skladali Židia položením ruky pod stehno, čo znamená, na posvätný pohlavný úd.

Poznámka editora: V českom a slovenskom preklade biblii stojí: Polož svoju ruku pod moje bedrá! – Genezis 24:2 - No v pôvodnom preklade biblii stojí stehno a nie bedrá. Celá fráza je vlastne eufemizmom pre položením ruky na pohlavný úd.

Sviatok stánkov (spomínaný v Janovom evanjeliu 7:2) boli orgie podobné slávnym Saturnáliám Rimanov. Obrad obriezky je úplne falický.

História všetkých náboženstiev je plná symbolov a falických amuletov, akými sú napríklad hebrejská micva, kresťanské stavanie májov, atď. V dávnych dobách sa hlboko uctievali posvätné kamene, ktoré mali falickú podobu. Niektoré z týchto kameňov sa podobali mužskému pohlavnému orgánu, iné zase ženskému. Pazúrikové kresacie kamene a kremene boli považované za posvätné kamene, pretože sa nimi dal vytvoriť oheň. Oheň, ktorý sa ezotericky rozvíjal v ​​chrbtici pohanských kňazov ako božské privilégium.

V kresťanstve nájdeme mnoho zmienok o uctievaní falusu. Obriezka Ježiša, sviatok Troch kráľov (Zjavenie Pána), Slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi atď., sú falickými sviatkami prebranými od svätých pohanských náboženstiev.

Holubica, symbol Ducha Svätého a zmyselná Venuša/Afrodita, sú vždy predstavované ako falické nástroje používané Duchom Svätým k oplodneniu Panny Márie. Samotné slovo "sacrosanct" (svätosvätý), je odvodené z latinského slova sacrosanctus, od sacro - posvätným obradom (šiesty pád od sacrum – krížová kosť) a sanctus (svätý, posvätný) a teda jeho pôvod je falický.

Falický kult je náramne božský. Falický kult je transcendentálne vedecký a hlboko filozofický. V nadchádzajúcej ére Vodnára vedci v laboratóriách objavia energetické a mystické princípy falusu a maternice.

Planéta Urán riadi pohlavné žľazy v ktorých sa ukrývajú obrovské sily, ktoré veda objaví v novej ére. Potom vedci otvorene uznajú vedeckú hodnotu falických kultov.

V semiačku/semene sa ukrýva celý potenciál univerzálneho života. Materialistická veda súčasnej doby nevie nič iné, ako ironicky kritizovať to, o čom nemá ani poňatia.

Na kameňmi dláždených nádvoriach aztéckych chrámov, sa muži a ženy sexuálne zjednocovali za účelom prebudenia kundaliní. Páry zostávali v chrámoch celé mesiace a roky, pričom sa navzájom milovali a láskali a praktizovali sexuálnu mágiu bez rozliatia semena. Avšak tí, ktorí dosiahli ejakuláciu semena boli odsúdení na smrť. Ich hlavy boli sťaté sekerou. Takto zaplatili za svoju svätokrádež.
Nahé tance a sexuálna mágia boli úplným základom Eleusínskych mystérií. Uctievanie falusu je základom hlbokého uvedomenia si svojho Bytia.

Všetky hlavné slobodomurárske nástroje slúžia k práci s kameňom. Každý slobodomurársky majster musí otesávať svoj filozofický kameň. Týmto kameňom je sex. Chrám večného Otca musíme vybudovať na živom kameni. (Prvý Petrov list: 2:1-10)

Sex a had

Istý zasvätenec, ktorého meno neuvádzam, píše:

"Úplným ovládnutím hadej sily môže človek docieliť takmer všetkého. Dokáže pohnúť horami či kráčať po vode, levitovať alebo sa môže nechať pochovať do zeme v zapečatenej schránke, z ktorej vyjde živý v ktorúkoľvek stanovenú dobu.

Pradávnym kňazom bolo známe, že auru možno za určitých podmienok vidieť a tiež to, že sa kundaliní môže prebudiť prostredníctvom sexu.

Hadia sila je dole stočená ako ohromné ​​silné pero od hodín. Aj ona môže spôsobiť rovnakú škodu ako pero, keď sa náhle uvoľní (u tých, ktorí sa dopustia zločinu vypustenia semena).

Táto mimoriadna sila je umiestnená v spodnej časti chrbtice, v mieste, ktoré leží blízko rozmnožovacích orgánov. Ľudia z Ďalekého východu si to uvedomujú, niektorí hinduisti používajú sex pri náboženských obradoch. K dosiahnutiu špecifických účinkov používajú rôzne formy sexuálneho prejavu (sexuálnu mágiu) a iné sexuálne polohy, ktorými týchto výsledkov skutočne dosahujú. Pred mnohými a mnohými storočiami naši predkovia sex uctievali. Vyznávali falus. V chrámoch sa odohrávali určité obrady, ktoré kundaliní prebúdzali, poskytujúc tak človeku jasnovidnosť, telepatiu a mnoho ostatných ezoterických schopností.

Sex, ktorý sa v láske správne a určitým spôsobom prevádzkuje, môže človeku zvýšiť vibrácie. Môže vyvolať to, čo ľudia z Ďalekého východu nazývajú otváranie lotosových kvetov (otváranie čakier), a objať duchovný svet. Je schopný vyvolať zdvihnutie kundaliní, ktorá prebudí určitá centra. Sexu a kundaliní by sa však nikdy nemalo zneužívať. Jedno by malo dopĺňať a vyvažovať druhé. Náboženstvo, ktorá tvrdí, že medzi manželmi by nemal byť žiadny sex, sa tragicky mýli.

Takže náboženstvá, ktoré hlásajú, že človek by nemal mať žiadne sexuálne skúsenosti, sa pokúšajú potlačiť vývoj jednotlivcov i celej rasy.

Funguje to nasledovne: v magnetizmu sa získa silný magnet usporiadaním molekúl látky do jedného smeru. Napríklad v kúsku železa sú normálne všetky molekuly rôzne nasmerované ako nedisciplinovaný dav. Sú náhodne usporiadané, ale keď sa zapôsobí určitou silou (v prípade železa silou magnetizujúcou), všetky molekuly sa obrátia rovnakým smerom, takže človek získa veľkú magnetickú silu, bez ktorej by nebolo žiadne rádio alebo elektrina, bez ktorej by neboli cesty ani železničná či letecká doprava.

Keď sa v človeku kundaliní prebudí, keď hadí oheň ožije, všetky molekuly sa v tele nastavia jedným smerom, pretože kundaliní ich pri prebudení do tohto smeru pretiahne. Ľudské telo potom začne pulzovať životom a zdravím, stane sa mocným v poznaní a dokáže vidieť všetko.

Sú rôzne spôsoby (tantrické polohy), ako kundaliní prebudiť úplne (Kama Kalpa obsahuje všetky tieto polohy), ale pre nesmiernu silu a vyniknutie nad ostatnými, ktoré by takéto prebudenie privodilo, by sa to s výnimkou tých dostatočne duchovne vyspelých nemalo vykonávať, pretože tejto sily sa dá aj zneužiť ku zlu. Kundaliní sa u manželského páru dá prebudiť čiastočne (aj úplne) a navodiť oživenie určitých centier. V skutočnej extáze dôverného styku sa molekuly tela nastavia tak, že veľa z nich čnie jedným smerom, čím ľudia získajú veľkú dynamickú silu.

Až všetok falošný stud a nepravé učenie o sexe pominie, potom človek opäť povstane ako veľká bytosť a znova bude schopný zaujať svoje miesto pútnika ku hviezdam."

Falický kult je tak starý ako svet. Sex musí pomôcť kundaliní a kundaliní musí pomôcť sexu. Ani sex ani kundaliní nesmú byť zneužité. Sexuálna mágia musí byť vykonávaná iba raz za deň.

"Muž a žena nie sú obyčajnou hmotou z protoplazmy, mäsom prilepeným ku kostre. Človek je, alebo môže byť, čosi oveľa väčšieho. Tu, na Zemi, sme len hračkami nášho nadvedomia, ktoré sa prechodne zdržiava v astrále a získava skúsenosti prostredníctvom hmotného tela, ktoré je bábkou, nástrojom astrálu.

Fyziológovia spolu s ostatnými ľudské telo rozpitvali a všetko zredukovali na hmotu z mäsa a kostí. Môžu diskutovať o tej či onej kosti, prieť sa o rôznych orgánoch, ale to všetko sú len záležitosti hmoty. Neobjavili, a ani sa o to nepokúsili, tajnejšie, neuchopiteľné skutočnosti, také, ktoré Indovia, Číňania a Tibeťania poznali už dlhé storočia pred Kristom.

Chrbtica je naozaj veľmi dôležitá štruktúra. Ukrýva v sebe miechu, bez ktorej by človek bol ochrnutý a ľudsky neužitočný. Ale chrbtica má význam oveľa väčší. Priamo stredom chrbticového nervu, miechy, prebieha kanál, ktorý sa tiahne až do iných dimenzií (štvrtej, piatej, šiestej atď.). Týmto kanálom, ak sa prebudí, môže stúpať sila, známa ako kundaliní. Vo spodku chrbtice je to, čo ľudia na Ďalekom východe nazývajú hadí oheň. Je to sídlo života samého. U priemerného západného človeka je táto ohromná sila nevyužitá, driemajúca a nečinnosťou takmer ochrnutá. Vyzerá skutočne ako had stočený vo spodku chrbtice, ktorý má nesmiernu silu, ktorý však z rôznych dôvodov (vďaka hnusnému smilneniu) nemôže zatiaľ uniknúť za svoje hranice. Toto mýtické spodobnenie hada je známe ako kundaliní a u prebudených ľudí z Ďalekého východu sa môže hadia sila v kanáli chrbticového nervu zdvihnúť, stúpať priamo hore do mozgu a ďalej až do astrálu. Keď stúpa, jej mocná sila zaktivizuje každú čakru čiže energetické centrum, ako pupok, hrdlo a rôzne iné oblasti. Ak sa tieto centrá prebudia, človek sa stáva vitálnym, silným a dominantným."

Uctievanie falusu, prebudenie kundaliní, sexuálna mágia, nie sú vôbec nebezpečné, keď sa vykonávajú s početnosťou a s láskou.

Sexuálna mágia by mala byť praktizovaná len medzi mužom a ženou. Tí ľudia, ktorí ju zneužívajú a praktizujú ju s inými partnermi mimo domova nevyhnutne zlyhajú.

Infrasexuálné školy

Vo svete existuje mnoho infrasexuálnych škôl, ktoré smrteľne nenávidia falický kult a sexuálnú mágiu. Milovníci múdrosti sa musia vyvarovať týchto škôl, ak sa tiež nechcú stať infrasexuálmi.

Je nutné si uvedomiť, že infrasexualita neznáša normálny sex a suprasex. Vo všetkých dobách sa našli infrasexuáli, ktorí sa rúhali proti Tretiemu Logosu tým, že sex považovali za tabu, hriech, dôvod pre stud a utajovanie, atď. Infrasexuálni ľudia majú školy, kde učia ľudí nenávidieť sex. Infrasexuálni ľudia sa cítia byť mahátmom, hierofantom, apod.

Milovníci múdrosti sa často nechajú zmiasť infrasexuálnymi ľudmi. Títo infrasexuáli zaujímajú také mystické, zbožné a neopísateľné postoje podobné pustovníkom, že ak človek nemá určitú mieru pochopenia, tak môže byť veľmi ľahko zvedený na cestu infrasexuality.

Zasvätenie a had

Bez falického kultu a bez sexuálnej mágie je nemožné získať Zasvätenie veľkých záhad.
Mnoho slobodných študentov, ktorí sú cudní získa Zasvätenia malých záhad v ich superlatívnom a transcendentálnom vedomí. No Zasvätenie veľkých záhad nemožno dosiahnuť bez sexuálnej mágie a kundaliní.

Malé záhady nie sú ničím iným ako skúšobným obdobím: reťaz, ktorú musíme pretrhnúť, škôlka ezoterických štúdií, šlabikár. Falický kult je jediný spôsob, ktorý dokáže doviesť človeka k intímnemu uvedomeniu si Bytia.

soska z Peru-Had

Tento artefakt z Peru, ukazuje, že had kundaliní je živený sexuálnou energiou.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom