slovnik

Kapitola 23

Lietajúci had

Aj keď je to pre mňa veľmi znepokojujúce, so slzami v očiach (trhá mi srdce, že musím odhaliť takéto veci, ktoré nemali byť odhalené, pretože je to, ako hádzať perly sviniam), musím prezradiť niečo o lietajúcom hadovi, kvôli tomuto úbohému trpiacemu ľudstvu, ktoré sa o týchto veciach potrebuje dozvedieť.

Hadí vták

V Mayskej knihe Popol Vuh, vták a had sú zobrazovaní ako sexuálni stvoritelia vesmíru. Tepeu a Gucumatz posielajú jastraba krahulca do obrovského oceánu veľkého života, aby priniesol hada, ktorého úžasnú krv zamiesili do žltej a bielej kukurice. V knihe Popol Vuh sa vraví, že s týmto cestom z bielej a žltej kukurice zmiešanej s krvou hada stvoril boh Tzacol ľudské mäso. Vták reprezentuje univerzálneho ducha života.

Mexicky_erb

Had reprezentuje sexuálny oheň tretieho Logosu. Krv hada reprezentuje vody Genezis, veľké univerzálne sperma, ens seminis, alebo Kristické semeno, v ktorého vodách sú klíčky všetkého života. Tieto vody sú krvou zeme, podľa mayského filozofa. Bohyňa Coatlicue je matka života a smrti (ens seminis).

Vskutku, sexuálny oheň tretieho Logosu oplodňuje vody života, aby sa mohol zrodiť vesmír.

V mayskej teogónii, zasiahli pri stvorení dvaja bohovia: jeden, ktorý stvoril človeka a dal mu život a druhý, ktorý mu dal vedomie. Tretí Logos vždy oplodňuje vody života. Po tom, ako sú tieto vody oplodnené, zasahuje Druhý Logos, ktorý každému organizmu dáva vedomie. Nevýslovní bohovia sú vozidlami (sprostredkovatelia) činov pre všetky logoické sily.

Jastrab Krahulec H´chu´uy, papagáj ara Mo, sokol myšiar X´Cen Cen Bac, tapír Tzimink Aax, a had Can sú základnými časťami mayských geogenetických mýtov. Tieto symboly sú používané exotericky a ezotericky. V exoterickom zmysle alebo na verejnosti, symbolizujú kmeňové fakty, historické udalosti, atď. V ezoterickom alebo tajnom aspekte, je táto záležitosť vysoko vedecká, hlboko filozofická, úžasne umelecká a ohromne náboženská.

Medzi mayami je pozemský raj Tamoanchan, posvätné miesto hadieho vtáka. Tamoanchania sú v skutočnosti zasvätenci hada. Mýtus o Tamoanchanoch je mýtus o haďom vtákovi. Tamoanchania sú potomkovia Toltékov, Olmekov a Mayov.

Aztékovia po mnohých útrapách, dosiahli jazero Texcoco, symbol Kristického semena, kde našli vtáka a hada, orla a hada. Aztékovia sú tí, ktorým patrí česť za založenie ohromného mesta Tenochtitlana, ktoré založili na múdrosti hada.

Operený had jasne reprezentuje hadieho vtáka. Operený had je významovo úzko spojený s Quetzalcoatlom, mexickým Kristom. Quetzalcoatl je vždy obklopený posvätnými symbolmi hada a orla. Operený had odkrýva všetko. Orol ducha a had ohňa nás premieňa na bohov.

Quetzalcoatl

Quetzal mayov je operený had, hadí vták.

 

Merkúrova palica/žezlo

Merkúrova palica/žezlo symbolizuje chrbticový kanál s dvoma hadmi, ktoré predstavujú kanály idú a pingalú, cez ktoré solárne a lunárne atómy stúpajú do mozgu. Toto sú hudobné zvýšené a znížené tóny veľkej noty FA, ktorá sa rozlieha v celom stvorení.

od-ob-ida-pingala

Akáša vystupuje ako šľahajúci oheň cez chrbticový kanál a jej dve energetické polia prúdia cez idú a pingalú. Z chrbticového kanála a jeho dvoch kanálov, (ktoré sú prepletené ako hady okolo chrbtice) začína cirkulácia, ktorá vychádza z centrálneho kanála a ďalej prechádza do celého organizmu.

Idá a pingalá vystupujú zo sexuálnych orgánov. Idá sa nachádza na ľavej strane chrbticového kanáliku a pingalá sa nachádza na pravej strane. U žien je to opačne. Tieto kanáliky končia v predĺženej mieche. Tento pár povrazcov je čiastočne éterický, čiastočne fyzický a zodpovedá vyšším dimenziám vesmíru.

Ohnivé krídla

Keď sa solárne a lunárne atómy zjednotia na začiatku chrbtice, ohnivý had našich magických síl sa prebudí. Had stúpa pomaly popri nevýslovnom potešení dokonalého manželstva. Had si užíva okúzlenie lásky.

Keď had dosiahne výšky srdca, získame ohnivé krídla, krídla Merkúrovej palice. Potom hadovi narastie perie. Toto je Quetzal, hadí vták, operený had.

Každý zasvätenec, ktorý sa premení na hadieho vtáka môže lietať do vyšších svetov. Môže vstúpiť do rozdielnych oblastí kráľovstva. Kedykoľvek sa mu zachce môže cestovať v astrálnom tele, môže cestovať v super-astrálnych telách, dokonca môže cestovať i s fyzickým telom do štvrtej dimenzie. Už sa stal hadím vtákom.

Hadí vták môže uniknúť zo zapečateného hrobu, chodiť po vodách (ako to bolo demonštrované Ježišom Kristom), prejsť z jednej strany skaly na druhú bez zranenia (ako to preukázali stúpenci Budhu), môže lietať s fyzickým telom vzduchom, atď.

Faraon

Idá je ženská a pingalá je mužská. Tu sú vysoké a nízke tóny veľkej noty FA, ktoré sa rozliehajú v prírode. FA zodpovedá solárnym atómom, RA lunárnym atómom, ON zodpovedá  šľahajúcemu ohňu, ktorý stúpa cez centrálny kanál. Je nevyhnutné sa naučiť, ako tieto zvýšené a znížené tóny vyslovovať v mocnej mantre faraon, aby sme mohli vycestovať s astrálnym telom vedome a pozitívne.

S mantrou týchto vysokých a nízkych tónov môžeme cestovať v astrálnom tele.

V Egypte, keď zasvätenec získal ohnivé krídla, tak ho v chráme ozdobili s párom krídel, ktoré mu pripevnili k jeho tunike vo výške srdca.

Keď Ježiš z Nazareta rozprestrel svoje ohnivé krídla, bol osobne ozdobený faraónom z Egypta.

Pozícia, v ktorej Ježiš ležal, aby vycestoval s astrálnym telom, bola podobná tej Čaka Mula, ale s hlavou položenou veľmi nízko a bez vankúšov, chodidlami na posteli, nohami pokrčenými so zdvihnutými kolenami. Týmto spôsobom, veľký hierofant zaspal hrajúc na svojej úžasnej lýre, chrbtici. Celá mantra faraon je rozdelená do troch slabík nasledovne: fa – ra – on. Zvuk slabiky Fa zodpovedá hudobnej note FA. Ra je hlboký zvuk, ktorý musí byť vokalizovaný predlžovaním r. On nám pripomína mantru OM z Indie, ale jediný rozdiel je ten, že namiesto spoluhlásky M, je tu spoluhláska N; ON. Vo všeobecnosti môžeme dať mantre faraon všetky intonácie, ktoré znejú v celom stvorení s veľkou notou FA.

Túto mantru odporúčame vokalizovať mentálne. Stúpenec musí zaspávať vokalizovaním tejto mantry a svoju predstavivosť a vôľu musí mať upriamenú na pyramídy Egypta. Toto cvičenie si vyžaduje praktizovanie a veľa trpezlivosti.

Egyptske_pyramidy

Lietajúci had

Bieli mágovia a čierni mágovia používajú lietajúceho hada na cestovanie v astrálnom tele, alebo vo fyzickom tele v stave džin.

V hlbokej meditácii, bieli mágovia vedia, ako sa modliť a prosiť mosadzného hada, aby ich presunul na hocijaké miesto na Zemi, alebo v kozme, a lietajúci had ich teda premiestni.

Čierni mágovia sa modlia k zvodnému hadovi Edenu, ktorí ich vezme do priepasti, alebo salónov čarodejníc, alebo k čarodejníckemu sabatu, atď.

Had z mosadze stúpa cez chrbticový kanál. Zvodný had zostupuje dole do kostrče, smerom k atómovým peklám prírody. Toto je satanov chvost. Démoni majú svoje sily v tomto chvoste.

Požehnaná buď božská matka kundaliní. Požehnaní nech sú tí, ktorí na svoje lety využívajú silu božskej matky.

Naničhodní sú tí, ktorí sa pohybujú so silou Santa Márie (zvodným hadom edenu, zostupujúcou kundaliní). Nešťastní sú tí, ktorí pri lietaní používajú hroznú silu Santa Márie. Na takých to čaká iba priepasť a druhá smrť.

Džin stav

Bod je prierez čiary. Čiara je prierezom roviny. Rovina je prierezom časti telesa. Teleso je prierezom štvordimenzionálneho telesa, t.j. telesa so štyrmi dimenziami.

Každé teleso je štvordimenzionálne, má štyri dimenzie. Štvrtá súradnica, alebo inak štvrtá vertikála, je základom všetkej mechaniky. Intermolekulárny priestor zodpovedá štvrtej dimenzii.

V tomto trojdimenzionálnom svete dĺžky, šírky a výšky, nevidíme nikdy celé teleso. Vidíme iba boky, roviny, uhly, atď. A preto, vnímanie je nekompletné a subjektívne.

V štvrtej dimenzii je vnímanie objektívne. Tam vidíme telá spredu, zozadu, zvrchu, zospodu, zvnútra, zvonka, t.j. kompletne. Vo štvrtej dimenzii sa všetky objekty zobrazujú súčasne. Tam je vnímanie objektívne.

So silou lietajúceho hada môžeme dostať fyzické telo von z trojdimenzionálneho sveta a prejsť s ním do štvrtej dimenzie. V pokročilejších štádiách môžeme vziať fyzické telo do piatej alebo šiestej dimenzie.

Hady, ktoré lietajú

Keď sme navštívili oblasť Magdalény v Kolumbijskej republike, boli sme prekvapení, keď sme objavili lietajúce hady. V džungliach tejto oblasti sú čarodejníci, ktorí vedia, ako poslať lietajúcich hadov svojim nepriateľom. Postupy používané týmito čarodejníkmi sú veľmi nezvyčajné. Vo všeobecnosti sú títo čarodejníci niečo ako šamani, ktorí sa odhodlali praktizovať liečenie obetí jedovatých hadích uštipnutí, ktoré sú bežné v týchto trópoch. Existuje mnoho čarodejníkov, ktorí liečia ľudí, ktorí boli uštipnutí hadom. Taktiež je tu veľké súperenie v tejto zručnosti a mysteriózna vojna medzi týmito čarodejníkmi je ohromná. Žijú vo vojne kvôli svojmu remeslu. Títo liečiaci bosoráci zvyčajne používajú štvrtú dimenziu na teleportáciu určitých druhov umelých hadov do sídiel svojich nepriateľov. Proces je jednoduchý a zároveň úžasný. Element, ktorý šaman používa na vyrobenie hada, je rastlinné vlákno z vonkajšej kôry kmeňa plantýnu (banánovník rajský), alebo klasického banánovníka. Keď sa z tohto vlákna urobí malý povraz o veľkosti asi jedného až dvoch metrov, vtedy máme vyrobeného umelého hada. Na tomto rastlinnom vlákne urobí čarodejnícky doktor sedem uzlov ako symbol siedmych cirkví hada, a potom pri prechádzaní recituje svoje tajné magické modlitby. Výsledné vyvrcholenie magického obradu prichádza v okamih, v ktorom čarodejník, plný šialenstva, vyhodí toto rastlinné vlákno do vzduchu, ktoré sa následne pri vstupe do štvrtej dimenzie zmení na hada. Najhoršia vec je tá, že tento lietajúci had spadne naspäť do tretej dimenzie, ale do vzdialeného domu nenávideného nepriateľa. Zvyčajne je osoba súperom v remesle. Ak je telo obete na takýto alebo podobné útoky dobre pripravené, potom je jasné, že tento had tomuto telu nijak neublíži. Ale ak telo obete nie je na takýto útok náležite pripravené, vtedy tento had uštipne obeť presne do srdca a tá okamžite zomiera. Šamani si zvyčajne pripravujú svoje telá proti takýmto útokom za pomoci špeciálnych bylín. Rastlinné vlákno, ktoré používajú pre tieto zločiny, volajú domáci majagua de platano. Niet pochýb o tom, že títo čarodejníci na páchanie týchto zločinov používajú silu zvodného hada Edenu (zostupujúceho hada).

Ak títo čarodejníci môžu robiť takéto veci, ako je premena rastlinného vlákna na lietajúceho hada, tak o koľko viac toho dokáže biely mág so svojim lietajúcim hadom? Lietajúci had bieleho mága je kundaliní. Biely mág je naozaj hadí vták, lietajúci had.

Sedem centier hada je všemocných. Had s krídlami je niečo naozaj úžasné. So silou hadieho vtáka sa mág môže stať na želanie neviditeľným, môže sa premiestniť cez vzduch, cez štvrtú dimenziu, zjaviť sa a zmiznúť pred užasnutými ľuďmi. Môže rozpútať búrky a hurikány, upokojiť búrky, vzkriesiť mŕtvych, premeniť olovo na zlato, vyliečiť chorých priložením rúk, na tretí deň vstať z hrobu a ponechať si svoje telo po milióny rokov. Hadí vták je nesmrteľný, všemocný, múdry, milujúci a ohromne božský.

Ochrancovia chrámov mystérií sú hadmi ohňa. So silou hadieho vtáka sa môžeme premiestniť na iné planéty nekonečnosti.

Dvojníci

Vo všetkých našich knihách sme učili rozdielne spôsoby astrálneho vycestovania. Mnoho ľudí sa naučilo, ako vycestovať a mnoho nie. Niektorí prečítali kľúč z našich kníh a pochopili ho, uviedli ho do praxe a potom sa okamžite naučili, ako vycestovať s astrálnym telom. Mnoho ďalších praktizovalo s jedným alebo druhým systémom a nedosiahli ničoho.

V praxi sme si mohli overiť, že ľudia ktorí sú veľmi intelektuálni, plní knižnej literatúry (knihomoli) nie sú schopní astrálne vycestovať. Na druhej strane, ľudia veľmi prostí, pokorní sedliaci, chudobní služobníci rodín, to zvládli dokonale. Toto nás prinútilo zamyslieť sa, a tak sme tento problém preskúmali podrobne. Faktom je, že cestovanie s astrálnym telom nie je niečo intelektuálneho, ale skôr je to spojené s pocitmi a vyššími emóciami. Tieto kvality súvisia so srdcom a nie s mozgom. Intelektuál sa polarizuje v mozgu prehnaným spôsobom, a takto vlastne opúšťa svet srdca. Výsledok tohto nedostatku rovnováhy je strata psychických síl duše. Bohužiaľ, jedna schopnosť nemôže byť dosiahnutá bez straty druhej. Ktokoľvek chce rozvinúť intelekt robí to na úkor svojich psychických schopností. Tento problém je vážny, pretože žiadnym spôsobom nemôžeme povoliť ignoranciu a negramotnosť. Je logické, že intelektuálna vzdelanosť je nevyhnutná. Ignorancia vedie k veľmi závažným chybám. Negramotný a ignorantský okultista sa môže stať šíriteľom výmyslov a ohováračom a v najhoršom prípade aj vrahom.

V astrálnom svete nájdeme perverzných dvojníkov svätcov. Naproti anjelovi Anaelovi stojí jeho perverzný dvojník, hrozný démon Lilith. Naproti Elohimovi Giborovi stojí hrozný démon Andrameleck. Každý dobrý občan má ako svoj náprotivok zlého občana. Najhoršie na tejto veci je to, že zjav dvojníka je úplne rovnaký ako ten svetla. Ak stúpenec učí bielu mágiu, jeho dvojník, čierny adept, okrem toho, že má rovnakú fyziognómiu, správanie, držanie tela atď., učí čiernu mágiu. Toto je veľmi vážne, pretože ako každý negramotný človek, ktorý si pomýli napr. “gymnázium” za “magnézium,” rovnakým spôsobom môže i nevzdelaný okultista veľmi jednoducho začať ohovárať dobrých ľudí a my opakujeme, že možno sa stať aj vrahom. Ak nevzdelaný okultista nájde svoju ženu, ako v astrálnom svete súloží s jedným z jeho kamarátov, a ak je nato všetko ešte aj schizofrenický alebo neurastenický, potom môže zabiť nielen svojho kamaráta, ale i svoju ženu. Jeho nevedomosť mu nedovolí pochopiť, že to, čo videl, bol buď pár dvojníkov, ktorí spolu súložili, alebo fakt z minulého života, atď.

Niekto, kto je veľmi žiarlivý a myslí si, že jeho žena mu bola neverná s nejakou známou, alebo neznámou osobou, môže potom projektovať svoje myšlienkové formy a vidieť ich v astrálnom svete. Ak je subjekt neurastenický alebo nevzdelaný schizofrenik, ale vie ako vycestovať v astrálnom tele, potom všetko to, čo videl môže vziať vážne a potom spáchať vraždu, pomýlený svojou žiarlivosťou a víziami. Pretože je nevzdelanec nechápe, že to, čo videl sú jeho vlastné nevedome projektované mentálne formy. Všetko toto nás privádza k záveru, že intelektuálne vzdelanie je nevyhnutné. Teraz, zaujímavá vec je vedieť, ako znovu dosiahnuť stratené psychické sily. Človek s úžasným a osvieteným intelektom a so všetkými svojimi psychickými schopnosťami v plnej funkčnosti, je naozaj a svojim vlastným právom, osvieteným. Okultista musí dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi mysľou a srdcom. Keď myseľ ostane nadmerne zaseknutá v mozgu, cestovanie v astrálnom tele sa stane nemožné, pretože tu je nerovnováha. Je teda nevyhnutné, aby intelektuálny okultisti znova obnovili rovnováhu medzi mysľou a srdcom. Našťastie existuje technika, ktorá znovu obnovuje stratenú rovnováhu. Touto technikou je vnútorná meditácia.

Pre tých intelektuálov, ktorí nám píšu tvrdiac, že neboli schopní astrálne vycestovať s kľúčmi, ktoré sme ich naučili, sme predpísali dobrú dennú dávku vnútornej meditácie. Je nutné, aby píli víno meditácie z pohára dokonalej koncentrácie.

Srdcová čakra

Srdcová čakra je magnetické centrum srdca. Toto centrum je úžasne opísané vo veršoch 22-27 v Shatchakra Nirupane, dovoľte nám prečítať:

“Lotos srdca má farbu Badhuka kvetiny a na jeho dvanástich lupeňoch sú písmená od Ka do Tha s bindhou (bodkou) nad nimi, ktorá má jemne červenú farbu. V jej oplodí je šesťhranná vayu mandala dymovej farby a nad ňou je surya mandala s trikonou, ktorá žiari akoby vo vnútri nosila desiatky miliónov bleskov. Nad ňou je vayu bija so štyrmi rukami, dymového odtieňu, ktorá je umiestená nad čiernou antilopou, nosiac bodec (angkusha) . Vo Vayu Bijej lone je troj-oká Isha. Tak ako Hama (hamsabha),i on  naťahuje svoje dve ruky v geste udeľovania požehnania a rozptýlenia strachu. V oplodí tohto lotosu, a na ňom, je umiestená Sakti Kakini. Je štvorruká a nosí slučku (pasha), lebku (kapala) a robí znaky udeľovania požehnania a rozptýlenia strachu. Je zlatého odtieňu, oblečená v žltom rúchu a nosí každý druh šperkov a veniec z kostí. Jej srdce je zjemnené nektárom. V strede trikomi je Šiva vo forme Vana-Linga s polmesiacom a s bidhu na hlave. Je zlatej farby. Jeho výzor je jasavý a vyjadruje impulzívnu túžbu. Pod ním je Hamsa podobná Jivatme. Je ako stály plameň lampy.

anahata cakra

“Pod týmto lotosom je červený lotos s ôsmimi lupeňmi s hlavou smerujúcou hore. V tomto červenom lotose je strom Kalpa, vlajkami ozdobený oltár, ktorý je miestom mentálneho uctievania.”

Hinduistický opis tejto čakry je úžasný. Je v ňom spomenutý počet jej lupeňov, princíp vzduchu (Vayu), Šiva, sexuálna sila s jej lingamom a polmesiacom, atď., indikujúc srdce ako oltár mentálneho uctievania, úžasné centrum meditácie. O tomto krátkom hinduistickom článku by mohlo byť napísané veľa.

Srdcová čakra je magnetické centrum súvisiace s astrálnym cestovaním. Ktokoľvek chce získať schopnosť opustenia tela, kedy sa mu zachce, musí najskôr zmeniť svoje vibrácie. Toto je možné iba rozvinutím srdcovej čakry.

Astrálna projekcia je viac emočná a sentimentálna. Chladný intelekt nemá nič spoločné s výletmi s astrálnym telom. Mozog je lunárny, srdce je solárne.

Na to, aby sme mohli opustiť telo, kedy sa nám zapáči je potrebné mať vyvinuté vyššie emócie, a spánok spojený s meditáciou. Tieto vyššie emócie sú určitý typ emočnej prirodzenosti, pocitu, veľmi špeciálnej vyššej citlivosti. Tieto kvality sú dosiahnuté iba rozvinutím srdcovej čakry.

Čo sa týka srdcovej čakry, v knihe Šiva Samhita sa píše,

“Jogín dosiahne nezmerateľné poznanie, pozná minulosť, prítomnosť a budúcnosť, získa jasnopočuteľnosť, jasnozrivosť a môže cestovať vzduchom kamkoľvek si želá.

Vidí adeptov a bohyne jogínky, získa schopnosť nazývanú kheckari a zvíťazí nad bytosťami, ktoré sa pohybujú vzduchom.

Ktokoľvek denne medituje nad skrytou Banalingou, nepochybne dosiahne psychické sily nazývané khechati (pohybovanie sa vzduchom v astrálnom tele, alebo umiestnenie tela do stavu džin) a bhuchari (ísť podľa želania na akékoľvek miesto na zemi).”

Cvičenie

Stúpenec sa musí sústrediť na svoje srdce, predstavujúc si, že tam je búrka, blesky a rýchlo pohybujúce sa mraky, ktoré sú stratené za súmraku a odfúknuté silnými hurikánmi. Gnostik si musí predstaviť veľa orlov, letiacich v nekonečnom vesmíre, ktorý je vo vnútri, veľmi hlboko v jeho srdci. Predstavte si hlboké lesy prírody, plné slnka a života, pieseň vtákov a sladké a mierumilovné cvrlikanie cvrčkov v lese. Toto všetko si musíme predstavovať pri zaspávaní. Teraz si predstavte, že v lese je trón zo zlata, na ktorom sedí bohyňa Kakini, veľmi božská žena. Gnostik si pri zaspávaní musí toto všetko predstavovať a meditovať nad tým. Gnostik musí praktizovať hodinu denne, ale ak praktizuje dve, alebo tri hodiny, tak tým lepšie. Môže praktizovať v pohodlnom kresle, ležiac na zemi, alebo na posteli s rukami a nohami roztiahnutými do strán, ako päťcípa hviezda. Spánok musí byť skombinovaný s meditáciou. Musíme mať trpezlivosť. Tieto úžasné schopnosti srdečnej čakry sú dosiahnuté nekonečnou trpezlivosťou. Je lepšie, aby netrpezliví, ktorí chcú všetko hneď, ktorí nevedia, ako vytrvať po celý život, aby odišli, pretože nie sú k žiadnemu úžitku. Schopnosti nie sú získané hraním sa, všetko má svoju cenu. Nič nám nie je dané zadarmo.

Chrám hadieho vtáka

Srdce je chrám hadieho vtáka. Je nutné vedieť ako milovať. Hadí vták pôsobí v chráme tichého srdca. Je nutné, aby sme boli pohltení hadom. Ktokoľvek je pohltený hadom sa vlastne stane hadím vtákom. Iba sexuálnou mágiou a láskou srdca je prebudený had, ktorý nás neskôr pohltí.
Keď had dosiahne úroveň srdca, získa ohnivé krídla. A potom je premenený na hadieho vtáka

tociaci_sa_had

Je nutné vedieť, ako viesť život v manželskom zväzku. Hádky medzi mužom a ženou sú od satana. A tak, satan bojuje proti hadiemu vtákovi. Chce zničiť veľké dielo. A preto musíme pochopiť nutnosť tolerantnosti defektov nášho manžela, manželky, pretože nikto nie je dokonalý. Práca v ohnivej vyhni vulkánu je hodnotnejšia ako všetky chyby našej manželky. Je hlúpe odhodiť všetku prácu, len aby sme dali satanovi pôžitok. V srdci sa nachádza chrám opereného hada, ktorý nesmieme znevážiť zhrešením proti láske. Cesta dokonalého manželstva je múdrosť a láska.

Musíme milovať vedome. Musíme milovať našich najhorších nepriateľov, odplácať zlo dobrom. Týmto spôsobom sa naučíme, ako milovať a pripravíme sa tým na oslavu pokojného srdca.

Vo svojej Smaragdovej doske, Hermes Trismegistus napísal, “ Dávam vám lásku, vo vnútri ktorej je obsiahnutá všetka múdrosť.”

Ďalší typ šíriteľov strachu

Existuje mnoho pseudo-okultistov a pseudo-ezoterikov, ktorí šíria strach naháňajúce povesti proti vedomej astrálnej projekcii. Je nesprávne a škodlivé voči ohromnému dielu Otca, tvoriť u ľudí strach ohľadom astrálnej projekcie. Skutočne, astrálna projekcia nie je nebezpečná, pretože každá ľudská bytosť sa astrálne projektuje počas hodín normálneho spánku. Nanešťastie, všetky ľudské bytosti sa astrálne projektujú so spiacim vedomím. Ľudia nevedia, ako sa vedome astrálne projektovať na želanie. Neexistuje žiadne nebezpečenstvo v uvedomení si svojich normálnych funkcií, ako napr. jedenia, pitia, sobášenia, a astrálneho projektovania. Ak by astrálne cestovanie bolo nebezpečné, ako šíritelia strachu hovoria, tak už by tu nikto na Zemi nežil, pretože každý z nás astrálne cestuje, a čo je horšie, robíme to so spiacim vedomím. Napriek tomu, nič sa nestalo. Tak čo teda...?

V túto chvíľu, planéta Merkúr vychádza z kozmickej noci. Keď opustí svoj stav odpočinku, hierarchovia tejto planéty sa stanú aktívnejšími. Páni Merkúru sa rozhodli učiť obyvateľov Zeme umenie, ako praktickým spôsobom vstúpiť a vystúpiť z fyzického tela podľa želania. V budúcnosti musia všetci ľudia vedieť, ako sa vedome astrálne projektovať. Toto je teda zákon prírody, kozmický príkaz, a všetko proti tomuto zákonu je zločin. Vskutku všetci tí, ktorí šíria tento typ strachu, nevedome konajú ako čierni mágovia.

Špeciálny účel univerzálneho ducha života, je stať sa vedomým samého seba vo všetkých dimenziách vesmíru. V princípe, univerzálny duch života nepozná sám seba. Je šťastný, ale nie je si vedomý svojho šťastia. Šťastie bez vedomia nie je šťastie. Univerzálny duch života zostupuje do hmoty, aby sa stal vedomým samého seba. Veľká realita vzniká zo svojho vlastného lona za úsvitu celého univerza a rozjíma sa v žijúcom zrkadle prírody. Takto sa spoznáva. Týmto spôsobom sa vytvára určitá vibračná mentálna aktivita, pomocou ktorej veľká realita poznáva svoje nekonečné obrazy na kozmickom javisku. Táto aktivita, pohybujúc sa z okraju do stredu, sa nazýva univerzálna myseľ. Všetci žijeme ponorení v nekonečnom oceáne univerzálnej mysle. Intelektuálna aktivita univerzálnej mysle pramení z odstredivej sily. Po každej akcii nasleduje reakcia. Dostredivá sila (pri narazení odporu v strede) logicky reaguje a vytvára odstredivú aktivitu nazývanú kozmická duša. Táto vibračná duša sa stáva prostredníkom medzi centrom a okrajom, medzi univerzálnym duchom života a hmotou, a medzi veľkou realitou a jej kozmickými obrazmi.

Veľký majster Paracelsus povedal, “Duša je výsledkom odstredivého pôsobenia univerzálnej aktivity, dohnaná dostredivým pôsobením predstavivosti univerza.”

V súčasnosti má ľudská bytosť vo vnútri svojho astrálneho ducha iba embryo duše. Toto embryo musí byť zosilnené a samo-prebudené. Prebúdzanie kozmického vedomia vo vnútri ľudskej bytosti je najveľkolepejšia udalosť vo vesmíre.

V týchto momentoch, veľká biela lóža je intenzívne zaneprázdnená prebúdzaním ľudského vedomia. Adepti sa skutočne snažia, aby ľudské bytosti naučili, ako cestovať v astrálnom tele. Chcú od ľudí, aby sa prebudili, a preto všetko to, čo ide proti tomuto zákonu, je zločin. Celým cieľom zostupu ducha do hmoty, je vytvoriť dušu a stať sa vedomím samého seba. Keď sústredíme mentálnu silu smerom do vnútra nášho intímneho centra, odpor, ktorý vo vnútri nájdeme zapríčiní reakciu, a čím väčšiu dostredivú silu použijeme, tým silnejšia bude odstredivá sila. A takto vytvoríme dušu. A tak oživíme embryo duše a konečne, jedného dňa, keď sa narodíme ako hadí vtáci, úplne absorbujeme a integrujeme celistvosť duše vo vnútri nášho astrálneho tela.

Prebudenie vedomia je nevyhnutné. Každý, kto sa naučí, ako vedome astrálne cestovať, môže potom študovať u nohách majstrov múdrosti. V astrálnom svete nájdeme gurua, ktorý nás bude viesť vo veľkých mystériách.

Musíme sa zbaviť strachu, aby sme mali radosť z navštívenia krajín raja. Musíme sa zbaviť strachu, aby sme mohli mať radosť z vstúpenia do chrámov krajiny zlatého svetla. Tam môžeme sedieť pri nohách veľkých majstrov bielej lóže. Tam nazbierame silu pre túto náročnú cestu. Je nevyhnutné, aby sme sa na tejto ceste zocelili, aby sme si oddýchli a získali priame inštrukcie z pier nášho gurua. On je ako milujúci Otec, vždy na nás čaká v astrálnom svete, aby nás utešil. Adepti sú skutočnými lietajúcimi hadmi.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom