slovnik

Kapitola 21

Deviata sféra

Vo veľkých starodávnych civilizáciách, ktoré boli pred nami, bol zostup do deviatej sféry najťažšou skúškou najväčšej dôstojnosti hierofantov. Hermes, Budha, Ježiš, Dante, Zoroaster a mnoho ďalších skvelých majstrov muselo prejsť cez túto náročnú skúšku.

Deviata sfera

Pamätajte, moji milovaní žiaci, že deviata sféra je sex. Mnoho je tých, ktorí vstúpia do deviatej sféry, avšak je veľmi zriedkavé nájsť niekoho, kto dokáže víťazne prejsť touto náročnou skúškou. Mnoho študentov okultizmu prelietava zo školy do školy, z lóže do lóže, večne zvedaví, večne hľadajúci novinky, pátrajúci po novom prednášajúcom, ktorý dorazí do mesta. Keď sa niektorí z týchto študentov rozhodne pracovať s arkánom a.z.f., keď niektorý z týchto študentov sa rozhodne zostúpiť do deviatej sféry, aby pracoval s ohňom a vodou, robí to ako obvykle “hľadajúc”, vždy zvedavý, vždy “hlúpy”. Študenti okultizmu zmenia všetko na ”malé školy a teórie”. Ak takýto jedinec vstúpi do deviatej sféry, robí to tak, ako keby vstúpil do ďalšej “malej školy”, vždy ako imbecil, vždy zvedavý, vždy hlúpy. Je ťažké nájsť seriózneho a odhodlaného hľadača pravdy na ceste dokonalého manželstva. Niekedy sa objavia na scéne študenti, ktorí sa zdajú byť veľmi vyzretí a seriózni, no nakoniec sa vždy ukáže ich pravý charakter. Je to smutná pravda, ale realita života.

Skúšky deviatej sféry sú veľmi jemné a subtílne. Doktor odporúča stúpencovi, aby smilnil, pretože doktor povie, že inak ochorie. Tárajúce ženine priateľky v nej vyvolajú strach. Takzvaní bratia rozdielnych organizácií vystrašia študenta. Mágovia temna, prestrojení za svätcov, pod záštitou duchovnosti odporúčajú stúpencovi, aby vypustil semeno. Takzvaní mudrci učia stúpencov negatívnu sexuálnu mágiu s vypustením semena. Spôsob učenia, subtílny a mystický nádych, ktorí temní dávajú do svojho učenia, zaberá pri zavádzaní stúpenca, a drží ho ďaleko od cesty na hrane noža. Potom študent prepadne čiernej mágii.

Keď študent zíde z cesty, verí, že je múdrejší ako majstri gnózy. Vskutku odpadlíci v deviatej sfére, tí ktorí neuspeli v prejdení cez veľmi dlhé a ťažké skúšky tohto arkána, sa naozaj stanú perverznými démonmi. Najhoršie z toho je, že žiadny démon neverí, že je zlý, alebo perverzný. Každý démon verí, že je svätý a múdry.

Praktizovanie sexuálnej mágie spočiatku ovplyvní organizmus. Niekedy sa sexuálne a prištítne žľazy zapália, prídu bolesti hlavy, dostavia sa určité nevoľnosti atď. Toto desí zvedavé motýle  malých škôl,” ktorí sa potom cítia zhrození, hľadajúc, ako vždy, útočisko v novej “malej škole”. Takto títo úbohí “hlupáci” trávia svoje životy, vždy prelietavajúc od kvetu ku kvetu. Príde deň, keď takýto úbohý hlupák zomrie s tým, že absolútne nič nedosiahol. Úboho mrhal svojim časom. A tak, keď príde smrť, títo hlupáci pokračujú ako légia démonov.

Deviata sféra je absolútne nevyhnutná pre študenta, ktorý chce dosiahnuť realizáciu Bytia. Je nemožné, aby sme dosiahli uvedomenie si Bytia bez inkarnácie duše. Nikto nemôže inkarnovať svoju dušu, ak predtým nevytvoril Kristické astrálne telo, Kristickú myseľ a Kristickú vôľu. Súčasné vnútorné vozidlá ľudskej bytosti, o ktorých rozpráva teozofia, sú iba jednoduché mentálne formy, ktoré musí človek odstrániť, keď sa snaží dosiahnuť vnútornú realizáciu Bytia.

Musíme sa narodiť, a to je, vždy bolo, a vždy bude sexuálna záležitosť. Je nevyhnutné narodiť sa a preto musíme zostúpiť do deviatej sféry. To je najväčšia skúška najvyššej dôstojnosti hierofanta. Je to najťažšia skúška. Je veľmi zriedkavé nájsť niekoho, kto dokáže prejsť touto skúškou. Ako pravidlom, každý zlyhá v deviatej sfére.

Je nevyhnutné, aby sa muž a žena hlboko navzájom milovali. Ľudia si mýlia túžbu s láskou. Celý svet spieva o túžbe, ktorú si zamieňajú s tým, čomu sa hovorí láska. Iba tí, ktorí inkarnovali svoju dušu vedia, čo je to láska. “Ja” nevie čo je to láska. “Ja” je túžba.

Každý, kto inkarnuje svoju dušu, sa vďaka tomu stane Budhom. Každý Budha musí pracovať v deviatej sfére, aby mohol inkarnovať vnútorného Krista. Budha je zrodený v deviatej sfére. Kristus je zrodený v deviatej sfére. Najprv sa musíme narodiť ako Budha a potom ako Kristus.

Požehnaná buď láska. Požehnané nech sú bytosti, ktoré sa navzájom naozaj milujú. Požehnaní sú tí, ktorí sa stanú víťazmi v deviatej sfére.

Šíritelia strachu

Mnoho pseudo-ezoterikov spáchalo nevýslovné genocídy. Keď šíritelia strachu konajú proti kundaliní, je to vskutku ozajstná genocída. Publikovať knihy v ktorých sa píše, že prebudenie kundaliní je nebezpečné, a tento klam rozširovať medzi ľuďmi, je neopísateľný zločin proti ľudstvu. Tí, ktorí šíria takýto strach proti kundaliní, sú horší ako vojenskí kriminálnici. Vojenskí kriminálnici spáchali zločin proti ľudom, avšak pseudo-ezoterici, ktorí šíria strach proti kundaliní, páchajú zločin proti duši. Ktokoľvek neprebudí kundaliní, nemôže inkarnovať svoju dušu. Ktokoľvek neprebudí kundaliní, ostane bez duše, stratí svoju dušu.

Je hlúpe tvrdiť, že kundaliní sa môže prebudiť bez morálneho pokroku, a kvôli tomuto treba čakať, kým takýto pokrok spravíme. Vývoj kundaliní je riadený zásluhami srdca. Dávame presné inštrukcie o kundaliní a každá pravá hadia kultúra pozná túto cestu do hĺbky. Je nepravdivé tvrdiť, že kundaliní môže prúdiť rozdielnymi kanálmi pri praktizovaní bielej sexuálnej mágie. Toto je možné iba vtedy, ak osoba praktizuje čiernu sexuálnu mágiu. Vtedy kundaliní zostúpi do atómového pekla ľudskej bytosti, a stane sa satanovým chvostom. A preto toto absurdné tvrdenie, ktoré títo šíritelia strachu hovoria, že kundaliní môže opustiť chrbticový kanálik, roztrhnúť tkanivo, spôsobiť hrozné bolesti a smrť, je nepravdivé. Tieto tvrdenia vrahov duše sú nepravdivé, pretože každý zo siedmych hadov má svojho špecializovaného majstra, aby sledoval svojho študenta. Študent nie je opustený vo svojej práci. Keď študent prebudí prvého hada, je navštívený špecialistom, ak prebudí druhého hada, pomôže mu ďalší a tak ďalej. Títo špecialisti vyťahujú hada cez chrbticový kanálik. Žiadny študent nie je opustený. Špecialisti sú za študenta zodpovední. Špecialisti žijú v astrálnom svete.

ohen

Posvätné ohne stúpajú pod vedením Bohov

Kundaliní sa prebúdza negatívne iba vtedy, keď je vypustené semeno. Ktokoľvek praktizuje sexuálnu mágiu bez vypustenia semena sa nemusí ničoho báť.

Nikto nemôže dosiahnuť úžasné aspekty kundaliní bez dokonalej svätosti. Je teda nepravdivé hovoriť o fatálnych možných následkoch, ku ktorým údajne môže dôjsť pri predčasnom prebudení kundaliní. Toto tvrdenie je nepravdivé, pretože predčasné prebudenie ohňa nemôže nastať. Kundaliní môže byť prebudená iba na základe svätosti. Kundaliní nepostúpi ani o jeden stavec, ak podmienky svätosti potrebné na daný stavec neboli dosiahnuté. Je hlúpe a nepravdivé hovoriť, že kundaliní dokáže prebudiť ctižiadosť alebo pýchu, alebo zosilniť všetky hrubé kvality zvieracích túžob zvieracieho ega. Ktokoľvek používa tieto strach vzbudzujúce taktiky, aby udržal študentov od skutočnej cesty, je skutočný ignorant, pretože kundaliní prebudená bielou sexuálnou mágiou nemôže postúpiť ani o jeden stupeň bez patričnej svätosti.

Kundaliní nie je žiadna slepá sila. Kundaliní nie je mechanická sila. Kundaliní je riadená ohňami srdca a môže byť rozvinutá iba na základe sexuálnej mágie a svätosti.

Musíme si uvedomiť, že mexická hadia kultúra bola a i naďalej zostáva impozantnou. Každé Aztécke sochárske dielo je úžasná kniha okultnej vedy. Pohľad na Quetzalcoatla s hadom ovinutým okolo tela, držiaceho v rukách lingam-jóni nás privádzal do úžasu. Boli sme ohromení pri rozjímaní nad obrovským hadom, ktorý pohlcoval mága. Vidieť tigra s falusom zavesenom okolo jeho krku nás naplňovalo neobyčajnou úctou. Naozaj, slovo sa nachádza vo faluse.

Quetzalcoatl-socha

Quetzalcoatl

V Aztéckej kultúre neexistujú žiadni šíritelia strachu. Každá kamenná kniha, každá ohnivá rytina nás pozýva k prebudeniu kundaliní. Je nutné najprv prebudiť kundaliní a potom byť ňou pohltený. Potrebujeme byť pohltený hadom. Potrebujeme, aby nás kundaliní pohltila. Musíme byť pohltení hadom. Keď sme pohltení hadom, staneme sa hadom. Iba hadí človek môže inkarnovať Krista. Kristus nemôže spraviť nič bez hada.

Autentická aztécka a mayská kultúra, egyptská a chaldejská atď., sú hadie kultúry, ktoré nemôžu byť pochopené bez sexuálnej mágie a kundaliní.

Každá prastará kultúra je hadia. Každá autentická pravá kultúra je hadia. Civilizácia bez múdrosti hada nie je ozajstná civilizácia.

Vzostup a zostup kundaliní

Tí pseudo-ezoterici, ktorí opakujú, že kundaliní zostupuje do cirkvi Efeza, alebo kostrčového centra (potom čo vystúpila do korunnej čakry alebo lotosu s tisícami lupeňov) a ostáva tam ukrytá, hrozne klamú. Kundaliní zostupuje iba keď zasvätenec zlyhá. Zasvätenec zlyhá, keď vypustí semeno. Práca na výstupe hada po zlyhaní je veľmi náročná a zložitejšia. Pán dokonalosti povedal, že stúpenec si nemôže dovoliť, aby zlyhal, pretože ktokoľvek zlyhá, musí potom ťažko bojovať, aby navrátil to, čo stratil.

Hinduisti hovoria, že vo vnútri chrbtice existuje kanál zvaný sušumná, a v tomto kanály je ďalší kanál nazývaný vadžriní, a v ňom existuje tretí nazývaný čitriní, ktorý je “jemný ako pavučina na ktorej sú navlieknuté čakry ako uzly na bambusovej tyči.” Takže toto hovoria posvätné knihy z Indie, a my vieme, že kundaliní stúpa cez čitriní výhradne s maithunou, sexuálnou mágiou, arkánom a.z.f.

Praktizujeme vnútornú meditáciu, aby sme dosiahli extázu, avšak, vieme veľmi dobre, že kundaliní sa neprebudí meditáciou, pretože kundaliní je sexuálna. Je nepravdivé tvrdiť, že prebudenie kundaliní je dosiahnuté meditáciou. Meditácia je technika na získanie informácií. Meditácia nie je technika na prebudenie kundaliní. Pseudo-ezoterici napáchali veľa škody svojou nevedomosťou.

V Indii je sedem hlavných škôl jogy a všetky hovoria o kundaliní. Tieto školy jogy sú k ničomu, ak nie je študovaná tantra. Tantra je to najlepšie z východu. Maithuna (sexuálna mágia) je praktizovaná v každej oprávnenej škole ezoterickej jogy. Toto je tantra. Tantra dodáva joge hlavnú hodnotu.

V strede lotosového srdca existuje úžasný trojuholník. Tento trojuholník existuje taktiež v kostrčovej čakre, a v čakre umiestnenej medzi obočím. V každej z týchto čakier existuje záhadný uzol. Toto sú tri uzly.

Tieto uzly odkrývajú hlboký význam. Tu máme tri hlavné zmeny v práci s hadom. V prvom uzle (cirkev Efeza), zamietneme systém vypúšťania semena. V druhom uzle (cirkev Tyatira) sa naučíme skutočne milovať. V treťom uzle (cirkev Filadelfia) získame skutočnú múdrosť a vidíme jasnozrivo.

Kundaliní vo svojom vzostupe musí odmotať všetky tieto tri záhadné uzly.

Pseudo-ezoterici sa čudujú, že prastarí hinduistickí jogíni skoro vôbec nespomínali éterické čakry, alebo plexy, ale namiesto toho zamerali svoju pozornosť na čakry a kundaliní. V skutočnosti, prastarí hinduistickí jogíni boli tantrici a praktizovali maithunu. Boli skutoční zasvätenci múdrosti hada. Veľmi dobre vedeli, že kľúč k nášmu vykúpeniu sa nachádza v chrbtici a semene. Pochopili, že prebudenie kundaliní otvára chrbticové čakry, a že tieto naopak aktivujú čakry plexov. A preto, najprednejšie sú chrbticové čakry a had. Všetci veľkí mudrci a patriarchovia dávnych hadích civilizácií toto veľmi dobre vedeli.

V týchto troch trojuholníkoch – kostrčovom, srdcovom a čelnom - je božstvo reprezentované sexuálnym lingamom. Tento symbol odhaľuje všetko, avšak učení ignoranti sa vždy snažia nájsť úniky a výhovorky, aby zmenili pravdu. Nie je fér, že pseudo-ezoterici pokračujú v zavádzaní tohto úbohého trpiaceho ľudstva, vedome alebo nevedome. My sme študovali veľké hadie civilizácie do hĺbky, a preto hovoríme jasne, aby tí, ktorí sa chcú zachrániť, sa mohli naozaj zachrániť. Sme tu aby sme odkryli pravdu a odkrývame ju aj keď pseudo-okultisti a infrasexuálni ľudia prehlasujú, že sú naši najhorší nepriatelia. Pravda musí byť odkrytá a my ju odkrývame s veľkou radosťou.

Je nevyhnutné pracovať s kundaliní a odviazať tri uzly. Tieto tri uzly sú tri trojuholníky, ktoré vďaka cudnosti, láske a múdrosti premenia naše životy.

Sexuálny orgazmus

Biela lóža úplne zakázala sexuálny orgazmus. Je absurdné dosiahnuť orgazmus. Tí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu nikdy nesmú dosiahnuť orgazmus. Tí, ktorí sa pokúsia vyhnúť uniknutiu semena bez vzdania sa pôžitku orgazmu, môžu trpieť rôznymi hroznými následkami organizmu. Kŕčovité sťahy pri orgazme sú veľmi silné a ak je narušený organizmus, môžu nastať takéto následky: impotencia, poškodenie nervového systému, atď. A preto tí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu, musia ukončiť akt dlho pred tým, ako vôbec dôjde ku kŕčovitým sexuálnym sťahom. Doktori vedia veľmi dobre dôvody, prečo tí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu, musia ukončiť akt pred dosiahnutím kŕčovitých sťahov. Sexuálna mágia musí byť praktizovaná iba raz za deň. Nikdy nemôžeme praktizovať dva krát za deň. Nikdy v našom živote nemôžeme vypustiť semeno. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Tomuto príkazu bielej lóže musíme rozumieť, pretože ak náhodou dôjde ku kŕčovitým sťahom proti našej vôli, vtedy rýchlo musíme ukončiť akt, okamžite si ľahnúť na zem a rýchlo vykonať nasledujúce pohyby:

Pokyny

1.Vyvinte veľké úsilie, (také ako žena pri pôrode) posielajúc nervový prúd smerom k sexuálnym orgánom a zároveň vytvorte úsilie na zovretie zvierača alebo výstupov, ktorými zvyčajne uniká sexuálna tekutina. Toto je obrovské úsilie.

2. Nadýchnite sa ako keby ste pumpovali, alebo akoby ste chceli dýchaním dostať semennú tekutinu smerom k mozgu. Keď sa nadychujete, vokalizujte mantru ham. Predstavte si túto energiu ako stúpa do mozgu a potom ako prechádza do srdca.

3. Teraz vydýchnite, predstavujúc si sexuálnu energiu umiestnenú v srdci. Pri vydychovaní vokalizujte mantru sah.

4. Ak sú kŕčovité sťahy veľmi silné, zadržiavajte, zadržiavajte, a pokračujte s nadychovaním a vydychovaním s pomocou mantry ham-sah. Ham je mužská, sah je ženská. Ham je solárna. Sah je lunárna.

Nádych musíme prevádzať s polootvorenými ústami, pričom v mysli si spievame mantru ham, a výdych prevádzame prudkým vydýchnutím, pričom vydávame jemný a lahodný zvuk sah.

Hlavným významom tohto ezoterického cvičenia je pozitívne obrátiť dýchací proces, keďže momentálne prevažuje negatívny lunárny aspekt sah, ktorý vedie k semennému vybitiu. Obrátením týchto dýchacích procesov pomocou dýchacích cvičení sa odstredivá sila zmení na dostredivú a semeno začne prúdiť dovnútra a hore.

Dodatočné informácie

Inštrukcie, ktoré sme dali v predchádzajúcich riadkoch týkajúce sa kŕčovitých sťahov, môžu byť vo všeobecnosti použité aj pri každom praktizovaní sexuálnej mágie.

Každé praktizovanie sexuálnej mágie môže byť ukončené s týmto úžasným cvičením. Práca v deviatej sfére znamená boj, obetu, úsilie a vôľu. Slabí jedinci utečú z deviatej sféry zhrození, vystrašení. Tí, ktorí sú pohltení hadom, sa stanú hadom, bohmi.

Vo veľmi zúfalých prípadoch, keď ku sexuálnym kŕčovitým sťahom dôjde neočakávane, so zjavným nebezpečenstvom semennej ejakulácie, musíme okamžite ukončiť akt a ľahnúť si na chrbát, na podlahu a zadržať dych. Dych zadržíme tým, že si zapcháme nos (ukazovákom a palcom). Toto úsilie musí byť sprevádzané intenzívnym sústredením sa na pulzáciu falusu, ktorá je kópiou srdečného tepu. Musíme sa snažiť znížiť počet týchto sexuálnych pulzácií, aby sme sa vyhli vypusteniu semena. V situácii, kedy sa už musíme nadýchnuť je nutné, aby tento nádych bol veľmi krátky a rýchly, a ďalej musíme pokračovať s maximálnym zadržiavaním dychu.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom