slovnik

Kapitola 26

Totemizmus

Ignoranti dialektického materializmu kritizujú totemizmus. Smejú sa na tom, bez toho, aby tomu vôbec rozumeli. My gnostici chápeme vznešenosť totemizmu a vieme, že toto učenie leží na základných princípoch okultizmu.

Totemisti poznajú zákon reinkarnácie a zákony, ktoré riadia evolúciu všetkých živých bytostí do hĺbky. Vedia, že karma je zákon príčiny a následku. Chápu, že všetky živé bytosti sú podmienené karme.

Veľkí zasvätenci totemizmu preskúmali (svojimi jasnozrivými silami) vnútorný život celého stvorenia a na týchto vedeckých objavoch založili princípy svojho učenia. Tieto princípy sú úplne neznáme pre materialistických ignorantov.

Totemisti vedia z vedeckého hľadiska, že každý minerálny atóm je fyzické telo inteligentného elementála. Totemisti vedia, že tento minerálny atóm sa vyvíja, až kým sa nestane dušou rastliny. Duše rastlín sú rastlinné elementály, ktoré Paracelsus vie, ako použiť pre liečebné účely. Za pomoci rastlín dokážeme privolať búrky a zemetrasenia. Za pomoci rastlín dokážeme vyliečiť chorých ľudí na diaľku. Rastlinné elementály sú všemocné, pretože rozvinuli svoju kundaliní, pretože nikdy nesmilnia.

Totemisti vedia, že tieto elementály sa neskôr skrze evolúciu stanú zvieracími elementálmi.

Veľkí mágovia vedia o zvieracej elementálnej mágii. A tak často s týmito zvieracími elementálmi, konajú hotové zázraky.

Totemisti vedia, že po dosiahnutí požadovaného evolučného vývoja sa títo zvierací elementály stanú ľudskými bytosťami. Každý patrične vyvinutí zvierací elementál sa reinkarnuje do ľudského tela.

Totemistickí kňazi múdro poznamenali, že ak ľudská bytosť robí zlo, tak sa môže navrátiť do pôvodného stavu, a tak sa stať znovu zvieraťom. Toto je pravda.

Každá perverzná ľudská bytosť sa opäť vracia do zvieracieho stavu. Často sa môže reinkarnovať ako zviera, avšak, k tejto premene na zviera dôjde iba na astrálnej úrovni. A preto, toto tvrdenie totemistov je pravdivé. Je taktiež veľmi pravdivé, že perverzní ľudia sa naozaj môžu reinkarnovať do tiel divokých zvierat.

Existujú prípady, kedy najčistejšie duše svätcov sa reinkarnovali do určitých druhov zvierat. Toto je kvôli tomu, aby pomohli niektorým druhom vyvinúť sa a pozdvihnúť ich do vyššieho stupňa vedomia. A preto, princípy totemistov sú správne.

Totemisti poznajú zákon karmy do hĺbky a vedia, že osud každého človeka je výsledok jeho karmy z minulého života.

Kmene, kde bývali totemisti, si tradične uctievali určitú rastlinu, alebo minerálneho elementála, ktorého poznali cez priamu skúsenosť. Zvyčajne tento elementál poskytoval domorodému kmeňu veľa služieb. Keď je totemom strom, tak do jeho kôry vyrežú ľudskú postavu. Teraz máme vysvetlenie všetkých tých mýtov a divných bájok, ktoré hovoria o čudných bytostiach, polo-človekoch, polo-zvieratách, ako kentauri, minotauri, sfingy, atď. Tieto podivné obrazy totemizmu sú skutočným pokladom obsahujúcim drahokamy múdrosti, ktoré sú úplne neznáme materialistickým ignorantom. Títo materialistickí ignoranti vedia iba ako sa smiať. Victor Hugo povedal: “Ten, kto sa smeje na tom čo nepozná, je ignorant, ktorý kráča po ceste idiotizmu.”

V totemizme je zakázané zabiť zviera, ktoré je považované za totem. Toto zviera bolo vybrané spomedzi svojich druhov, pretože má v sebe určité tajné charakteristiky, ktoré môže rozoznať iba jasnovidec. Múdry totemistickí kňazi uctievajú zvieracieho alebo rastlinného elementála, ktorý slúži ako nástroj pre božskosť. Toto stvorenie je moc vážené a jeho smrť je možná iba veľmi posvätnou liturgiou a niekoľkými dňami bežného nariekania. Civilizovaní ignorantskí ľudia tomuto nerozumejú, pretože sa oddelili od prírody. Avšak totemistickí kňazi tomu rozumejú.

Poklady totemizmu nájdeme vo všetkých náboženských kultoch. V hinduizme uctievajú bielu kravu, Chaldejci pokorného baránka, Egypťania vola, Arabi ťavu, Inkovia lamu, Mexičania psa a kolibríka, pôvodní gnostici uctievali baránka, rybu a bielu holubicu ako symbol Ducha Svätého.

baranok_bozi

Baránok boží, symbol Krista

Určité rastlinné alebo zvieracie elementály, bývali vždy uctievané. Musíme pochopiť, že tieto elementálne stvorenia sú všadeprítomné, pretože neopustili Eden.

Veľkí rastlinní elementály sú skutoční anjeli, ktorí pracujú pre celé ľudstvo v éterickej sfére magnetických polí.

Rastlinní elementály sa reprodukujú sexuálnou mágiou. Existuje medzi nimi posvätné párenie, pri ktorom semienko prejde do lona bez nutnosti ejakulácie semena. Každé zviera je telo elementála. Každá rastlina je fyzické telo elementála. Títo elementály sú posvätní a vykonávajú zázraky v edene. Najmocnejší elementály sú uctievaní tým, že sa v ich podobe vyreže totem.

Keď sa ľudská bytosť naučí, ako sa rozmnožovať bez vypustenia semena, vtedy vstúpi do Edenu. Tam spozná elementálne bytosti totemistov. Tieto bytosti sú nepoškvrnené.

Zvierací elementály sú samy o sebe nevinní. Niektorí síce hlúpo mrhajú semenom, avšak z tohto ich nemôžeme viniť, pretože ich božská iskra je stále nevinná. Táto iskra sa do nich ešte nevtelila. Jedná sa teda o tvora, ktorý nemá o sebe vedomie, t.j. neuvedomuje si svoje Bytie, ktoré ešte neprevzalo kontrolu nad svojimi vozidlami/telami. Takéto telo si i napriek tomu stále uchováva svoje ohne. To, čo sa znovu vteľuje do zvieracieho tela, je iba tieň tejto iskry, jej ego (protoplazmatické telá) zatiaľ iba v potenciálnom stave.

Rastlinní elementály sú čistejší, krajší. Reprodukujú sa ako bohovia. Medzi nimi existuje dokonalé manželstvo.

Dokonalé manželstvo nájdeme taktiež v minerálnej ríši. Milujú sa navzájom a reprodukujú, majú deti, majú svoj vlastný jazyk a zvyky. Nemrhajú semennou tekutinou, sú kompletní. Sú dokonalejší ako zvierací elementály, pretože na rozdiel od nich, nikdy nemrhajú semennou tekutinou.

V Edene, elementály žijú šťastne. Každý, kto nasleduje cestu dokonalého manželstva, vstúpi do Edenu. V skutočnosti, každý, kto úplne rozvinul posvätný oheň, vstúpi do Edenu.

Úplne rozvinutie kundaliní nám dovoľuje navštíviť Eden s éterickým telom. Eden je éterická rovina, oblasť intenzívnej modrej farby, kde vládne iba šťastie. Tí, ktorí sa naučili milovať, žijú v Edene.

Totemoví bohovia

Bohovia jednoducho existujú a kresťanstvo ich uctieva pod rôznymi menami ako anjeli, archanjeli, serafovia, sily, tróny, atď.

Ignorantskí materialisti veria, že ľudská bytosť vytvorila bohov ohňa, vzduchu, vody a zeme zo strachu. Tento koncept učených ignorantov materializmu je úplne nepravdivý. Čoskoro sa objavia špeciálne šošovky, cez ktoré bude možné vidieť auru, astrálne telo, astrálny svet, odlúčené egá od tela a bohov astrálneho sveta. Potom, všetky hlúpe tvrdenia učených ignorantov budú premenené na prach. Ľudská bytosť bude znova mať v úcte nevýslovných bohov. Títo bohovia existovali ešte predtým ako sa objavil svet.

Elementály

Paracelsus povedal, že musíme zapriahnuť elementálov prírody do koču vedy, aby sme boli schopní lietať vzduchom, jazdiť na orlovi, chodiť po vode a cestovať na najvzdialenejšie miesta Zeme za pár okamihov.

Existujú elementály, ktorí nám môžu pomôcť astrálne cestovať. Jedným z nich je elementál stromu Datura Arborea, ktorý je v mnohých krajinách známy ako Borrachero, anjelská trúba alebo kvet noci. Tento elementál môže vziať hocakú ľudskú bytosť von z tela do astrálneho sveta. Pre gnostického študenta stačí mať jeden takýto strom doma. Je nutné si získať priazeň elementála tohto stromu. Počas noci sa študent sústredí na elementála tohto stromu, pričom bude vokalizovať hlásku “KAM” mnoho krát, až kým nezaspí, prosiac elementála tohto stromu, aby ho vzal von z fyzického tela a presunul do hocakej časti nekonečného kozmu. Tento rastlinný elementál pomôže tým, ktorí vedia ako prosiť s vierou a láskou.

V Peru tento strom Datura Arborea poznajú ako Floripondio, a v Bolivare v Kolumbii pod názvom Higanton. Mnohí ľudia majú s týmito praktikami okamžitý úspech, pretože sú hypersenzitívni, no na druhej strane, máme tiež ľudí, ktorí nie sú hypersenzitívni. Títo ľudia musia veľa trénovať, aby dosiahli víťazstvo.

Anjelska_truba

Datura arborea

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom