slovnik

Kapitola 19

Zasvätenie

Merkurova palica

Zasvätenie je náš vlastný život. Ak chcete zasvätenie, napíšte to na žezlo/palicu (Merkúrova palica/žezlo). Ktokoľvek je schopný pochopenia, nech teda chápe, pretože v tomto výroku sa ukrýva múdrosť. Zasvätenie sa nedá ani kúpiť, ani predať. Vyvarujte sa tých škôl, ktoré udeľujú falošné zasvätenia poštou. Vyhnite sa všetkým tým, ktorí predávajú zasvätenia.

Zasvätenie je niečo veľmi súkromné pre dušu. “Ja” nezískava zasvätenia. A preto tí, ktorí hovoria: “Ja mám toľko zasvätení,” ”Mám také a také stupne,” sú klamári a podvodníci, pretože “ja” nemôže získať zasvätenia alebo stupne.

Existuje deväť zasvätení menších mystérií a päť dôležitých zasvätení hlavných mystérií.
Duša je ta, kto získava zasvätenie. Toto je veľmi intímna záležitosť, niečo o čom človek nesmie hovoriť, ani to nesmie byť nikomu povedané.

Naozaj, všetky zasvätenia a stupne, ktoré mnohé školy fyzického sveta odovzdávajú, nemajú žiadnu hodnotu vo vyšších svetoch, pretože majstri bielej lóže uznávajú iba oprávnené zasvätenia duše ako originálne. Tieto zasvätenia sú úplne vnútorné.

Žiak môže vystúpiť deväť arkád, prejsť cez všetkých deväť zasvätení menších mystérií, bez pracovania v Arkáne a.z.f. (sexuálna mágia). Avšak je nemožné vstúpiť do hlavných mystérií bez sexuálnej mágie (Arkánum a.z.f.).

V Egypte každému, kto dosiahol deviatu sféru, bolo ústnym podaním nevyhnutne odovzdané úžasné tajomstvo veľkého Arkána (najmocnejšie Arkánum, Arkánum a.z.f.).

Strážca prahu

Prvá ťažká skúška, ktorej musí kandidát čeliť, je skúškou strážcu prahu. Tento strážca je odrazom “ja”, vnútorné hĺbky “ja”. Mnohí sú tí, ktorí zlyhajú v tejto hroznej skúške.

Vo vnútorných svetoch kandidát vyvolá strážcu prahu. Desivý elektrický hurikán predchádza hroznému zjaveniu.

Larva prahu je vyzbrojená s ohromnou, hypnotickou silou. V skutočnosti toto monštrum má hroznú škaredosť našich vlastných hriechov. Je to žijúci odraz našich vlastných zlých skutkov.
Súboj je ohromný: je to boj zblízka tvárou v tvár. Ak strážca vyhrá, kandidát ostane uväznený touto hroznou príšerou. Avšak ak kandidát vyhrá, príšera prahu utečie vydesená. Potom železný zvuk zatrasie vesmírom a kandidát je prijatý do siene detí. Toto nám pripomína požiadavku vyslovenú hierofantom Ježišom Kristom:

Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. – Matúš 18:3

V detskej sieni je kandidát vítaný svätými majstrami. Šťastie je obrovské, pretože ľudská bytosť vstúpila na cestu zasvätenia. Celá fakulta zasvätencov (detí) gratuluje kandidátovi. Kandidát porazil prvého strážcu. Táto skúška sa odohráva v astrálnom svete.

Druhý strážca

Strážca prahu má druhý aspekt, mentálny aspekt. Musíme vedieť, že myseľ, ktorú vlastní dnešná ľudská bytosť, stále nie je ľudská myseľ. Súčasná myseľ ľudskej bytosti sa nachádza v zvieracom stave. A preto, v mentálnej sfére, má každá osoba zvieraciu fyziognómiu, ktorá korešponduje s jeho charakterom. Prefíkaná bytosť je ozajstná líška. Vášnivý človek sa javí ako pes alebo cap atď.

Stretnutie so strážcom prahu vo sfére mysle je ešte strašnejšie ako v astrálnej sfére. Naozaj, druhý strážca je veľký strážca prahu sveta.

Boj s druhým strážcom je zvyčajne veľmi hrozný. Kandidát je ten, kto v tejto mentálnej rovine musí vyvolať tohto druhého strážcu. Strážcovmu príchodu predchádza elektrický hurikán. Ak kandidát zvíťazí, je vrelo vítaný v detskej sieni v mentálnej rovine. Avšak ak zlyhá, ostane zotročený hroznou príšerou. Všetky naše mentálne zločiny sú personifikované v tejto larve.

Tretí strážca

Stretnutie s tretím strážcom sa odohráva vo svete vôle. Démon diabolskej vôle je z týchto troch najhroznejší. Ľudia sa riadia iba svojou vlastnou vôľou. Majstri bielej lóže sa riadia iba vôľou Otca: “Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.”

Keď kandidát zvíťazí v tretej skúške, je znova vítaný v detskej sieni. Hudba je nevýslovná a oslava veľkolepá.

Sála ohňa

Potom čo kandidát zvíťazil v troch základných skúškach strážcu obrovského regiónu, musí vstúpiť do sály ohňa. Tam plamene očisťujú kandidátove vnútorné vozidlá/telá.

Skúšky ohňa, vzduchu, vody a zeme

V starovekom Egypte faraónov, museli kandidáti týmto štyrom skúškam odvážne čeliť vo fyzickom svete. Teraz kandidáti musia prejsť cez tieto skúšky v supra-senzitívnych svetoch.

Styri_skusky_zasvatenie

Štyri skúšky z Atalanty fugiens od Michaela Maiera, rok 1618. Zasvätenec musí čeliť svojim vlastným defektom a chybám počas procesu psychologických testov. Tieto testy prichádzajú vo forme skúšok, ktoré sú spojené s elementami (vľavo), ktoré vytláčajú defekty a chyby na povrch, aby mohli byť videné, pochopené a eliminované. Zasvätenec musí bojovať sám proti sebe s Heraklovou/Herkulesovou palicou (sila vôle).

Skúška ohňa

Kandidát je vystavený tejto skúške, aby sa preskúmal jeho pokoj a jemnosť povahy. Zlostní ľudia a cholerici nevyhnutne zlyhajú v tejto skúške. Kandidát zažíva prenasledovanie, urážanie, krivdy, atď. Mnohí sú tí, ktorí reagujú násilne a vracajú sa do fyzického tela s úplným zlyhaním. Avšak víťazi sú prijatí v detskej sieni a vítaní s lahodnou hudbou, hudbou sfér. Plamene šokujú slabých.

Skúška vetra

Tí, ktorí zúfajú, pretože stratili niečo, alebo niekoho, tí, ktorí sa boja chudoby, tí, ktorí nie sú odhodlaní sa vzdať všetkého, čo milujú najviac, zlyhajú v skúške ohňa. Kandidát je hodený do hlbiny priepasti. Slabí jedinci plačú a vrátia sa zhrození do fyzického tela. Avšak víťazi sú prijatí v detskej sieni so slávnosťami a pozdravmi.

Skúška vody

Veľká skúška vody je naozaj hrozná. Kandidát je hodený do oceánu, mysliac si, že sa topí. Tí, ktorí nevedia, ako sa prispôsobiť rôznym sociálnym podmienkam života, tí, ktorí nevedia, ako žiť medzi chudobnými, tí, ktorí po stroskotaní v oceáne života sa vzdajú boja a radšej sa utopia, sú slabí jedinci a nevyhnutne zlyhajú v skúške vody. Avšak víťazi sú prijatí v detskej sieni s kozmickými oslavami.

Skúška zeme

Musíme sa naučiť, ako i z najhorších nepriazní osudu, vyťažiť to najlepšie, čo sa len dá. Najhoršie nepriazne osudu nám prinášajú najlepšie príležitosti (na objavenie svojich chýb). Musíme sa naučiť usmievať pred všetkými nepriazňami osudu. Toto je zákon.

Tí, ktorí podľahnú bolesti pred nepriazňami existencie nemôžu víťazne prejsť skúškou zeme.

Vo vyšších svetoch sa kandidát ocitne medzi dvoma ohromnými skalami, ktoré sa k nemu hrozivo blížia. Ak kandidát zakričí s hrôzou, vráti sa so zlyhaním do fyzického tela. Avšak ak je pokojný, stane sa víťazom a je prijatý v detskej sieni s veľkou oslavou a obrovským šťastím.

Zasvätenia malých mystérií

Keď kandidát uspeje vo všetkých úvodných skúškach cesty, potom má úplne právo vstúpiť do malých mystérií. Každé z deviatich zasvätení malých mystérií je získané vo vnútri  najvnútornejšieho vedomia. A tak, ak má študent dobrú pamäť, môže si potom priniesť do fyzického mozgu spomienku na tieto zasvätenia. Avšak ak kandidát nemá dobrú pamäť, tak úbohý začiatočník si vo fyzickom svete nie je vedomý toho, čo získal vo vyšších svetoch. A preto tí, ktorí si želajú byť vedomí vo fyzickom svete všetkého, čo sa udialo počas zasvätenia, musia rozvinúť pamäť. Je nevyhnutné, aby kandidát vyvinul svoju pamäť. Je nutné pre kandidáta, aby sa naučil vedome odísť s astrálnym telom. Je nevyhnutné, aby kandidát prebudil svoje vedomie.

Deväť zasvätení malých mystérií predstavuje skúšobnú cestu. Deväť zasvätení malých mystérií je pre žiakov, ktorí sú skúšaní.

Zosobášení žiaci, ktorí praktizujú Arkánum a.z.f. prejdú týmito deviatimi základnými zasväteniami veľmi rýchlo. Avšak ak žiak drží celibát a je úplne cudný, môže taktiež prejsť týmito deviatimi zasväteniami, avšak omnoho pomalšie. Smilníci nemôžu získať žiadne zasvätenie.

Zasvätenie hlavných mystérií

Existuje päť zasvätení hlavných mystérií. Existuje sedem hadov. Dve skupiny po troch, s úžasnou korunováciou siedmeho jazyka ohňa, ktorý nás zjednocuje s jednotou, so zákonom, s Otcom. Musíme vyliezť po sedmoritej stupnici ohňa.

Prvé zasvätenie je spojené s prvým hadom, druhé zasvätenie s druhým hadom, tretie zasvätenie s tretím hadom, štvrté zasvätenie so štvrtým hadom, piate zasvätenie s piatym hadom (šieste patrí k budhi alebo inak vedomiu duše, a siedme patrí Átmanovi, t.j. Najvnútornejšiemu).

Prvé zasvätenie hlavných mystérií

Prvý had patrí k fyzickému telu. Je nevyhnutné vyzdvihnúť prvý had cez chrbticový kanálik fyzického tela. Keď had dosiahne magnetické pole pri korene nosa, kandidát dosiahne prvé zasvätenia hlavných mystérií. Duša a Duch predstúpia pred bratov veľkej bielej lóže bez tiel hriechu a v úplnej absencii “ja”. Zamilovaným pohľadom sa na seba pozrú a následne splynú ako dva plamene, ktoré sa zlúčili do jedného. A tak, takto je zrodený božský hermafrodit, ktorému je daný trón, aby vládol a chrám aby úradoval. Musíme sa premeniť na kráľov a kňazov prírody podľa rádu Melchizedeka. Ktokoľvek získa prvé zasvätenie hlavných mystérií, získa horiaci meč, ktorý mu dáva silu nad štyrmi elementami prírody. Musíme praktizovať sexuálnu mágiu intenzívne, aby sme pozdvihli hada na palici tak, ako to urobil Mojžiš na púšti. Láska je základom a podkladom pre zasvätenie. Je nevyhnutné, aby sme vedeli, ako milovať. Boj o pozdvihnutie hada je veľmi náročný. Had musí stúpať pomaly, stupeň po stupni. Máme 33 stavcov. Existuje 33 zasvätení. V každom stavci nás temní hrozne napádajú. Kundaliní stúpa veľmi pomaly, v súlade so zásluhami srdca. Musíme skončiť so všetkými našimi hriechmi.

Je nutné vykročiť na cestu absolútnej svätosti. Je nevyhnutné praktizovať sexuálnu mágiu bez zvieracej túžby. Nielenže musíme zabiť túžbu, ale aj samotný tieň túžby. Musíme byť ako citrón. Sexuálny akt sa musí stať skutočnou náboženskou ceremóniou. Žiarlivosť musí byť eliminovaná. Musíte vedieť, že vášnivá žiarlivosť ničí pokoj domácnosti.

Druhé zasvätenie hlavných mystérií

Výstup druhého hada cez chrbticový kanálik éterického tela je veľmi náročný. Keď druhý had dosiahne stupeň magnetického centra pri koreni nosa, zasvätenec vstúpi do chrámu, aby získal druhé zasvätenie hlavných mystérií. Je dobré zdôrazniť, že ľudská osobnosť nevstúpi do chrámu. Osobnosť ostáva pri dverách, dávajúc si svoje záležitosti do poriadku s pánmi karmy.

Najvnútornejší, spolu s éterickým telom, je ukrižovaný v chráme. To znamená, že Najvnútornejší si oblieka éterické telo kvôli ukrižovaniu. Takto sa stane éterické telo Kristifikované. To Soma Psuchikon, svadobný odev duše, telo zo zlata, je narodené v druhom zasvätení. Toto vozidlo je tvorené dvoma vyššími étermi. Éterické telo má štyri étery, dva vyššie a dva nižšie. A tak, so svadobným odevom duše môžeme vstúpiť do všetkých oblastí kráľovstva.

Zasvätenie je veľmi náročné. Študent je prísne skúšaný. Ak je víťazný, polnočné Slnko žiari, a z neho zostupuje päťcípa hviezda so svojim stredovým okom. Táto hviezda zostupuje ku hlave začiatočníka, kde sa usadí ako znak schválenia. Výsledok víťazstva je zasvätenie.

Tretie zasvätenie hlavných mystérií

Tretí had stúpa cez chrbticový kanálik astrálneho fantómu. Tretí had musí dosiahnuť magnetickú oblasť pri koreni nosa, a potom zostúpiť do srdca cez tajný priechod, kde existuje sedem svätých komôr.

Keď tretí had dosiahne srdce, je zrodené najkrajšie dieťa, Kristické astrálne telo.
Výsledok tohto všetkého je zasvätenie. Začiatočník musí zažiť vo svojom astrálnom tele celú drámu umučenia Krista. Musí byť ukrižovaný, zomrieť a byť pochovaný. Potom musí vstať z mŕtvych a musí zostúpiť do priepasti a zostať tam štyridsaťdva dní pred vzostupom.

Úžasná oslava tretieho zasvätenia je dosiahnutá s Kristickým astrálnym telom. Pri oltári sa objaví Sanat Kumara, Starec dní, aby nám udelil zasvätenie.

Každý, kto získa tretie zasvätenie hlavných mystérií dosiahne Ducha Svätého.

Je nutné pre muža, aby vedel, ako milovať svoju ženu, aby dosiahol toto zasvätenie. Sexuálne spojenie musí byť naplnené nesmiernou láskou. Falus musí vždy vstúpiť do vulvy veľmi jemne, aby nezranil orgány ženy. Každá pusa, každé slovo, každé pohladenie, musí byť úplne oslobodené od túžby. Zvieracia túžba je veľmi vážna prekážka k zasväteniu.

Pri čítaní týchto riadkov, mnoho puritánskych ľudí nás bude súdiť, že sme nemorálny. Napriek tomu, títo ľudia nie sú nikdy pohoršení nevestincami a prostitútkami. Obviňujú nás, ale sami nie sú schopní ísť do štvrtí, kde žijú prostitútky, aby učili správnu náuku. Nenávidia nás, ale nie sú schopní nenávidieť svoje vlastné hriechy. Odsudzujú nás, pretože učíme náboženstvo sexu, ale nie sú schopní odsúdiť svoje vlastné smilnenie. Takéto je ľudstvo.

Štvrté zasvätenie hlavných mystérií

Keď štvrtý had úspešne vystúpil cez chrbticový kanálik mentálneho fantómu, potom je dosiahnuté štvrté zasvätenie hlavných mystérií. Štvrtý had taktiež dosiahne priestor medzi obočím a zostúpi do srdca.

Vo svete mysle, Sanat Kumara vždy víta kandidáta hovoriac, “Oslobodil si sa od štyroch tiel hriechu. Si Budha. Vstúpil si do sveta bohov. Si Budha. Každý, kto sa oslobodí od štyroch tiel hriechu je Budha. Si Budha. Si Budha.”

Kozmická oslava zasvätenia je veľkolepá. Celý svet, celý vesmír sa trase šťastím hovoriac, “Narodil sa nový Budha.” Božská matka kundaliní prezentuje svoje dieťa hovoriac, “Toto je moje milované dieťa. Je to nový Budha. Je to nový Budha. Je to nový Budha. Sväté ženy gratulujú kandidátovi svätým bozkom. Oslava je ohromne božská. Veľkí majstri mysle vyberú z vnútra mentálneho fantómu nádherné dieťa Kristickej mysle. Toto dieťa je narodené v štvrtom zasvätení hlavných mystérií. Každý, kto získa štvrté zasvätenie, dosiahne nirvánu. Nirvána je svet svätých bohov.

Ktokoľvek dosiahne štvrté zasvätenie, získa ríšske jablko cisára mysle. Na tomto ríšskom jablku moci žiari znak kríža.

Myseľ musí byť ukrižovaná a stigmatizovaná pri zasvätení. Univerzálny oheň iskrí v svete mysle. Každá jedna z tridsiatich troch komôr mysle nás učí ohromné pravdy.

Piate zasvätenie hlavných mystérií

Piaty had stúpa cez chrbticový kanálik embrya duše, ktoré sme inkarnovali. Piaty had musí dosiahnuť stupeň obočia a potom zostúpiť do srdca.

Telo vedomej vôle je narodené pri piatom veľkom zasvätení. Každý, kto sa narodí vo svete vedomej vôle, nevyhnutne inkarnuje svoju dušu. Každý, kto inkarnuje svoju dušu sa stane naozajstnou ľudskou bytosťou s dušou. Každý skutočný kompletný a nesmrteľný človek je autentickým majstrom. Pred piatym zasvätením hlavných mystérií nesmie byť nikto nazývaný titulom majstra.

Pri piatom zasvätení sa naučíme konať vôľu Otca. Musíme sa naučiť počúvať Otca. Toto je zákon.

Pri piatom zasvätení sa musíme rozhodnúť medzi dvomi cestami, ktorými pôjdeme ďalej, buď ostaneme v nirváne a budeme si užívať nekonečné šťastie neobmedzeného posvätného vesmíru, deliac sa s ním s nevýslovnými bohmi, alebo sa radšej vzdáme tohto nesmierneho šťastia nirvány a ostaneme žiť v tomto údolí plnom sĺz, aby sme pomohli úbohému trpiacemu ľudstvu. Toto je cesta sebazaprenia, dlhá cesta plná smútku a horkosti. Ktokoľvek sa vzdá nirvány pre blaho ľudstva po tom, čo túto nirvánu získal a následne ju z nekonečnej ľútosti a súcitu voči ľudstvu stratil, neskôr dosiahne venušine zasvätenie.

Každý kto získa venušine zasvätenie inkarnuje vnútorného Krista. Existujú milióny Budhov v nirváne, ktorí neinkarnovali Krista. Je lepšie sa vzdať nirvány, kvôli láske pre ľudstvo a mať radosť z inkarnácie Krista. Kristus-človek má právo vstúpiť do svetov super-nirvánskeho šťastia a neskôr do absolútna.

Dokonalé manželstvo

Cesta ku kozmickej realizácii je cesta dokonalého manželstva. Viktor Hugo, veľký zasvätenec-humanista, poznamenal nasledujúce:

Muž a žena od Viktora Huga:

Muž je najvznešenejší zo všetkých stvorení,
Žena je najvznešenejšia zo všetkých ideálov.
Boh stvoril pre muža trón, a pre ženu oltár.
Trón velebí, oltár posväcuje.
Muž je mozog,
Žena je srdce.
Mozog tvorí svetlo, srdce lásku.
Svetlo plodí, láska oživuje.
Vďaka rozumu, je muž silný,
Vďaka slzám, je žena neporaziteľná.
Dôvod presvedčuje, slzy dojímajú.
Muž je schopný všetkého hrdinstva,
Žena všetkého utrpenia.
Hrdinstvo zošľachťuje, utrpenie povznáša.
Muž má nadvládu,
Žena prednosť.
Nadvláda je sila, prednosť je právo.
Muž je génius
Žena je anjel.
Génius je nezmerateľný, anjel nedefinovateľný.
Túžba muža, je najvyššia sláva.
Túžba ženy, je úplná cnosť.
Sláva tvorí všetko to, čo je skvelé, cnosť všetko to, čo je božské.
Muž je zákonník,
Žena je evanjelium.
Zákonník napráva, evanjelium zdokonaľuje.
Muž myslí,
Žena sníva.
Myslieť znamená mať červa v mozgu, snívať znamená mať svätožiaru na čele.
Muž je oceán,
Žena jazero.
Oceán má ozdobnú perlu, jazero oslnivú poéziu.
Muž je letiaci orol,
Žena spievajúci slávik.
Lietať znamená zdolanie vesmíru. Spievať znamená zdolať dušu.
Muž je chrám,
Žena svätyňa.
Pred chrámom objavíme samých seba, pred svätyňou kľačíme.
V skratke, muž sa nachádza tam, kde zem končí,
Žena tam, kde začína nebo.

Vznešené frázy veľkého zasvätenca-humanistu Viktora Huga nás vyzývajú k žitiu cesty dokonalého manželstva.

Požehnaná buď láska. Požehnané sú bytosti, ktoré sa navzájom milujú.

Potrava hada

Celá cesta zasvätenia je založená na hadovi. Had má svoje špeciálne kozmické jedlo. Existuje päť základných prvkov, ktorými je had vyživovaný. Menovite filozofická zem, elemenál vody múdrych, elementál ohňa, elementál vzduchu a éteru. V týchto prvkoch žijú elementály prírody. Gnómovia obývajú filozofickú zem. Morské panny žijú vo vode. Víly vo vzduchu, atď.

porava hada

Gnómovia pracujú v útrobách veľkých pohorí. Toto je chrbtica. Práca vykonávaná gnómami pozostáva z transmutácie olova osobnosti na zlato ducha. Surová hmota je semenná tekutina. Pec laboratória je kostrčová čakra. Voda je semenná tekutina a sympatické povrazce tvoria veľký komín, cez ktorý semenné pary stúpajú do liehovaru mozgu. Celá práca gnómov je alchymistická. Kovová transmutácia je základom zasvätenia. Surová hmota musí byť transmutovaná na filozofické zlato.

Gnómovia potrebujú oheň salamandier a vodu morských víl. Gnómovia taktiež potrebujú vitálny vzduch a priateľské vzdušné víly mysle, aby mohli riadiť semenné pary hore a dole. Výsledok je transmutácia olova na zlato. Keď je aura zasvätenca čisté zlato, práca bola úspešne prevedená.

Oblasť zeme sa rozširuje od chodidiel po kolená. Jej mantra je LA. Oblasť vody je od kolien po konečník. Jej mantra je VA. Oblasť ohňa je od konečníka po srdce. Jej mantra je RA. Oblasť vzduchu zahŕňa oblasť od srdca po priestor medzi obočím. Jej základná mantra je JA. Oblasť éteru sa rozkladá od priestoru medzi obočím po vrch hlavy a jej mantra je HA.

Had ohňa je vyživovaný týmito piatimi základnými prvkami. Teraz môžeme pochopiť prečo začiatočník musí prejsť cez skúšky zeme, vody, ohňa a vzduchu. Očistenia a posvätenia spojené s týmito prvkami prírody vyživujú hada a zaručujú jeho vzostup cez posvätné pohorie chrbtice.
Vzostup hada je nemožný bez očistenia a posvätenia týchto štyroch elementov. Brahma je boh zeme. Narajana je boh vody. Rudra je boh ohňa. Išwara je boh vzduchu. Sudašiva je boh éteru.

Meditovaním nad týmito nevýslovnými bohmi môžeme získať ich pomoc pri prebúdzaní čakier, kolies, diskov vitálneho tela. Je vhodné rozvibrovať tieto magnetické centrá, aby sme ich pripravili na príchod ohňa. Meditujte a vokalizujte mantru pre každý element. Upriamte svoju pozornosť na každého z týchto elementálnych bohov a proste ich o pomoc pri prebúdzaní čakier. Týmto spôsobom sa stanete praktickým okultistom.

Laboratóriá tretieho Logosu

Zem má deväť vrstiev; v deviatej je laboratórium tretieho Logosu. V skutočnosti deviata vrstva Zeme leží presne v strede planetárnej hmoty. Tam sa nachádza svätá osmička. Toto je božský symbol nekonečna. V tomto symbole je reprezentovaný mozog, srdce a sex planetárneho džina. Meno tohto džina je Chamgam.

svata osmicka a tri mozgy
Svätá osmička a tri mozgy

Stred svätej osmičky zodpovedá srdcu, jej vrch zodpovedá mozgu a spodok zodpovedá sexu. Všetky bytosti Zeme sú založené na tomto základe. Boj je hrozný, mozog proti sexu, sex proti mozgu, a to čo je najhoršie, najzávažnejšie, je srdce proti srdcu.

Posvätný had je stočený v srdci Zeme, presne v deviatej sfére. Ona (posvätný had kundaliní) je vo svojom zložení sedemdielna a každý jeden z jej ohnivých aspektov zodpovedá jednému zo siedmych hadov ľudskej bytosti.

Kreatívna energia tretieho Logosu zhotovuje chemické prvky Zeme so všetkými ich mnohostrannými zložitosťami formy. Keď táto kreatívna energia odíde z tohto stredu Zeme, náš svet sa stane mŕtvolou, takto svet zomiera.

Hadí oheň ľudskej bytosti vychádza z hadieho ohňa Zeme. Ohromný had hlboko spí vo vnútri záhadného hniezda skladajúceho sa s dutých oblastí, podobných skutočnej čínskej skladačke.

Dute koncentricke oblasti zeme a cloveka

Duté koncentrické oblasti zeme a človeka

Toto sú subtílne koncentrické astrálne oblasti. V skutočnosti tak, ako má Zem deväť koncentrických oblastí, v hĺbke ktorých sa nachádza ohromný had, rovnako tak je to i u človeka, pretože ten je mikrokozmom makrokozmu.

Ľudská bytosť je vesmír v miniatúre. Nekonečná malosť je analogická nekonečnej veľkosti.

Vodík, uhlík, dusík a kyslík sú štyri základné prvky s ktorými tretí Logos pracuje. Chemické prvky sú uložené v poradí vzhľadom k ich atómovej váhe. Najľahší je vodík, ktorého atómová hmotnosť je 1, končiac uránom, ktorého atómová hmotnosť je 238.5, a ktorý je v skutočnosti najťažší zo známych prvkov.

Elektróny predstavujú most medzi duchom a hmotou. Vodík sám osebe je najredší známy prvok, primárna manifestácia hada. Každý prvok, každé jedlo, každý organizmus, je syntetizovaný do špecifického typu vodíka. Sexuálna energia zodpovedá vodíku 12 a jej hudobná nota je Si.

Elektronická solárna hmota je posvätný oheň kundaliní. Keď uvoľníme túto energiu, vstúpime na cestu autentického zasvätenia.

Čakmul (Chac Mool)

Čakmul z Aztéckeho Mexika je úžasný. Čakmul naozaj existoval. Bol to inkarnovaný adept, jeden z veľkých zasvätencov mocnej hadej civilizácie dávneho Mexika, veľkého Tenotchtitlánu.

Cakmul

Hrobka Čakmula bola lokalizovaná a jeho pozostatky nájdené. A preto nemôžeme pochybovať o tom, že Čakmul naozaj existoval. Ak si všimneme spôsob akým Čakmul leží, uvidíme, že odpočíva v rovnakej pozícii, akú Egyptský zasvätenci zaujali, keď chceli vycestovať s astrálnym telom, zatiaľ čo hláskovali mantru FA-RA-ON. Avšak v pupočnej oblasti Čakmula sa nachádza niečo nezvyčajné. Je to široká misa alebo nádoba, ktorá ako keby slúžila na získanie niečoho. Vskutku, Čakmul v tejto pozícii pracuje s úžasnou čakrou solárneho plexu. Čakmul zanechal ľudstvu skvelé učenie.

Kundaliní, alebo ohnivý had našich magických síl, má skvelú zásobu slnečnej energie v pupočnej oblasti, v čakre solárneho plexu. Toto magnetické centrum je veľmi dôležité pre zasvätenie, pretože je to miesto, ktoré prijíma primárnu energiu, ktorá je rozdelená do desiatich nádherných žiarení. Primárna energia cirkuluje cez druhotné nervové kanáliky, pričom oživuje a vyživuje všetky čakry. Solárny plexus je riadený Slnkom. Ak študent chce mať živú objektívnu jasnozrivosť v najúplnejšom slova zmysle, tak sa musí naučiť, ako túto solárnu energiu vziať zo zásob solárneho plexu a presunúť ju do čelnej čakry. Mantra SUI-RA je kľúč, ktorý nám dovoľuje extrahovať solárnu energiu zo Slnka, aby sme ju mohli presunúť do čelnej čakry. Vokalizujte takto: suiii raaa. Pri praktizovaní tohto cvičenia hodinu denne sa prebudí vaša čelná čakra. Ak túto slnečnú energiu chceme presunúť do hrdelnej čakry, musíme vokalizovať mantru sue-ra takto: sueeee raaa. Ak potrebujeme slnečnú energiu pre lotos srdca, musíme vokalizovať mantru suo-ra takto: suooo raaa. Všetko je zhrnuté vo veľkej mantre sua-ra, kde sa podľa Véd a Šástier nachádza tichý Gandharva (nebeský hudobník). Je nevyhnutné aby, sme vedeli, ako použiť slnečnú energiu uloženú v solárnom plexu. Pre tých, ktorí sa snažia dosiahnuť zasvätenie je vhodné, aby zaujali pozíciu ležmo, v tomto prípade: nohy pokrčené v kolenách (ako na obrázku Čakmula) s chodidlami na posteli. Je očividné, že položením chodidiel na posteľ, kolená sú zdvihnuté, nasmerované k oblohe, smerom k Uranii.

V tejto pozícii si žiak predstaví, ako energia Slnka doňho vstupuje cez solárny plexus, ktorý na základe toho začne vibrovať a krútiť sa zľava doprava (v smere hodinových ručičiek, keď sa na ne pozeráme spredu). Toto cvičenie môžeme robiť hodinu denne. Základná mantra magnetického centra je hláska U. Táto hláska môže byť vokalizovaná predlžovaním zvuku týmto spôsobom: uuuuu. Poriadne prebudený solárny plexus úžasne oživuje všetky čakry organizmu. A takto sa pripravíme na zasvätenie.

Čakmul bol uctievaný v haďom Mexiku, kde ho uctievali dve bojovné kasty. Čakmul bol prítomný vo veľkých sprievodoch a vstúpil do Aztéckych chrámov, uctievaný masami. Taktiež ho prosili o dážď na Zemi. Tento veľký majster pomáha tým, ktorý ho vyvolajú. Malé sošky Čakmula alebo amulety postavy Čakmula, môžu byť vyrobené na nosenie okolo krku ako medailón.

Hadie civilizácie

Pravé zasvätenie bolo získané vo veľkých mysterióznych chrámoch hadích civilizácií. Iba hadie civilizácie sú pravé civilizácie.

Je nutné, aby predvoj ľudskej civilizácie, tvorený našimi milovanými bratmi a sestrami - teozofistami, rozekruciánmi, hermetickými jogínmi, spiritualistami atď., opustil svoje vlastné predsudky a strachy a zjednotil sa dokopy, aby vytvoril novú hadiu civilizáciu. Je nutné vedieť, že táto barbarská populácia tejto doby (neprávom nazývaná civilizáciou) sa blíži ku konečnej katastrofe. Súčasný svet bojuje so strašným chaosom. Ak ju naozaj chceme zachrániť, tak sa všetci musíme dať dokopy a vytvoriť hadiu civilizáciu, civilizáciu Vodnára. Musíme vynaložiť obrovské a zúfalé úsilie, aby sme zachránili svet, pretože momentálne je všetko stratené.

Univerzálne kresťanské gnostické hnutie je nesektárske. Gnostické hnutie je tvorené armádou svetovej spásy, všetkými duchovnými školami, všetkými lóžami, náboženstvami a sektami.

Exoterické a ezoterické kruhy

Ľudstvo sa vyvíja v dvoch kruhoch: exoterickom a ezoterickom. Exoterický je verejný. Ezoterický je tajný. Masy žijú v exoterickom kruhu. Avšak adepti veľkého bieleho bratstva žijú v ezoterickom kruhu. Pomáhať tým, ktorí sú vo verejnom kruhu, je povinnosťou pre všetkých zasvätených bratov a sestry. Je nevyhnutné priviesť čo najviac ľudí, ako je len možné, do tajného kruhu bieleho bratstva.

Cesta zasvätenia je skutočná revolúcia vedomia. Táto revolúcia má tri dokonale definované prvky:

  1. narodiť sa
  2. zomrieť
  3. obetovať sa pre ľudstvo, dať svoj život za ľudstvo, bojovať, aby sme doviedli ostatných na tajnú cestu.

Narodiť sa, je úplne sexuálna záležitosť. Zomrieť, znamená pracovať na odstránení “ja”, ega. Obetovať sa pre druhých je láska.

Vo verejnom kruhu sa nachádza tisíce škôl, kníh, siekt, učení, teórií, atď., labyrint, ktorí dokážu opustiť iba tí najsilnejší. V skutočnosti všetky tieto školy sú užitočné. Vo všetkých z nich nájdeme zrnká pravdy. Všetky náboženstvá sú sväté a božské, všetky sú nevyhnutné. Avšak tajnú cestu nájdu iba tí najsilnejší. Infrasexuálni ľudia smrteľne neznášajú túto cestu. Cítia sa dokonalejší ako tretí Logos. Títo ľudia nikdy nebudú schopní nájsť tajnú cestu, cestu na hrane noža. Tajná cesta je sex. Skrze túto priamu, úzku a náročnú cestu sa dostaneme do ezoterického kruhu, sanctum regnum Dei, magis regnum.

Alchymisticka citadela

Alchymistická citadela od Heinricha Khunratha. 1602. Dvadsať falošných dverí vedie nič netušiacich do labyrintu. Jedny dvere (dole) vedú čistú dušu do srdca citadely, ktorá má sedem aspektov. V strede citadely sa nachádza hora na ktorej odpočíva drak, ktorý stráži Kameň mudrcov. Drak vydá kameň mudrcov iba tomu, kto dokončil požadovanú prácu.

Čakry a plexy

Kandidát na zasvätenie musí správne vedieť pozíciu čakier a plexov.

Základná čakra sa nachádza na spodku chrbtice, štvrtý krížový stavec, kostrčový plexus.

Slezinová čakra je na úrovni sleziny, prvý bedrový stavec, slezinový plexus. Toto centrum počúva solárny plexus. Avšak musíme rozpoznať, že pravé druhé centrum je prostatické, alebo maternicové a nie slezinové.

Pupočná čakra sa nachádza nad pupkom, ôsmy hrudný stavec, solárny plexus.

Srdečná čakra je v srdci, ôsmy krčný stavec, srdcový plexus.

Hrtanová čakra je v hrdle, štítna žľaza, tretí krčný stavec, hltanový plexus.

Čelná čakra je medzi obočím, prvý krčný stavec, krčnicový plexus.

Je nutné vedieť, že všetky tieto čakry a plexy sú spojené prostredníctvom nervových vlákien.

Ako had stúpa cez chrbticový kanálik, chrbticové čakry sú uvedené do činnosti a indukciou sú plexy taktiež aktivované. Čakry sa nachádzajú v mozgovomiechovom nervovom systéme a plexy v sympatickom nervovom systéme.

Ako had stúpa cez chrbticu, uvádza do činnosti chrbticové čakry, alebo cirkvi, v postupnom poradí. Tieto zase na oplátku rozvibrujú zodpovedajúce sympatické plexy elektrickou indukciou. Je nevyhnutné vedieť, že každá chrbticová čakra a každý sympatický plexus je sedemdielny vo svojom vnútornom zložení rovnako, ako ohnivý had našich magických síl.

Prvý had otvára čakry fyzického sveta, druhý éterického, tretí, astrálneho, štvrtý, mentálneho, piaty, príčinného, šiesty, budhického, siedmy, Najvnútornejšieho. Tento proces je rovnaký pre všetky plexy, pretože čakry cirkví sú spojené s plexami nervovými vláknami.

Preto by zasvätenec nemal zúfať, že ešte neotvoril astrálne čakry s prvým hadom. Pretože tieto sú otvorené iba tretím hadom, astrálnym. S prvým hadom sa u Najvnútornejšieho otvárajú iba fyzické náprotivky. Majte na pamäti, že Najvnútornejší je náprotivkom fyzického tela.

Vyjasnenie

Zasvätenie nemôže byť kúpené peniazmi alebo poslané poštou. Zasvätenie sa nedá ani kúpiť, ani predať. Zasvätenie je váš vlastný život, sprevádzaný oslavami v chrámoch.

Je nutné sa vyvarovať všetkých podvodníkov, ktorí predávajú zasvätenia. Je nutné držať sa ďaleko od tých, ktorí posielajú zasvätenia poštou.

Zasvätenie je niečo veľmi vnútorné, veľmi tajné a veľmi božské. Vyvarujte sa všetkých tých, ktorí hovoria “Mám veľmi veľa zasvätení, a veľa stupňov.”

Vyvarujte sa všetkých tých, ktorí hovoria, “ Ja som majster hlavných mystérií; získal som veľmi veľa zasvätení.”

Pamätajte drahý čitateľ, že “ja” nemôže získať zasvätenie. Zasvätenie je záležitosť Najvnútornejšieho; súvisí s vedomím a veľmi delikátnymi záležitosťami duše. O týchto veciach nesmieme len tak všade rozprávať. Žiadny pravý adept by nepoužíval frázy ako, “Ja som majster bielej lóže.”, “Mám taký a taký stupeň.” “Mám toľko zasvätení.”, ”Mám takéto sily.” atď.

Problém vnútorného osvietenia

Mnoho študentov okultizmu chce vnútorné osvietenie a trpia hrozne, pretože počas mnohých rokov štúdií a ezoterických praktík ostávajú slepí a nevedomí, tak ako keď začali čítať svoje prvé knihy. My, bratia a sestry z chrámu, vieme vďaka vlastnej skúsenosti, že srdcová čakra je rozhodujúca pre vnútornú osvietenie. Šiva Samhitá, skvelá Hinduistická kniha obšírne hovorí o výhodách získaných jogínom, meditujúcim nad čakrou pokojného srdca:

“Jogín získa nesmierne poznanie, spozná minulosť, prítomnosť a budúcnosť; má jasnopočuteľnosť, jasnozrivosť, a môže prejsť cez vzduch kedykoľvek si to želá. Vidí adeptov a jogínky bohyne; získa schopnosť nazývanú kheckari (umožňujúca pohyb vzduchom) a bhuchari (schopnosť kedykoľvek sa dostať sa do všetkých kútov sveta).“

Tí, ktorí sa chcú naučiť cestovať s astrálnym telom, kedy sa im zažiada, tí, ktorí chcú vstúpiť do džin vedy, naučiť sa umiestniť do štvrtej dimenzie s fyzickým telom a cestovať s ním na hocaké miesto bez lietadla, tí ktorí nevyhnutne potrebujú prebudiť jasnozrivosť a jasnopočuteľnosť, musia denne sústrediť svoju myseľ na srdečnú čakru a hlboko nad týmto úžasným centrom meditovať. Meditovať nad týmto centrom hodinu denne je úžasné. Mantra pre túto čakru je O, ktorá sa vokalizuje predlžovaním zvuku, takto: oooooooo.

Počas tohto hore uvedeného cvičenia sa musíme modliť ku Kristovi, prosiac ho, aby prebudil našu srdečnú čakru.

Súhrn piatich veľkých zasvätení

Prvé zasvätenie. Najvnútornejší a vedomie duše (budhi) sú zlúčení, a tak tvoria nového zasvätenca, ďalšieho, ktorý vstúpil do prúdu.

Druhé zasvätenie. Éterické telo, nazývané soma psuchikon, je zrodené.

Tretie zasvätenie. Čakry astrálneho tela sú otvorené a Kristické astrálne telo je zrodené ako nádherné dieťa.

Štvrté zasvätenie. Kristická myseľ je zrodená ako veľmi vzácne dieťa. Zasvätenec sa narodil ako nový Budha.

Piate zasvätenie. Ľudská duša, príčinné telo alebo telo vôle, je zlúčené s vnútorným majstrom, ktorým je Átman-budhi (Najvnútornejší a božské vedomie). A tak, tri ohne sa stávajú jedným. Toto je nový a oprávnený majster hlavných mystérií bielej lóže. Ktokoľvek dosiahne piate zasvätenie môže vstúpiť do nirvány. Ktokoľvek dosiahne piate zasvätenie je narodený v príčinnom svete. Ktokoľvek dosiahne piate zasvätenie inkarnuje dušu. Iba osoba, ktorá dosiahne piate zasvätenie, je ľudskou bytosťou s dušou, t.j. skutočným človekom.

Vozidlá ohňa

Autentické a oprávnené astrálne, mentálne, príčinné vozidlá sú zrodené zo sexuálnej mágie. Počas milostného spojenia páru sa ich aura úplne otvára. V tomto okamihu, hlboko vo vnútri, môže dôjsť k úžasnému oplodneniu. Konečným výsledkom je potom zrod oprávneného, astrálneho tela a neskôr i ostatných tiel.

Trpezlivosť a húževnatosť

Sily nedosiahneme iba obyčajným hraním sa. Toto je otázka veľkej trpezlivosti. Nevytrvalí ľudia, tí ktorí chodia naokolo hľadajúc výsledky, tí, ktorí po pár mesiacoch praktizovania sa už dožadujú znamenia, vskutku nie sú pripravení pre okultizmus. Takýto ľudia nie sú dobrí pre tieto náuky. Takýto ľudia sú nevyspelí. Takýmto ľudom odporúčame, aby sa stali členmi nejakého náboženstva, a aby počkali kým dospejú. Kráčať po ceste na hrane noža si vyžaduje trpezlivosť svätého Jóba. Kráčať po ceste na hrane noža si vyžaduje húževnatosť veľmi dobre zušľachtenej ocele.

Vedomá viera

Tí ľudia, ktorí vstúpia do praktického okultizmu, a ktorí sú plní pochýb, úplne zlyhajú. Ktokoľvek pochybuje o našich učeniach, nie je pripravený na cestu na hrane noža. Pre takýchto ľudí je najlepšie, aby sa pripojili k nejakému náboženstvu a prosili ohromnú Realitu, aby im poskytla solárnu silu vedomej viery. A tak, keď už dosiahli vedomú vieru, potom sú pripravení vstúpiť na túto priamu, úzku a náročnú cestu. Ktokoľvek pochybuje o okultizme, nesmie kráčať po tejto ceste, až kým nezíska silu vedomej viery. Okultista, ktorý pochybuje, môže ľahko zošalieť. Viera je úžasná solárna sila

Náboženstvá a školy

Všetky náboženstvá a duchovné školy vo svete sú nevyhnutné a slúžia ako predsieň ku vstúpeniu do haly múdrosti. A preto nesmieme nikdy hovoriť proti týmto školám a náboženstvám, pretože všetky sú nutné pre tento svet. V týchto školách a náboženstvách získame prvé svetlo duchovnosti. Horší by boli ľudia bez náboženstiev, ľudia, ktorí prenasledujú tých, ktorí sú oddaní týmto duchovným náukám. V skutočnosti, ľudia bez náboženstva sú obludní. Každá ľudská skupina potrebuje svoju školu, náboženstvo, sektu, svojich inštruktorov, atď. Každá ľudská skupina je rozdielna a preto rozdielne školy a náboženstvá sú nevyhnutné.

Ktokoľvek kráča po ceste zasvätenia musí vedieť, ako rešpektovať vieru druhých.

Dobročinnosť

Ktokoľvek nasleduje cestu dokonalého manželstva musí rozvinúť dobročinnosť. Krutí a bezcitní ľudia nepostúpia na tejto ceste. Je nutné vedieť, ako milovať a vždy byť schopný dať aj poslednú kvapku krvi pre druhého. Teplo dobročinnosti otvára všetky dvere srdca. Teplo dobročinnosti prináša solárnu vieru do mysli. Dobročinnosť je vedomá láska. Oheň dobročinnosti rozvíja čakru srdca. Oheň dobročinnosti dovoľuje sexuálnemu hadovi stúpať rapídne cez chrbticový kanálik. Ktokoľvek chce rýchlo postupovať na ceste na hrane noža musí intenzívne praktizovať sexuálnu mágiu a odovzdať sa úplne veľkej univerzálnej dobročinnosti. A tak, obetovaním sa úplne pre svojich blížnych a dávaním svojej krvi pre nich, budeme rýchlo kristifikovaný.

Duševný vývin

Každý pocit je elementálna zmena v stave psychiky. Pocity sa nachádzajú v každej zo šiestich dimenzií prírody a ľudskej bytosti, a všetky sú sprevádzané elementálnou zmenou psychiky.

Pocity, ktoré zažívame, vždy zanechajú stopu v našej pamäti. Máme dva typy pamäti: duchovnú a zvieraciu. Prvá zachováva spomienky pocitov zažitých vo vyšších dimenziách vesmíru, druhá zachováva spomienky fyzických pocitov. Spomienky pocitov tvoria vnemy.

Každý fyzický alebo duševný vnem je v skutočnosti spomienkou na pocity.

Spomienky pocitov sú usporiadané do skupín, ktoré sa zlučujú alebo odlučujú, priťahujú alebo odpudzujú.

Pocity sú polarizované do dvoch dokonale definovaných smerov a teda sú dvojpólové. Prvý sa podrobuje vlastnosti pocitov. Druhý sa podrobuje času prijímania pocitov.

Celkový súčet rôznych pocitov, premenených do spoločnej príčiny, je projektový navonok ako objekt. Potom hovoríme, tento strom je zelený, vysoký, malý, má príjemnú vôňu, nepríjemnú vôňu, atď. Keď vnímame v astrálnom alebo mentálnom svete, hovoríme, že tento objekt alebo subjekt, má takéto kvality, farbu atď. V poslednom prípade, celkový súčet pocitov je vnútorný a jeho projekcia je taktiež vnútorná; patrí do štvrtej, piatej a šiestej dimenzie, atď. Fyzické vnemy vnímame fyzickým ústrojenstvom a duševné duševným ústrojenstvom. Rovnako ako máme fyzické zmysly vnímania, tak máme aj duševné zmysly vnímania. Každý, kto nasleduje cestu zasvätenia musí rozvinúť tieto duševné zmysly.

Pojmy sú vždy tvorené spomienkou na vnemy. A tak veľkí adepti a zároveň zakladatelia náboženstiev vďaka duchovným spomienkam svojich duševných vnemov, boli schopní tieto pojmy rozširovať ďalej.

Tvorenie vnemov vedie k tvoreniu slov a k vzniku jazyka. Tvorenie vnútorných vnemov vedie k vytvoreniu mantrického jazyka a k vzniku zlatého jazyka, ktorým hovoria adepti a anjeli.

Existencia jazyka je nemožná, keď neexistujú žiadne pojmy, a žiadne pojmy neexistujú vtedy, keď neexistujú žiadne vnemy. Tí, ktorí nezáväzne preberajú pojmy vnútorných svetov bez toho, aby ich vôbec niekedy zažili, spravidla prekrúcajú skutočnosť aj keď s dobrými úmyslami.

V elementálnych úrovniach duševného života je mnoho pocitov vyjadrených s krikom, zavíjaním, zvukmi atď., ktoré odkrývajú radosť alebo teror, pôžitok alebo bolesť. Toto sa deje vo fyzickom svete a taktiež vo vnútorných svetoch.

Vznik jazyka predstavuje zmenu vedomia. A tak, keď stúpenec už začal hovoriť univerzálnym kozmickým jazykom, zmena vo vedomí sa už udiala. Iba univerzálny oheň hada a odstránenie reinkarnujúceho ega môže priniesť takúto zmenu.

Pojem a slovo je jedna a tá istá substancia. Pojem je vnútorný a slovo je vonkajšie. Tento proces je podobný na všetkých úrovniach vedomia a vo všetkých dimenziách vesmíru. Nápady sú iba abstraktné pojmy. Nápady sú omnoho väčšie pojmy a patria do sveta duchovných archetypov. Každá jestvujúca vec vo fyzickom svete je kópiou týchto archetypov. Počas samádhi môže zasvätenec pri astrálnych alebo super-astrálnych cestách navštíviť svet duchovných archetypov.

Mystický obsah duchovných pocitov a emócií nemôže byť vyjadrený v bežnom jazyku. Slová ich môžu iba naznačiť, napovedať. V skutočnosti iba veľké umenie prírody môže definovať tieto superlatívne a transcendentálne emócie. Kráľovské umenie bolo známe v každej hadej civilizácii. Pyramídy Egypta a Mexika, tisícročná sfinga, staroveké monolity, posvätné hieroglyfy, sochy bohov atď., sú starodávne dôkazy kráľovského umenia, ktoré hovoria iba k vedomiu a ušiam zasvätenca. Zasvätenec sa učí kráľovskému umeniu počas duchovnej extázy.

Vesmír, so svojimi vlastnosťami, je určitou formou našej citlivej vnímavosti. Môžeme si to overiť rozvinutím čakier, ktorými sme schopní zachytiť celý vesmír vo štvordimenzionálnej forme, namiesto trojdimenzionálnej formy, na ktorú sme boli predtým zvyknutí.

Vlastnosti sveta sa menia, keď sa zmení psychický nástroj. Rozvoj čakier mení svet pre zasvätenca. Rozvojom čakier eliminujeme z našej mysle subjektívne prvky vnímania. “Subjektívne” je to čo nemá skutočnosť. “Objektívne” je to čo je duchovné, skutočnosť.

Prebúdzaním čakier prostredníctvom vnútornej disciplíny, sa zvyšujú duševné vlastnosti.
Novinka v psychickom poli zakrýva zmeny, ktoré sa dejú súčasne vo vnímaní fyzického sveta.
Novosť je cítiť, ale zasvätenec nie je schopný logicky a axiomaticky definovať vedecké rozdiely medzi starým a novým. Výsledok tejto neschopnosti je nedostatok dokonalej konceptuálnej rovnováhy. A preto je nutné dosiahnuť konceptuálnu rovnováhu, aby náučná expozícia zasvätenca mohla naplniť svoj plný zámer.

Zmena vedomia je naozaj skutočným cieľom ezoterickej disciplíny.

Potrebujeme kozmické vedomie, toto je význam vedomia kozmu, toto je život a poriadok vesmíru.

Kozmické vedomie prináša do existencie nový druh intelektualizmu: osvietené myslenie. Táto schopnosť je vlastnosťou super-človeka. Existujú tri druhy vedomia:

  1. Jednoduché vedomie
  2. Individuálne vedomie seba
  3. Kozmické vedomie

Zvieratá majú prvé, intelektuálne zviera nazývané ľudskou bytosťou má druhé. Bohovia majú tretie. Keď je kozmické vedomie zrodené v ľudskej bytosti, cíti sa ako keby ho vnútorne pohlcoval oheň hada. Záblesk brahmanskej nádhery prenikne do jeho mysle a vedomia, a od tohto okamihu je zasvätený do nového vyššieho radu ideí. Brahmanské potešenie má príchuť nirvány.

Keď bol zasvätenec osvietený brahmanským ohňom, vstúpi do ezoterického, alebo tajného kruhu ľudstva. V tomto kruhu nájdeme nevýslovnú rodinu, tvorenú z najstarších hierofantov, ktorí sú vo svete známy ako avatary, proroci, bohovia atď. Členovia tejto významnej rodiny sa nachádzajú vo všetkých vyspelých rasách ľudského druhu. Tieto bytosti sú zakladatelia budhizmu, taoizmu, kresťanstva, sufizmu, atď. V skutočnosti, týchto bytostí je pár, no napriek tomu, že ich je tak málo, sú to naozaj vodcovia ľudského druhu.

Kozmické vedomie má nekonečné stupne vývoja. Kozmické vedomie nového zasvätenca je nižšie ako vedomie anjela a vedomie anjela nie je rovnako vyvinuté ako vedomia archanjela. Existujú stupne a stupne. Toto je Jakubov rebrík.

Je nemožné dosiahnuť kozmické vedomie bez svätosti. Je nemožné dosiahnuť svätosť bez lásky. Láska je cesta svätosti. Najúžasnejšiu manifestáciu lásky objavíme počas sexuálnej mágie. V týchto chvíľach je muž a žena jedna, ohromne božská, hermafrodická bytosť.

Sexuálna mágia nám ponúka všetky vnútorné podmienky, ktoré sú potrebné na získanie brahmanskej nádhery.

Sexuálna mágia dáva stúpencovi všetky ohnivé prvky nutné pre zrod kozmického vedomia.

Aby sa mohlo prejaviť kozmické vedomie, je nutné mať určitý stupeň vzdelania, t.j. vedieť o faktoroch, ktoré sú spriaznené s kozmickým vedomím, čiže nám ho pomáhajú pozdvihnúť a o faktoroch, ktoré sú v rozpore s kozmickým vedomím, čiže ktoré treba odstrániť.

Najcharakteristickejšou vlastnosťou tých jedincov, ktorí sú pripravení získať kozmické vedomie je to, že sa pozerajú na svet ako na máju (ilúziu). Majú pocit, že tento svet tak, ako ho vnímajú ľudia, je iba ilúzia, a tak hľadajú veľkú skutočnosť, duchovno, pravdu; to, čo je za ilúziou. Pre zrod kozmického vedomia je nutné sa úplne odovzdať duchovnu, vnútru.

Sexuálna mágia ponúka zasvätencovi všetky možnosti, ktoré sú požadované na získanie brahmanskej nádhery a zrod kozmického vedomia. Je nutné, aby bola sexuálna mágia skombinovaná s vnútornou meditáciou a svätosťou. Týmto spôsobom sa pripravíme na získanie brahmanskej nádhery.

V skutočnosti anjeli sú dokonalé ľudské bytosti. A preto, ktokoľvek dosiahne dokonalý stav ľudskej bytosti sa stane anjelom. Tí, ktorí tvrdia, že anjel je podradený ľudom, prekrúcajú pravdu. Nikto nemôže dosiahnuť anjelského stavu, ak predtým nedosiahol stav dokonalej ľudskej bytosti. Nikto nemôže dosiahnuť stav dokonalej ľudskej bytosti, ak predtým neinkarnoval svoju dušu. Toto je sexuálna záležitosť. Anjel sa môže narodiť, iba vo vnútri skutočného človeka. Kozmické vedomie sa zrodí iba v pravej ľudskej bytosti.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom