slovnik

Kapitola 20

Vzkriesenie a reinkarnácia

Bytosti, ktoré sa vrúcne milujú, sa môžu stať nesmrteľnými ako bohovia. Požehnaný je ten, kto už teraz môže ochutnať vynikajúce ovocie stromu života. Musíte vedieť, moji milovaní, že v Raji existujú dva mimoriadne stromy, ktoré dokonca majú spoločné korene. Jeden je strom poznania. Druhý je strom života. Prvý dáva múdrosť. Druhý nás robí nesmrteľnými.

Každý, kto pracoval na veľkom diele má právo jesť toto vynikajúce ovocie zo stromu života. Naozaj, láska je vrcholom múdrosti.

Tí muži a ženy, ktorí nasledujú cestu dokonalého manželstva, nakoniec dosiahnu požehnanie vstúpenia do nirvány, čo znamená navždy zabudnúť na svet a na ľudí. Blaho nirvány je nemožné opísať slovami. Tam niet žiadnej slzy. Duša zbavená všetkých štyroch tiel hriechu, sa tam ponára v nekonečnom šťastí hudby sfér. Nirvána je posvätné, hviezdami naplnené miesto.

Majstri súcitu, dojatí ľudskou bolesťou, odmietajú veľké blaho nirvány a sú rozhodnutí ostať tu s nami v tomto údolí veľkej horkosti.

Každé dokonalé manželstvo nevyhnutne dosiahne majstrovstvo. Každý adept môže odmietnuť nirvánu pre lásku veľkej siroty. Keď adept odmietne úžasné blaho nirvány, potom môže požiadať o elixír dlhého života. Požehnaní jedinci, ktorí získajú tento úžasný elixír zomrú, ale nezomrú. Na tretí deň vstanú z mŕtvych. Toto už bolo demonštrované zbožňovaným spasiteľom.

vzkriesenie

Na tretí deň, stúpenec príde ku hrobke so sprievodom svätých žien, ktoré prinesú liečivé a aromatické masti. Anjeli smrti a iní nevýslovní hierarchovia taktiež sprevádzajú stúpenca.

Stúpenec volá silným hlasom, vyvolávajúc svoje fyzické telo, ktoré spí vo vnútri svätej hrobky. Telo sa zodvihne a môže opustiť hrobku využitím existencie hyperpriestoru. Vo vyšších svetoch sa o fyzické telo starajú ženy s medicínou a aromatickými masťami. Potom ako sa telo vráti späť k životu (v súlade s vyššími zákonmi), vstúpi do hviezdnej hlavy majstra duše. A takto majster znovuzíska vlastníctvo nad svojim zvelebeným telom. Toto je vzácny Amorov dar.

Každé znovuzrodené telo normálne žije vo vyšších svetoch. Avšak musíme ujasniť, že znovuzrodené telo majstra sa môže stať okamžite viditeľné a hmotné na hocijakom mieste a potom zmiznúť. V tejto súvislosti mi prichádza na rozum Gróf Cagilostro. Tento veľký majster naplnil neobyčajnú politickú úlohu v Európe a ohúril celé ľudstvo. Tento veľký majster bol skutočne ten, kto vyprovokoval pád kráľov v Európe. V skutočnosti mu vďačíme za republiku. Žil za čias Ježiša Krista, bol osobným priateľom Kleopatry, a pracoval pre Katarínu Medicejskú. Bol známy počas mnohých storočí v Európe. Používal rôzne mená ako Giuseppe Balsamo, Gróf Cagliostro, atď.

Nesmrteľný Babaji, jogínsky Kristus z Indie, stále žije v Indii. Tento majster bol učiteľom mnohých veľkých majstrov, ktorí žili počas hroznej noci času. Avšak tento vznešený patriarcha vyzerá ako mladý, dvadsaťpäťročný muž.

Pripomeňme si Grófa Zanoniho, ktorý bol mladík tisícky rokov. Bohužiaľ, tento Chaldeanský mudrc úplne zlyhal, pretože sa zaľúbil do herečky z Neapolu. Spáchal zločin zjednotenia sa s ňou a vypustenia Hermesovho pohára. Výsledok bol hrozný. Zanoni zomrel na gilotíne počas francúzskej revolúcie.

Znovuzrodení majstri cestujú z jedného miesta na druhé používajúc hyperpriestor. Toto môže byť preukázané hypergeometriou. Astrofyzici čoskoro objavia existenciu hyperpriestoru.

Niekedy si znovuzrodení majstri doprajú luxus, že sa vydajú za mŕtvych. Toto sa stáva hlavne vtedy, keď sa im v určitej krajine podarí dokončiť danú úlohu. Na tretí deň zopakujú svoje znovuzrodenie a odídu do ďalšej krajiny, aby pracovali pod iným menom. A takýmto spôsobom, dva roky po jeho smrti, sa Caligostro objavil v iných mestách, používajúc iné mená, aby dokončil svoju prácu.

 

Dokonalé manželstvo nás premieňa na bohov. Veľké je požehnanie lásky. V skutočnosti, iba láska nám udeľuje nesmrteľnosť. Požehnaná buď láska, požehnané nech sú bytosti, ktoré sa navzájom zbožňujú.

Znovuzrodenia a reinkarnácia

Mnoho študentov okultizmu si zamieňa znovuzrodenie s reinkarnáciou. Evanjeliá boli vždy veľmi chabo vykladané študentmi okultizmu. Existuje mnoho druhov znovuzrodenia, tak ako existuje mnoho druhov reinkarnácie. Toto ujasníme v tejto kapitole.

Každý skutočný adept má rajské telo. Toto telo je z mäsa a kostí. Avšak toto mäso nepochádza z Adama. Rajské telo je tvorené najlepšími atómami fyzického organizmu.

Mnoho adeptov sa po smrti znovuzrodí s rajským telom vo vyšších svetoch. Znovuzrodení majstri sa s týmto rajským telom môžu kedykoľvek stať viditeľnými a hmotnými a navštíviť fyzický svet. Toto je druh nevýslovného znovuzrodenia. Avšak opakujeme, že znovuzrodenie so smrteľným telom Adama môže byť bolestivejšie kvôli návratu do tejto doliny horkosti, ale práve preto je slávnejšie. Všetci adepti tajnej cesty, ktorí tvoria strážiaci múr sa znovuzrodili s telom Adama.

Existujú aj zasvätené znovuzrodenia. Tretie zasvätenie ohňa symbolizuje vzkriesenie v astrálnom svete. Každý, kto prejde tretím zasvätením ohňa musí prežiť drámu Krista v astrálnom svete: jeho život, umučenie, smrť a vzkriesenie.

Reinkarnácia a osobnosť

Osobnosť je čas. Osobnosť žije vo svojom vlastnom čase a nereinkarnuje sa. Po smrti, osobnosť ide taktiež do hrobu. Pre osobnosť neexistuje žiadne zajtra. Osobnosť žije na cintoríne, túla sa cintorínom a chodí si do svojho hrobu. Nie je to ani astrálne telo, ani éterický dvojník. Nie je to duša. Je to čas. Je energetická a rozpadá sa veľmi pomaly. Osobnosť sa nemôže reinkarnovať. Nereinkarnuje sa. Pre ľudskú osobnosť neexistuje žiadne zajtra.

To, čo pokračuje, to, čo sa reinkarnuje, nie je duša, pretože ľudská bytosť stále nemá dušu. V skutočnosti je to ego, ktoré sa reinkarnuje, “ja”, reinkarnujúci princíp. Duch zosnulého, spomienka, chyba, ktorá sa neustále opakuje.

Dĺžka života

Jednotka života každej živej bytosti je rovnocenná jednému úderu srdca. Každá živá vec má stanovenú dĺžku života. Život planéty je 2,700,000,000 úderov. Rovnaké množstvo úderov zodpovedá životu mravca, červa, orla, mikróba, ľudí a vo všeobecnosti všetkým bytostiam. Dĺžka života každého sveta a každého tvora je úmerne rovnaká. Avšak úder sveta sa deje každých 27,000 rokov, ale srdce hmyzu bije omnoho rýchlejšie. Srdce hmyzu, ktorý žije iba jeden letný večer, bilo rovnako veľa krát, ako srdce planéty, ale jeho údery boli rýchlejšie.

Čas nie je rovná čiara ako učení ignoranti veria. Čas je uzavretá krivka. Večnosť je zase iná vec. Večnosť nemá nič spoločné s časom, a to, čo je za večnosťou a časom je známe iba veľkým osvietencom, majstrom ľudstva.

Existujú tri známe a tri neznáme dimenzie, dokopy šesť základných dimenzií.

Tri známe dimenzie sú : dĺžka, šírka a hĺbka. Tri neznáme dimenzie sú: čas, večnosť, a to, čo je za večnosťou a časom. Toto je špirála šiestich kriviek.

Čas patrí do štvrtej dimenzie. Večnosť do piatej dimenzie. To, čo je za večnosťou a časom, do šiestej dimenzie.

Osobnosť žije v uzavretej krivke času. Osobnosť je dcéra svojho času a končí podľa svojho času. Čas sa nemôže reinkarnovať. Pre ľudskú osobnosť neexistuje žiadne zajtra.

Kolobeh času sa točí vo vnútri kruhu večnosti. Vo večnosti nie je žiadny čas, avšak čas sa vyvíja v kruhu večnosti. Had si vždy hryzie vlastný chvost. Čas a osobnosť majú koniec, ale otočením kolesa sa na Zemi objaví nová osobnosť a nový čas. Ego je reinkarnované a všetko sa zopakuje. Všetky sexuálne vzrušenia a všetky milostné drámy, ktoré dávajú zrod novému fyzickému telu, sú spôsobené minulými činmi, citmi, záujmami, náklonnosťami a slovami. A preto všetky romániky manželských párov a milencov úzko súvisia s poslednými mučivými okamihmi zomierajúceho. “Cesta života je tvorená otlačkami kopýt koňa smrti.” Pri smrti je čas uzavretý a večnosť je otvorená. Kruh večnosti sa najprv otvorí a potom sa zatvorí, keď sa ego vráti do kruhu času.

Návrat

Zasvätenci štvrtej cesty definujú návrat ako opakovanie činov, scén a udalostí.

Všetko sa opakuje. Zákon návratu je krutá realita. V každej inkarnácii sa opakujú všetky udalosti. Opakovanie činov je sprevádzané zodpovedajúcou karmou. Toto je zákon, ktorý upravuje následky príčinám, ktoré im dali vznik. Každé opakovanie činov tvorí karmu a občas dharmu (odmenu).

Tí, ktorí pracujú s veľkým Arkánom, tí, ktorí kráčajú po rovnej, úzkej a náročnej ceste dokonalého manželstva, sú oslobodení, kúsok po kúsku, od zákona návratu. Tento zákon má limit. Za týmto limitom sa staneme buď anjelmi alebo démonmi. S bielou sexuálnou mágiou sa staneme anjelmi. S čiernou sexuálnou mágiou sa staneme démonmi.

Otázka osobnosti

Táto téma o osobnosti, ktorá je dcérou svojho času a zomiera v čase si zaslúži našu pozornosť. Je úplne zrejmé, že ak by sa osobnosti reinkarnovali, tak by sa reinkarnoval aj čas a toto je absurdné, pretože čas je uzavretá krivka. Ak by sa staroveký rímski muži reinkarnovali v týchto moderných časoch dvadsiateho storočia, s ich rímskou osobnosťou za čias cézarov, tak by to bolo v skutočnosti netolerovateľné. Museli by sme s takýmto rímskym mužom zaobchádzať ako s delikventom, pretože jeho spôsoby by sa vôbec nezhodovali s tými, ktoré máme dnes.

Návrat ega

Symbol Ježiša vyháňajúceho obchodníkov z chrámu s bičom v ruke je spojený s hroznou realitou smrti a hrôzy. Už sme povedali, že “ja” je mnohopočetné. “Ja” je ego, légia démonov. Mnoho čitateľom sa nebude páčiť toto tvrdenie, avšak je to pravda a musíme vyjadriť toto tvrdenie aj keď sa mnohým nebude páčiť.

Kristus_vyhana_kupcov

Počas práce s démonom, počas práce pri odstraňovaní ega, časti neľudských entít, ktoré ovládajú časť nášho vedomia a nášho života sú eliminované, vyhnané z nášho vnútorného chrámu. Niekedy sa tieto entity reinkarnujú do zvieracích tiel. Pri prechádzaní sa po zoo sa môžeme stretnúť s časťami, ktoré z nás boli odstránené, teraz žijúc v zvieracích telách. Existujú takí zvierací ľudia, že ak by sme z nich odstránili všetko zvieracie, nič by neostalo. Tieto typy ľudí sú stratené prípady. Zákon návratu skončil pre týchto ľudí. Zákon reinkarnácie pre nich skončil. Takýto ľudia sa buď inkarnujú do zvieracieho tela alebo vstúpia definitívne do priepasti. Tam sa pomaly rozpadnú.

Výhody vzkriesenia

Ktokoľvek odmietne nirvánu pre lásku k ľudstvu si môže ponechať svoje fyzické telo na milióny rokov. Bez vzkriesenia by adept musel neustále meniť telá. Toto by bola evidentná nevýhoda. Po vzkriesení adept nemusí meniť svoje fyzické telo. Môže si ponechať toto vozidlo milióny rokov.

Telo vzkrieseného adepta je úplne premenené. Duša vo vnútri tela ho úplne premení, meniac ho na dušu, až kým sa adept nestane dušou.

Vzkriesené telo má hlavné sídlo vo vnútorných svetoch. Žije vo vnútorných svetoch, a vo fyzickom svete sa stáva viditeľným iba pomocou sily vôle. A tak, vzkriesený majster sa môže okamžite zjaviť alebo zmiznúť kdekoľvek si želá. Nikto ho nemôže zatknúť alebo uväzniť. Cestuje astrálnym svetom kamkoľvek chce.

Najzaujímavejšia vec pre vzkrieseného adepta je veľký skok. Keď nastane čas, vzkriesený majster si môže vziať svoje telo na inú planétu. Toto je jedna z najväčších výhod.

Každý vzkriesený majster je schopný urobiť veci z astrálneho sveta viditeľné a hmotné, prenesením ich na fyzickú rovinu. Toto môže byť vysvetlené tak, že majster má hlavné sídlo v astrálnom svete, aj keď sa môže prejaviť hmotne. Cagliostro, tajomný gróf Cagliostro, po svojom prepustení z Bastili (Francúzka pevnosť), pozval svojich priateľov na hostinu. Tam, uprostred hostiny, vyvolal mnoho zosnulých duchov, ktorí si na prekvapenie hostí taktiež sadli za stôl.

Pri druhej udalosti, ako kúzlom, Cagliostro premenil olovo na zlato, a vytvoril čisté diamanty najvyššej kvality, pomocou oživenia uhlíku.

Sily každého vzkrieseného majstra sú skutočnou výhodou.

Skvelý priateľ, vzkriesený majster, ktorý momentálne žije vo Veľkej Tartarii mi povedal nasledujúce: “Pred tým, ako človek zomrie, je ničím len hlupákom. Človek si myslí, že vie veľa, ale nevie nič. Človek sa stáva dobrým len vtedy, keď už je po ňom. Predtým, nikto nevie nič.” Taktiež mi povedal: “Majstri zlyhajú kvôli sexu.” Toto nám pripomína grófa Zanoniho, ktorý padol kvôli vypusteniu semena. Zanoni bol vzkriesený majster. Zaľúbil sa do herečky z Neapolu a padol. Zanoni zomrel na gilotíne počas Francúzskej revolúcie.

Ktokoľvek chce dosiahnuť vzkriesenie musí nasledovať cestu dokonalého manželstva. Neexistuje žiadna iná cesta. Iba sexuálnou mágiou môžeme dosiahnuť vzkriesenie.

Iba sexuálnou mágiou sa môžeme oslobodiť od kolobehu reinkarnácie v pozitívnom, duchovnom zmysle.

Strata duše

V predchádzajúcich kapitolách sme už povedali, že ľudská bytosť ešte neinkarnovala svoju dušu. Iba sexuálnou mágiou môžeme vytvoriť tieto vnútorné telá/vozidlá. Tieto telá, tak ako rastliny, spia ticho v silnej temnote zrna, semiačka, ktoré je uložené v semennom systéme. Keď ľudská bytosť má Kristické telá, môže inkarnovať dušu. Ktokoľvek nepracuje so zrnom, ktokoľvek nepraktizuje sexuálnu mágiu, nemôže vyklíčiť tieto Kristické telá. Ktokoľvek nemá Kristické telá, nemôže inkarnovať svoju dušu. Takáto osoba nakoniec stratí svoju dušu a ponorí sa do priepasti, kde sa pomaly rozpadne. Ježiš, veľký majster, povedal:

Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu? – Matúš 16:26

Ktokoľvek neinkarnuje svoju dušu, ju stratí. Ten, kto nemá Kristické telá, neinkarnuje svoju dušu. Ktokoľvek nepracuje so zrnom nemá Kristické telá. Ktokoľvek nepraktizuje sexuálnu mágiu, nepracuje so zrnom. Vzkriesenie z mŕtvych je iba pre ľudí s dušou. V skutočnosti iba ľudia s dušou sú skutočnými ľudskými bytosťami, v úplnom zmysle slova. Iba ľudia s dušou môžu vydržať pohrebné skúšky trinásteho Arkána. Tieto skúšky sú hroznejšie ako sama smrť.

Tí, ktorí neinkarnovali svoju dušu sú iba obyčajné náčrty ľudských bytostí, fantómy smrti.
To je všetko. Telá ľudí bez duše sú strašidelné telá, nie sú oprávnenými telami ohňa. V skutočnosti, ľudia bez duše nie sú skutočnými ľudskými bytosťami. Ľudská bytosť je stále neuvedomená bytosť. Je zopár tých, ktorí majú dušu. Drvivá väčšina bytostí, ktoré sú nazývané ľuďmi, nemajú dušu. K čomu je získanie všetkého bohatstva sveta, keď stratíme dušu?

Vzkriesenie z mŕtvych je pre ľudí s dušou. Skutočná nesmrteľnosť je iba pre ľudí s dušou.

Láska a smrť

Mnohým čitateľom sa bude zdať čudné, že spájame lásku so smrťou a vzkriesením. V Hindustánskej mytológii, láska a smrť sú dve tváre jedného božstva. Šiva, boh univerzálnej sexuálnej kreatívnej sily, je taktiež bohom násilnej smrti a deštrukcie. Manželka Šivu má taktiež dve tváre. Ona je Parvati a zároveň i Kálí. Ako Parvati je úžasná nádhera, láska, šťastie. Ako Kálí alebo Durga, sa dokáže zmeniť na smrť, neúctu a horkosť.

Kali_zabija_ego

Kálí ako ničiteľka ega, ktorá stojí na svojom manželovi Šivovi

Šiva a Kálí spolu symbolizujú strom poznania, strom vedy dobra a zla.

Láska a smrť sú bratské dvojičky, ktoré sa nikdy neoddelia. Cesta života je tvorená odtlačkami kopýt koňa smrti.

Chyba mnohých kultov a škôl spočíva v ich jednostrannosti. Študujú smrť, ale nechcú študovať lásku, aj keď toto sú dve tváre jedného božstva.

Rozdielne učenia orientu a západu naozaj veria, že vedia, ako milovať, aj keď v skutočnosti to nevedia. Láska je kozmický fenomén v ktorom je história Zeme a jej rasy sú jednoduchou nehodou.

Láska je záhadná magnetická a okultná sila, ktorú alchymista potrebuje na vytvorenie filozofického kameňa a elixíru dlhého života, bez ktorého je vzkriesenie nemožné.

Láska je sila, ktorú si “ja” nikdy nemôže podriadiť, pretože Satan si nikdy nemôže podmaniť Boha.

Učení ignoranti nepoznajú pôvod lásky. Hlupáci nepoznajú jej efekt. Je hlúpe si myslieť, že jediný cieľ lásky je reprodukcia druhu. V skutočnosti, láska sa rozvíja a vyvíja vo veľmi rozdielnej sfére, ktorú materialistickí darebáci úplne ignorujú. Iba nekonečne malá sila lásky je použitá pri reprodukcii druhu. Čo sa stane so zostatkom sily? Kam ide? Kde sa vyvíja? Toto nevedomí hlupáci ignorujú.

Láska je energia a energia sa nemôže len tak vytratiť. Nadbytok energie má iné využitie a význam, ktorý ľudia ignorujú.

Nadbytok energie lásky je úzko spojený s myšlienkami, cítením a vôľou. Bez sexuálnej energie sa tieto schopnosti nemôžu vyvinúť. Kreatívna energia je premenená na krásu, myšlienky, harmóniu, poéziu, umenie, múdrosť, atď. Úžasná premena kreatívnej energie tvorí, ako výsledok, prebudenie vedomia a smrť, a vzkriesenie zasvätenca.

Vskutku, všetka kreatívna činnosť ľudstva pochádza od úžasnej sily lásky. Láska je úžasná sila, ktorá prebúdza mystické sily ľudskej bytosti. Bez lásky je vzkriesenie mŕtvych nemožné.

Parvati a Siva

Parvati inšpiruje Šivu láskou, keď objíma lingam-jóni

Je nevyhnutné znovu otvoriť chrámy lásky a znova oslavovať mystické sviatky lásky. Had ohňa sa prebúdza iba čarom lásky. Ak sa chceme vzkriesiť z mŕtvych, musíme byť najprv pohltení hadom. Ktokoľvek nebol pohltený hadom nemá vôbec žiadnu hodnotu. Ak chceme, aby sa v nás Slovo stalo telom, musíme praktizovať intenzívne sexuálnu mágiu. Slovo je v sexe. Lingam a jóni sú základom všetkej sily.

Najskôr musíme pozdvihnúť hada na tyč a potom musíme byť pohltení hadom. A tak sa staneme hadom. V Indii, adepti sa nazývajú nágovia, hadi. Úžasný chrám hadov existuje v Teotihuacáne v Mexiku. Iba hadi ohňa sa môžu vzkriesiť po smrti.

Obyvateľ dvojdimenzionálneho sveta s dvojdimenzionálnou psychológiou by veril, že všetky javy, ktoré sa dejú v tejto sfére majú svoju príčinu a následok, smrť a zrod, výhradne iba v tomto dvojdimenzionálnom svete. Tieto javy by boli pre tieto bytosti rovnaké. Všetky javy, ktoré vznikli v tretej dimenzii, by boli chápané bytosťami z druhej dimenzie ako unikátne fakty ich dvojdimenzionálneho sveta, neakceptovali by bytosti z tretej dimenzie, pretože pre nich existuje iba plochý dvojdimenzionálny svet. Avšak ak by sa tieto ploché bytosti rozhodli opustiť svoju dvojdimenzionálnu psychológiu preto, aby mohli hlboko pochopiť príčiny všetkých javov vo svojom svete, potom by toto svoje ponímanie sveta mohli v pohode zanechať a objaviť úžas skvelého neznámeho sveta, trojdimenzionálneho sveta. Rovnaká vec sa deje pri otázke lásky. Ľudia veria, že láska je iba na zachovávanie druhu. Ľudia veria, že láska je iba vulgárnosť, zvierací pôžitok, násilná túžba, uspokojenie, atď. Iba osoba, ktorá dokáže vidieť za tieto zvieracie túžby, iba osoba, ktorá odmieta tento druh zvieracej psychológie, môže objaviť v iných svetoch a dimenziách vznešenosť a majestát toho, čo sa nazýva láska. Ľudia spia hlboko. Ľudia žijú spaním a snívaním o láske, ale ešte sa neprebudili k láske. Spievajú o láske a veria, že láska je to, o čom snívajú. Keď človek v sebe prebudí lásku, túto lásku si uvedomí a rozpozná, že sníval. Len vtedy, iba vtedy objaví skutočný zmysel lásky.

Iba potom objaví to, o čom predtým iba sníval. Iba potom sa dozvie čo je to láska. Toto prebúdzanie je podobné mužovi, ktorý bol ďaleko od svojho fyzického tela v astrálnom tele a uvedomil si, že má prebudené vedomie. Ľudia chodia spiaci v astrálnom svete. Keď si niekto uvedomí, že sníva, a potom povie, “Toto je sen, ja snívam, som v astrálnom tele, som mimo fyzického tela,” sen sa ako zázrakom rozplynie a jedinec sa prebudí v astrálnom svete. Nový úžasný svet sa objaví pre toho, kto predtým sníval. Jeho vedomie sa prebudilo. Teraz môže spoznať všetky úžasy prírody. Podobne je to s láskou. A tak, pred prebudením, môžeme iba snívať o láske. Berieme tieto sny ako realitu, veriac, že milujeme. A tak žijeme vo svete túžob, rozkošných románikov, sklamaní, márnych prísah, zvieracích túžob, žiarlivosti, atď., pričom veríme, že toto je láska. Spíme bez toho, aby sme si vôbec uvedomovali, že spíme.
Vzkriesenie z mŕtvych je nemožné bez lásky, pretože láska a smrť sú dve tváre rovnakého božstva. Je nutné prebudiť lásku, aby sme dosiahli vzkriesenie.

Je nevyhnutné zanechať našu trojdimenzionálnu psychológiu a banálne fakty, aby sme objavili význam lásky v štvrtej, piatej a šiestej dimenzii.

Láska pochádza z vyšších dimenzií. Ten, kto neopustí svoje trojdimenzionálne myslenie, nikdy neobjaví pravý význam lásky, pretože láska nemá pôvod v našom trojdimenzionálnom svete. Ploché bytosti, ktoré sa nevzdali svojej dvojdimenzionálnej psychológie veria, že jediná realita vo vesmíre sú čiary, zmeny farieb čiar v ich sfére atď. Ploché bytosti by si neuvedomovali fakt, že čiary a zmena farieb v určitých čiarach by mohla byť výsledkom krútenia sa kolesa s viacfarebnými spicami, napríklad koča. Dvojdimenzionálne bytosti by ignorovali existenciu takéhoto koča, a s ich dvojdimenzionálnou psychológiou by v tento koč neverili. Verili by iba v čiary a zmeny farieb, ktoré videli vo svojom svete bez uvedomenia si, že toto sú iba následky vyšších príčin. Podobne existujú i ľudia, ktorí veria, že láska je iba z trojdimenzionálneho sveta a ktorí prijímajú iba banálne fakty ako pravý význam lásky. Takýto ľudia nemôžu objaviť pravý význam lásky. Takýto ľudia nemôžu byť pohltení hadom ohňa. Takýto ľudia nemôžu vstať z mŕtvych.

Všetci básnici, všetci milovníci spievali o láske, avšak nikto z nich sa nikdy nedozvedel, čo ta láska vlastne je. Ľudia iba snívajú o tom, čo sa nazýva láska. Ľudia ešte neprebudili lásku.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom