slovnik

Kapitola 24

Tajný Egypt

V starovekom Egypte, tam, v slnečnej krajine Kemetu, existovali veľké mystéria gnózy. V tých časoch, každému, kto bol prijatý na univerzitu zasvätenia (po podrobení sa najnáročnejším skúškam), sa ústne dostalo ohromné tajomstvo veľkého Arkána (kľúč sexuálnej mágie).

Každý, komu bolo odovzdané toto tajomstvo, musel zložiť prísahu mlčanlivosti. Každý, kto prisahal a potom porušil túto prísahu, bol vzatý na kameňmi dláždené nádvorie smrti. Tam, pred stenou pokrytou pozoruhodnými hieroglyfmi, bol nevyhnutne zabitý. Bola mu odseknutá hlava, jeho srdce bolo vytrhnuté, jeho telo bolo spálené a jeho popol bol hodený do všetkých svetových strán.

V skutočnosti každý, komu bolo povedané Arkánum počas posvätného obradu, sa okamžite dal do práce s mníškou chrámu. Tam bolo mnoho mníšok pripravených pracovať vo veľkom Arkáne s cudnými zasvätencami. Zosobášení zasvätenci praktizovali vo svojich domovoch so svojimi mníškami, manželkami. Mníšky boli náležite pripravené pre kňazstvo lásky. Mali skvelé dámy, majsterky, ktoré ich pripravili, a kde boli podrobené veľkým skúškam a pokániam. Toto boli presne tie posvätné prostitútky o ktorých píše mnoho autorov. Dnes by bolo nemožné mať mníšky tohto typu v školách svetla. Svet sa tak skorumpoval, že výsledok by bola ešte väčšia morálna skazenosť, aká je teraz. V skutočnosti by sme sa stali hanebnými spolupáchateľmi zločinu.

Všetci cudní zasvätenci, ktorí žiarili počas histórie storočí, praktizovali sexuálnu mágiu vo vnútri pyramíd s týmito mníškami. Ježiš taktiež praktizoval sexuálnu mágiu v pyramíde Kefren. Tam si zopakoval všetky svoje zasvätenia. Mnohí budú šokovaní týmto tvrdením. Nemôžeme kritizovať týchto puritánov. V skutočnosti to bolo rímskokatolícke kňazstvo, ktoré dehumanizovalo Ježiša. Nanešťastie, toto bolo tak dobre vryté do ľudských myslí, že aj okultisti pokračujú s falošnou ideou vykastrovaného, zmrzačeného Ježiša. Skutočnosť je taká, že Ježiš bol kompletný muž v úplnom zmysle slova. Úplný muž.

V okultnom murárstve starovekého Egypta faraónov boli tri základné stupne: učeň, remeselník a majster. Tieto tri stupne sú spojené s éterickými silami, ktoré prúdia cez a okolo chrbtice ľudskej bytosti.

Madam Blavatská o nich hovorí v Tajnej doktríne nasledovne:

“Trans-Himalájska škola sa nachádza v sušumne, hlavnom sídle týchto troch nádí, v centrálnom kanáliku chrbtice, a idá a pingalá (dvaja svedkovia z Apokalypsy) sa nachádzajú vľavo a v pravo, v tomto poradí.

Idá a pingalá sú iba zvýšený a znížený tón noty Fa prírody, ktorá sa tiež nachádza v človeku, ktorá, ak je vyslovená správne, prebudí stráže na oboch stranách, duchovný manas a fyzický kamas, a podmaní si nižšie pomocou vyššieho.“

“Čistá akáša prechádza cez sušumnú (miechový kanál). Jej dva aspekty prúdia v ide a pingale (pár sympatických povrazcov, ktoré sú prepletené okolo chrbtice). Toto sú tri vitálne vetry, symbolizované brahmanským vláknom, ktoré sú riadené vôľou. Vôľa a túžba sú vyššie a nižšie aspekty jednej a tej istej veci. A kvôli tomuto tá dôležitosť očistenia kanálikov… tieto tri vetry zapríčiňujú cirkuláciu, ktorá následne skrze centrálny kanál prechádza do celého tela.

“Idá a pingalá fungujú v zakrivenej stene chrbtice, v ktorej sa nachádza sušumná (miechový kanál). Sú čiastočne materiálne, pozitívne a negatívne, Slnko a Mesiac, a uvádzajú do činnosti voľný, duchovný a ohnivý prúd sušumny. Každá z nich má svoju vlastnú cestu. Ak by to tak nebolo, ožiarili by celé telo.”

V starovekom elementálnom Egypte (ktorý vyrástol a dospel pod ochrannými krídlami elementálnej sfingy prírody), bola oslava zasvätenia niečo ohromne božské. Keď sa ctihodný majster ohnal mečom na znamenie, že zasvätenec môže vstúpiť, kanály idá a pingalá (dvaja svedkovia) a kanál sušumná (zároveň so silami, ktoré cez ne cirkulujú) dostali ohromný stimul. V prvom stupni tento stimul ovplyvnil iba ženský lunárny prúd idá, v druhom stupni pingalu, mužský prúd, a v treťom, ohnivý prúd kundaliní (ktorý horlivo prúdi cez chrbticový kanál sušumná). S týmto tretím stupňom sa kundaliní prebudila. Chceme ujasniť, že tieto tri impulzy boli spojené s prácou sexuálnej mágie, ktorú zasvätenec praktizoval s mníškou v chráme. Takýto stimul by bol zbytočný, ak by bol uchádzač smilník. Toto je pre ľudí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu intenzívne.

Idá stúpa zospodu chrbtice po ľavej strane sušumny a pingalá po pravej. Tieto pozície sú v žene opačne. Kanály končia v predĺženej mieche. Všetko toto je symbolizované Merkúrovou palicou s jej dvomi rozprestretými krídlami.

Boh_Merkur

Dve krídla Merkúrovej palice znamenajú schopnosť cestovania v astrálnom, mentálnom, príčinnom, vedomom a duchovnom tele. Oheň dáva tým, ktorí nasledujú cestu na hrane noža, schopnosť opustiť fyzické telo, kedy sa im zažiada. Kundaliní má silu prebudiť vedomie ľudskej bytosti. Vďaka ohňu zostaneme vo vyšších svetoch úplne prebudení. Všetci tí, ktorí sa prebudili vo vyšších svetoch, žijú úplne vedome mimo fyzického tela, počas hodín spánku. Ktokoľvek prebudí vedomie už viacej nemôže snívať. Naozaj sa stanú a to zaslúžene, absolútne vedomými občanmi vyšších svetov. Pracujú s bielou lóžou, kým ich fyzické telo spí. Sú spolupracovníci veľkého bieleho univerzálneho bratstva.

Na ujasnenie: idá a pingalá nie sú fyzické. Lekár by ich nemohol nájsť so skalpelom. Idá a pingalá sú z časti éterické a z časti fyzické.

Veľké mystériá starovekého Egypta, tak ako mystéria v Mexiku, Yucatáne, Elefsine, Jeruzaleme, Mithre, Samothraki, atď., sú všetky úzko spojené a sú úplne sexuálne.

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! – Lukáš 11:9

Veľkí zasvätenci vždy odpovedajú. Ochrancovia elementálnej sfingy prírody vždy odpovedajú.

Každý kto praktizuje sexuálnu mágiu musí prosiť o oheň, prosiť ochrancov sfingy a vyvolať boha Agni. Tento boh obnovuje ohnivú silu v každom zo siedmych tiel.

Existuje päť veľkých zasvätení posvätného ohňa. Prvý znamená odchod toho, kto už vstúpil na cestu, ktorá smeruje k nirváne. Piaty znamená vstúpiť do chrámu na vrchu hory. S prvým opustíme dobre vyšliapanú cestu, s piatym vstúpime do tajného chrámu.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom