slovnik

Kapitola 25

Fatálnosť

Keď prišiel temný vek, univerzity zasvätenia boli zavreté. Toto bola fatálnosť. Odvtedy sa veľké čierne lóže, ktoré vznikli počas starovekej temnoty starovekých časov, stali viac aktívnymi. Limitom svetla je temnota. Vedľa každého chrámu svetla existuje chrám temnoty, a kde svetlo svieti jasnejšie, tam je temnota omnoho temnejšia.

Univerzity zasvätenia v Egypte, Grécku, Indii, Číne, Mexiku, Yucatáne, Peru, Tróji, Ríme, Kartágu, Chaldei atď., mali svoje nebezpečné protipóly, pravé opaky, hrozné školy čiernej mágie, fatálne tiene svetla.

Tie školy čiernej mágie boli tiene univerzít zasvätenia. A tak, keď boli univerzity zatvorené, tieto fatálne školy sa stali veľmi aktívnymi.

A preto nie je čudné nájsť medzi týmito brlohmi čiernych mágov terminológiu, rôzne rituály a vedu, ktoré sú podobné tým používaných v univerzitách zasvätenia. Toto mýli stúpencov pravej cesty svetla. Prirodzene, že stúpenec je milovníkom “nezvyčajných vecí,” “exotiky vzdialeného” a “nemožného.” A preto, keď stúpenec nájde čiernych mágov tohto typu, ktorí rozprávajú o egyptských, mayských, aztéckych, inkských, gréckych, chaldejských, perzských mystériách atď., potom sa úprimne domnieva, že doslova chytil Boha za bradu, a tak sa vydá do rúk čiernych mágov, veriac, že sú bieli.

Títo mágovia temnoty sa hemžia všade tam, kde sa nachádzajú univerzity zasvätenia. Títo mágovia sú protikladom týchto univerzít svetla. Rozprávajú ako majstri, pričom sa vždy nezabudnú pochváliť, že oni sami sú zasvätenci týchto univerzít svetla. Nikdy nepovedia niečo, čo by mohlo vyjaviť podozrenie. Ukazujú sa, že sú milí a pokorní, obraňujúc pravdu a dobro, pričom zaujímajú ohromne mystické postoje. Je jasné, že za takýchto podmienok, sa naivní neskúsení stúpenci vzdajú cesty na hrane noža a úplne sa zveria do rúk týmto vlkom v ovčom rúchu. Toto je fatálnosť.

Tieto školy čiernej mágie sú všade. Pamätáme si odpadlícke sekty mayov. Ich stúpenci boli vyhnaní z bielej mayskej lóže. Oni sú čierni mágovia. Oni založili školu medzi Yucatánom a Guatemalou. Momentálne, táto škola mayskej čiernej mágie má aktívnych činiteľov v Mexiku a Guatemale. Avšak, kto by sa odvážil pochybovať o týchto temných ľuďoch, ktorí hovoria že sú mayskí princovia a veľkí kňazi? Títo ľudia stále hovoria s úctou o Teotim, zvrchovanému bohovi, stvoriteľovi a udržovateľovi sveta. S nadšením spomínajú Bacabesa, mayskú svätú trojicu, a Camaxtliho, trestateľa zlých, atď. Za takýchto okolností je veľmi náročné spoznať takýchto temných ľudí. Keď im stúpenec uverí, zoberú ho do ich chrámu kde ho zasvätia. Očividne, stúpenec sa naivne stane čiernym mágom. Stúpenec by za takýchto okolností nikdy neprijal fakt, že by mal byť klasifikovaný ako čierny mág. Priepasť je plná úprimne pomýlených ľudí a ľudí s veľmi dobrými zámermi.

A tak, ako na brehoch Nílu, tak i vo svätej krajine Véd, sa objavuje mnoho takýchto temných ľudí. Skutočne, teraz sú veľmi aktívni a bojujú o zvýšenie počtu svojich stúpencov.

Ak študent chce kľúč, aby objavil týchto ľudí tieňa, dáme mu ho s veľkým potešením. Povedzte takýmto ľuďom o bielej sexuálnej mágii, bez vypustenia semena. Spomeňte im vedeckú cudnosť. Povedzte im, že vy nikdy nevypúšťate semeno. Toto je kľúč. Môžete si byť istý, že ak daná osoba je naozaj čierny mág, tak vyskúša všetko, aby vás presvedčil, že sexuálna mágia je zlá pre zdravie, že je škodlivá a navrhne vám, aby ste vypúšťali semeno.

Buď opatrný, drahý stúpenec, pri takýchto ľuďoch, ktorí vám odporúčajú vypustiť Hermesov pohár. Sú to čierni mágovia. Nenechajte sa zviesť ich sladkými slovami, očarujúcim chovaním alebo ich zvláštnymi menami. Každý stúpenec, ktorý vypustí Hermesov pohár, nenávratne padne do priepasti fatálnosti. Buďte pozorní. Pamätajte, že cesta dokonalého manželstva je cesta na hrane noža. Táto cesta je plná nebezpečenstva, vnútri aj vonku. Mnoho je tých, ktorí začnú, ale je veľmi náročné nájsť niekoho, kto neopustí túto cestu.

Teraz mi prichádza na myseľ prípad zasvätenca, ktorý žil v časoch grófa Cagliostra. Tento študent intenzívne praktizoval sexuálnu mágiu so svojou ženou, a je samozrejmé, že prirodzene dosiahol stupne, schopnosti, zasvätenie, apod. Všetko išlo veľmi dobre až do dňa, kedy mal smolu a prezradil svoje súkromné záležitosti svojmu priateľovi okultistovi. Tento priateľ bol šokovaný a vyzbrojený s poriadnou učenosťou odporučil zasvätencovi prestať s praktizovaním sexuálnej mágie, pri ktorej nie je vypustené semeno. Učenia tohto pomýleného priateľa zviedli zasvätenca. Od tej doby sa odhodlal praktizovať sexuálnu mágiu pri ktorej je vypustený Hermesov pohár. Výsledok bol strašný. Kundaliní zasvätenca zostúpila do magnetického centra kostrče. Takto stratil svoje stupne a sily, meč a plášť, posvätné tuniky a plášte. Toto bola skutočná pohroma. Toto bola fatálnosť.

Je dobré vedieť, že čierni mágovia milujú zosilňovať myseľ. Prehlasujú, že iba pomocou mysle sa môžeme podobať Bohu. Mágovia z temnoty smrteľne neznášajú cudnosť.

Stúpencov cesty, ktorí odmietli cestu dokonalého manželstva, aby sa stali stúpencami čiernej lóže, môžeme nájsť v miliónoch. Stáva sa to tak, že stúpenci okultizmu sú priťahovaní “nezvyčajným,” novým a mysterióznym, a keď nájdu “nezvyčajného” mága, okamžite sa mu odovzdajú do rúk, ako hocijaká vulgárna prostitútka mysle. Toto je fatálnosť.

Ktokoľvek sa chce narodiť ako kozmický anjel, ktokoľvek sa chce premeniť na anjela so silami nad ohňom, vzduchom, vodou a zemou, ktokoľvek sa chce premeniť na boha, sa nesmie nechať chytiť do týchto nebezpečných lákadiel.

Je veľmi náročné nájsť ľudí, ktorí sú dostatočne húževnatí a stáli, aby nikdy neopustili cestu dokonalého manželstva. Ľudská bytosť je extrémne slabá. Toto je fatálnosť.

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. – Matúš 22:14

A preto, ak pomocou nášho učenia dosiahneme pozdvihnutie pár bytostí do anjelského stavu, tak našu prácu budeme považovať za úspešnú.

Láska: Jediná cesta oslobodenia

Nepriatelia lásky sú nazývaní smilníci. Mýlia si lásku s túžbou. Každý mág, ktorý učí ejakuláciu semena je čierny mág. Každá osoba, ktorá vypúšťa sexuálnu tekutinu je smilník. Je nemožné dosiahnuť vnútornú realizáciu Bytia, keď sme nezabili zvieraciu túžbu. Tí, ktorí vypúšťajú Hermesov pohár, nie sú schopní milovania. Láska a túžba sú nezlučiteľné. Ktokoľvek vypúšťa Hermesov pohár je obeťou zvieracej túžby. Láska je s túžbou a smilnením absolútne nezlučiteľná.

Sufizmus

Najúžasnejšou časťou mohamedánskeho mysticizmu je perzský sufizmus. Má zásluhu boja proti materializmu a fanatizmu a proti doslovnej interpretácii Koránu. Súfisti interpretujú Korán z ezoterického uhla pohľadu tak, ako my gnostici interpretujeme Nový zákon.

Čo je pre západniarov najviac znepokojujúce v orientálnom náboženstve a súfistickom mysticizme je fakt, že oni v ňom zvláštne a mysteriózne spájajú erotiku s mystikou. Kresťanská teológia považuje ľudské telo ako antagonistické voči duchu. Avšak v moslimskom náboženstve sú telo a duch dve substancie rovnakej energie, dve substancie, ktoré si musia pomáhať. Tento predmet diskusie je pochopený iba tými, ktorí praktizujú pozitívnu sexuálnu mágiu. Na východe, náboženstvo, veda, umenie, filozofia, sú učené v erotickom a vyberane sexuálnom jazyku. “Mohamed sa zamiloval do Boha,” tvrdia mystickí Arabi. “Vyber si pre seba novú ženu na každú jar nového roku, pretože kalendár minulého roku nie je dobrý,” hovorí perzský básnik a filozof.

Tí, ktorí dôkladne študovali Pieseň piesní od múdreho Šalamúna, nájdu delikátnu zmes mystického s erotickým, ktorá extrémne škandalizuje infrasexuálnych ľudí.

Pravé náboženstvo nemôže zamietnuť erotiku, pretože by to bola jeho smrť. Mnoho mýtov a starovekých legiend je založených na erotike. V skutočnosti, láska a smrť sú základom každého autentického náboženstva.

Súfisti a perzskí básnici písali o láske Boha vo výrazoch aplikovateľných ku krásnym ženám. Toto poburuje infrasexuálnych fanatických ľudí. Predstava sufizmu je ľúbostné zjednotenie duše s Bohom.

Vskutku, nič nemôže lepšie vysvetliť ľúbostné zjednotenie duše s Bohom, ako rozkošné sexuálne zjednotenie muža a ženy. Toto je brilantná predstava sufizmu. Ak chceme hovoriť o zjednotení Boha a duše, musíme tak hovoriť v erotickom jazyku lásky a sexu. Iba touto cestou môžeme vyjadriť to, čo chceme povedať.

Symbolický jazyk sufizmu má úžasné výrazy. U nich spánok predstavuje meditáciu. V skutočnosti meditácia bez spánku ničí myseľ. Toto je známe každému pravému zasvätencovi. Musíme skombinovať spánok s meditáciou. Toto je súfistom známe. Slovo “parfum” symbolizuje nádej božskej priazne; “bozky” a “objatie” medzi mnohými vecami, predstavujú náboženskú extázu: “víno” znamená duchovné poznanie, atď.

Súfistickí básnici spievali o láske, ženách, ružiach a víne, a napriek tomu mnoho z nich žilo život pustovníkov.

Sedem mystických stavov opísaných súfistami je niečo výnimočné. V týchto stavoch sa nachádzajú určité chemické prvky, ktoré s nimi úzko súvisia. Oxid dusíka a éter (presnejšie oxid dusíka, keď je dostatočne rozptýlený vo vzduchu) stimulujú mystické vedomie do mimoriadneho stupňa.

Musíme si uvedomiť, že dnešné ľudstvo je podvedomé. Takýto ľudia nie sú schopní poznania vyšších dimenzií vesmíru. A preto je nutné prebudiť vedomie a to je možné iba počas extázy. Ak zanalyzujeme extázu dialektickou logikou, zistíme, že je sexuálna. Rovnaké sexuálne energie sú vyjadrené pri sexuálnom pôžitku, keď sú transmutované a sublimované, prebudia vedomie a produkujú extázu.

Fatálnosť je strata extázy. Je to upadnutie opäť do podvedomia. Toto sa stane ak vypustíme Hermesov pohár.

Veľký majster povedal: ”Pri sexuálnom impulze, ľudská bytosť sa ocitne v najosobnejšom vzťahu s prírodou. Keď porovnáme pocity, ktoré muž zažíva so ženou a naopak, so súhlasom prírody, tak zistíme, že sa naozaj jedná o rovnaké pocity, aké nám ponúkajú lesy, prérie, more, a hory, akurát že v tomto prípade sa jedná o niečo ešte intenzívnejšie, pretože tu sa u nás prebúdza viac vnútorných hlasov, a hrá sa na intímnejšie struny.” Takto dosiahneme extázu.

Extáza je mystický zážitok, ktorý má svoje princípy založené na dialektickej logike. Táto logika nemôže byť nikdy porušená. Poďme sa zamyslieť nad príkladom jednotnosti zážitkov.

Tento všadeprítomný princíp existuje medzi mystikmi západu a východu, medzi hierofantami z Egypta, tak ako aj u pustovníkoch sufizmu, alebo medzi aztéckymi mágmi. Počas extázy, mystik hovorí rovnakým univerzálnym jazykom, používa rovnaké slová a cíti sa zjednotení s celým stvorením. Posvätné písma všetkých náboženstiev hovoria o rovnakých princípoch. Toto je dialektická logika, vyššia logika. Toto dokazuje, že mystici zo všetkých krajín sveta pijú z rovnakej fontány života. Podmienky príčin sveta (ďalší z princípov dialektickej logiky) ukazujú s presnosťou, precíznosťou a úplným súhlasom faktov skutočnosť a pravosť extázy. Mystici všetkých náboženstiev sveta úplne súhlasia vo svojich tvrdeniach o podmienkach príčin sveta. Zhoda je preto dokonalá.

Jednota života je ďalší princíp dialektickej logiky. Každý mystik v extáze vníma a pociťuje jednotu života. Matematika nekonečna a dialektická logika nemôže nikdy zlyhať. Ktokoľvek vypustí Hermesov pohár stratí stav extázy. Jeho vízie potom nie sú z dialektickej logiky. Aj napriek tomu verí, že je super-duchovný. Porušuje princípy dialektickej logiky a upadá do demencie z absurdnosti. Toto je fatálnosť.

Každý gnostický študent sa musí vyhnúť čiernej tantre, a tým, ktorí učia čiernu sexuálnu mágiu, ak nechce upadnúť do fatálnej priepasti.

Počas tejto Kali jugi, odpadlíci starovekých škôl sú veľmi aktívni.

V súčasnej dobe vedú čierni mágovia ohromnú kampaň so zámerom zavedenia ich falošného učenia do nového veku, ktorý sa začína. Chcú, aby čierna lóža zvíťazila.

Infrasexualita v joge

Sedem škôl jogy sú staré a grandiózne, ale nedokázali uniknúť cieľom temných. V súčasnosti existuje mnoho infrasexuálnych ľudí, ktorí hľadajú nových prívržencov tým, že zakladajú nové školy jogy. Títo jedinci smrteľne neznášajú cestu dokonalého manželstva, nenávidia bielu sexuálnu mágiu. Niektorí z nich učia čiernu tantru. Toto je fatálnosť.

Pravá joga je založená na bielej sexuálnej mágii. Joga bez sexuálnej mágie je infrasexuálna doktrína pre infrasexuálnych ľudí.

V Kama Kalpe a tantrickom budhizme nájdeme legitímne základy jogy. Ahamkára a maithuna sú v skutočnosti základy pravej jogy. Ahamkára (odstránenie “ja”) a maithuna (sexuálna mágia) je pravou syntézou jogy.

Tí, ktorí boli členmi mužského kláštora zen budhizmu vedia veľmi dobre, že maithuna a odstránenie reinkarnujúceho sa ega predstavujú základy Babajiho jogy vnútornej sebarealizácie. On nebol v celibáte. Tí, ktorí veria, že Mataji je jeho fyzická sestra, sa mýlia. Mataji je jeho kňazská žena. S ňou dosiahol vnútornú sebarealizáciu.

Indický budhizmus, tak ako zen a čchan budhizmus, je tantrický. Bez bielej tantry je joga zlyhaním. Toto je fatálnosť.

Čínsky a japonský budhizmus je úplne tantrický. Niet pochýb o tom, že čchan a zen budhizmus sú skutočne na ceste vnútornej realizácii Bytia.

V tajnom Tibete, sexuálna joga je grandiózna. Veľký majstri Tibetu praktizujú sexuálnu mágiu.
Môj dobrý priateľ mi napísal z Indie toto:

“V hinduistickej a tibetskej tantre je pozitívna sexuálna joga (maithuna) praktizovaná bez semennej ejakulácie. Po príprave, v ktorej sa pár učí, ako spolu vykonávať laja krijá cvičenia, pod vedením experta gurua, sa potom dostanú k tantra sádhane, počas ktorej musí muž vsunúť penis do vagíny. Tento proces sa odohráva po výmene pohladení medzi párom. Muž sedí s nohami prekríženými v ásane (polohe) a žena absorbuje falus. Pár zostáva v tomto zjednotení po dlhý čas bez pohybu, snažiac sa potlačiť svoje vlastné egá a analytické vedomie od zasahovania, a tak dovoľujúc prírode, aby konala bez akéhokoľvek vonkajšieho zasahovania. Potom, bez očakávania orgazmu vstúpia do činnosti erotické prúdy, ktoré následne vyvolajú extázu. V tejto chvíli sa ego rozpúšťa (odstraňuje), a tak je túžba premenená na lásku. Intenzívne prúdy podobné elektromagnetizmu, ktoré produkujú statické efekty, prechádzajú obomi telami. Pocit nevýslovného šťastia ovládne celý organizmus a potom pár zažíva extázu lásky a kozmického spojenia.”

Tu končí rozprávanie môjho priateľa, ktorého meno nebudem menovať. Tento vyššie citovaný úryvok nenávidia infrasexuálni ľudia, ktorí sú zaangažovaní do “nových“ škôl jogy. Oni chcú pracovať s jogou, aby zvýšili počet svojich infrasexuálnych fanatikov. Toto je fatálnosť.

Joga bez sexuálnej mágie je ako záhrada bez vody, alebo auto bez benzínu, alebo telo bez krvi – jednoducho fatálnosť.

Aztécka mágia

Na kamenistých dláždených nádvoriach Aztékov, trávili nahí muži a nahé ženy veľa času bozkávaním sa, objímaním sa a praktizovaním sexuálnej mágie. Avšak ak zasvätenec spáchal zločin vypustenia Hermesovho pohára, bol potom odsúdení k smrti, za znesvätenie chrámu. Delikventovi bola odťatá hlava. Toto je fatálnosť.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom