slovnik

Kapitola 18

Vedomie, podvedomie, supravedomie, jasnovidné vedomie

To, čo nazývame bežným prebudeným vedomím, je hlboký spánok. Bežný prebudený stav vedomia je spojený s piatimi zmyslami a mozgom. Ľudia veria, že sú prebudení a to je úplná lož. Denne ľudia žijú v najhlbšom spánku.

Supravedomie

Supravedomie je vlastnosť najvnútornejšieho (ducha). Schopnosť supravedomia je intuícia.

Je nutné, aby sme prinútili naše supravedomie, aby pracovalo pre intuíciu, aby sa stalo silným. Pamätajme, že orgán, ktorý nie je používaný sa zakrpatie. Polyvízia je intuitívna jasnozrivosť. Je to božská vševedúcnosť. Toto oko sa nachádza v epifýze. Tu sídli lotos s tisíc lupeňmi. Tu sa nachádza supravedomie. Epifýza sa nachádza v hornej časti mozgu. Ktokoľvek chce vyvinúť supravedomie musí praktizovať vnútornú meditáciu. Musíte sa sústrediť na svoju božskú matku, ktorá sa nachádza v hĺbkach vášho Bytia. Meditujte nad ňou. Zaspávajte pri modlení, aby uviedla vaše supravedomie do činnosti. Meditujte denne. Meditácia je denný chlieb múdrych. Meditáciou rozviniete supravedomie.

Pamäť

Potrebujete pamäť, aby ste si zapamätali vnútorné zážitky. Nevypúšťajte semeno. Musíte vedieť, že v semene sa nachádzajú milióny mikroskopických mozgových buniek. Nemôžete ich stratiť.

Špeciálna výživa na rozvinutie sily pamäte

Pripravte si raňajky s kyslým (podľa pH) ovocím a pomletými mandľami s medom (včelím medom). Takto poskytnete mozgu potrebnú výživu s nevyhnutnými atómami pre pamäť.

Vnútorné zážitky

Ego žije vo vnútorných svetoch a cestuje na rôzne miesta, kým fyzické telo spí. Tam, vo vnútorných svetoch, sme vystavení mnohým skúškam. Je to v chráme vnútorných svetov, kde sa nám dostáva zasvätenia. A preto je nutné, aby sme si zapamätali všetko to, čo robíme mimo tela. A tak, s inštrukciami, ktoré sú dané v tejto knihe, bude každá ľudská bytosť schopná prebudiť vedomie a zapamätať si vnútorné zážitky.

Je bolestivé vedieť, že existuje mnoho zasvätencov, ktorí pracujú vo veľkých chrámoch bielej lóže, kým ich fyzické telo spí, no napriek tomu si nič nepamätajú, pretože ich pamäť je zakrpatená.

Tu máte cvičenie na rozvinutie pamäte. Praktizujte intenzívne. Prinúťte svoje podvedomie do práce. Prebuďte vedomie a uveďte svoje supravedomie do činnosti.

Jasnozrivosť a pseudo-jasnozrivosť

Existuje jasnozrivosť a pseudo-jasnozrivosť. Gnostický študent musí jasne rozlišovať medzi týmito dvoma formami mimozmyslového vnímania.

Jasnozrivosť je založená na objektivite. Avšak pseudo-jasnozrivosť je založená na subjektivite.

Chápte, že objektivitou myslíme duchovnú realitu, duchovný svet. Chápte, že subjektivitou myslíme fyzický svet, svet ilúzií, to, čo nemá žiadnu realitu.

Stredná oblasť taktiež existuje, je to astrálny svet, ktorý môže byť objektívny alebo subjektívny, vzhľadom na stupeň duchovného stupňa každej osoby.

Pseudo-jasnozrivosť je katalogizovaná s obrazovým vnímaním, fantáziou, umelo vyvolanými halucináciami, absurdnými snami, astrálnymi víziami, ktoré sa nezhodujú s konkrétnymi faktami, čítaním svojich vlastných projektovaných, podvedomých myšlienok v astrálnom svetle, nevedomé vytvorenie astrálnych vízií, ktoré sú neskôr interpretované ako autentické skutočnosti, atď.

Rovnakým spôsobom, v oblasti pseudo-jasnozrivosti, nájdeme subjektívny mysticizmus, falošný mysticizmus a pseudo-mystické stavy, ktoré nemajú žiadne spojenie s intenzívnym a jasným cítením. Najčastejšie sú tieto stavy spojené s príbehmi a pseudo-mágiou, inými slovami, falošnými náboženskými vplyvmi, ktoré sú projektované nevedome v astrálnom svetle. A tak, vo všeobecnosti, pseudo-jasnozrivosť je spojená so všetkým tým, čo je v ortodoxnej literatúre spojené so slovom “krása” (pokušenie).

Objektívna jasnozrivosť

Existujú štyri stavy, ktoré vedú nováčika do nevýslovných výšok objektívnej jasnozrivosti:

Prvý: Hlboký spánok

Druhý: Spanie so snami

Tretí: Bdelý stav

Štvrtý: Turiya, alebo stav dokonalého osvietenia

V skutočnosti je iba turiya autentický jasnovidec. Je nemožné dosiahnuť týchto výšok bez narodenia sa v  príčinnom svete. Ktokoľvek si želá dosiahnuť stav turiya, musí dôkladne študovať polo-nevedomé psychické procesy, ktoré v skutočnosti predstavujú pôvod mnohých foriem sebaklamu, seba-pokušenia a hypnózy.

1. Gnostik musí najprv dosiahnuť schopnosť zadržať chod svojich myšlienok, schopnosť nemyslieť. Naozaj iba ten, kto dosiahne túto schopnosť, môže počuť hlas ticha.

2.Keď gnostický študent dokáže nemyslieť, musí sa naučiť sústrediť svoje myšlienky na jednu vec.

3. Tretí krok je správna meditácia. Toto prináša do mysle prvé záblesky nového vedomia.

4. Štvrtý krok je rozjímanie, extáza, samádhi. Toto je stav turiya (dokonalá jasnozrivosť)

Objasnenie

V gnostickom hnutí existuje iba pár turiyov. Je nutné spraviť toto vyjasnenie, pretože okrem malých, veľmi vzácnych výnimiek, tu existujú iba pseudo-jasnovidci a subjektívni mystici.

V skutočnosti všetky mystické školy a všetky duchovné hnutia sú plné pomýlených pseudo-jasnovidcov, ktorí narobia viac škody ako dobra. Oni sú tí, ktorí si dávajú titul majstra. Medzi nimi sa nachádzajú slávne reinkarnácie ako Ján Krstiteľ, ktorých poznáme viac ako tucet, Mária Magdaléna atď. Tento typ človeka verí, že zasvätenie je jednoduché ako fúkanie skla pri výrobe fliaš. A tak, na základe ich údajnej moci a ich absurdných víziách, ktoré sú vytvorené ich morbídnou mentalitou, predpovedajú a exkomunikujú druhých podľa ich rozmaru, ako sa im páči, ohovárajú ľudí a nazývajú ostatných čiernymi mágmi, tvrdiac, že určití ľudia sú padlí apod.

Gnostické hnutie sa musí očistiť od takéhoto zla a škodlivého moru. A preto sme začali s vylúčením pána x.

Už neplánujeme viac tolerovať nezdravú morbídnosť všetkých tých pomýlených pseudo-jasnovidcov a subjektívnych mystikov.

My šírime duchovnú, intelektuálnu kultúru, slušnosť, jemnosť, logické analýzy, konceptuálnu syntézu, akademickú kultúru, vyššiu matematiku, filozofiu, vedu, umenie, náboženstvo atď.
A preto nie sme v žiadnom prípade ochotní pokračovať v akceptovaní klebiet halucinujúcich ľudí a ani šialenstvo rojkov.

V skutočnosti, subjektívny jasnovidec premieňa svoj snívajúci typ vedomia do bdelého stavu vedomia, aby videl svoje vlastné projektované sny. A tak, tieto projektované sny sa menia podľa nálady rojka. V minulosti sme boli schopní potvrdiť, že keď niektorí pseudo-jasnovidec súhlasil s našimi myšlienkami a konceptmi, tak nás videl ako anjelov alebo bohov, a tak nás velebil a zbožňoval. Avšak keď zmenil svoje koncepty, keď pseudo-jasnovidec zacítil entuziazmus voči nejakej novej škole, keď si prečítal knihu, ktorá sa mu zdala úžasná, keď počúval prednášateľa, ktorý prišiel do mesta, keď sa rozhodol zmeniť organizáciu alebo školu, potom nás obvinil, že sme čierni mágovia a videl nás ako démonov atď. Toto preukazuje, že títo pseudo-jasnovidci sú iba rojkovia, ktorí vidia svoje vlastné sny, projektované v astrálnom svetle.

Študenti, ktorí naozaj chcú dosiahnuť nevýslovné výšky pravdy a oprávnenej jasnozrivosti, sa musia mať skutočne na pozore pred tými, ktorí podliehajú sebaklamu, a preto sa musia podrobiť autentickej ezoterickej disciplíne.

Skutočnosť

Skutočný a oprávnený jasnovidec, ktorý dosiahol supravedomie, nikdy netvrdí, že je jasnovidec a nerozpráva všade, že ním je. Keď dáva rady, robí to tak, že ostatným nehovorí, že je to založené na jeho jasnozrivosti.

Vo všetkých gnostických svätyniach sa musia vyvarovať takýchto ľudí, ktorí sa vychvaľujú a nazývajú sa jasnovidcami.

Vo všetkých gnostických svätyniach sa musí dávať najväčší pozor, aby sa ochránili pred veľkolepými pseudo-jasnovidcami, ktorí sa od času na čas zjavia na scéne, aby ohovárali a kazili povesť ostatným tvrdiac, že ten a ten je čarodejník, že tamten je čierny mág, ďalší zase padlý, apod. Je nevyhnutné pochopiť, že žiadny autentický turiya nemá pýchu. Naozaj všetci tí, ktorí hovoria “Ja som reinkarnácia Márie Magdalény, Jána Krstiteľa, Napoleona” atď., sú namyslení hlupáci, pomýlení pseudo-jasnovidci, hlúpi blázni.

Pred úžasnou a nádhernou majestátnosťou Otca sme ničím, iba úbohými časticami prachu, ohavnými bahnistými červami. Čo hovorím v tomto odseku nie je myslené v alegorickom, ani v symbolickom zmysle. Doslova a bez obalu hovorím hroznú skutočnosť.

V skutočnosti je to “ja”, ktoré tvrdí “Ja som majster taký a taký, reinkarnácia proroka toho a toho” atď. Isto zvieracie “ja”, je satan. Je to “ja”, ego-diabol, ktorý sa cíti byť majstrom, mahátmom, hierofantom, prorokom, atď.

Vedomie, podvedomie a supravedomie

Vedomie, podvedomie a supravedomie sú zosumarizované do jednej veci: ľudského vedomia. A preto musíme prebudiť vedomie. Ktokoľvek prebudí vedomie sa stane supravedomým, dosiahne výšok supravedomia. Takýto jedinec sa stane osvietením jasnovidcom, turiyom. Je nevyhnutné premeniť podvedomie na vedomie a úplne prebudiť vedomie.

Je nutné, pre úplnosť vedomia, aby sme sa úplne prebudili. Iba osoba, ktorá má úplnosť vedomia prebudenú, je skutočný jasnovidec, osvietenec, turiya.

Takzvané podvedomie, nevedomie atď., sú iba rôzne formy, alebo zóny spiaceho vedomia. Je nutné, aby sme prebudili vedomie, aby sme sa stali osvietencom, jasnovidcom, supravedomým jedincom.

Šesť základných dimenzií

Za týmito troma známymi dimenziami - dĺžka, šírka a výška - existuje štvrtá dimenzia, táto dimenzia je čas. Za časom máme piatu dimenziu, táto dimenzia je večnosť. Ba čo viac, my tvrdíme, že za večnosťou existuje šiesta dimenzia, táto dimenzia je za večnosťou a časom. Práve v tejto šiestej hlavnej dimenzii začína úplne oslobodenie. A preto iba tá osoba, ktorá sa prebudí vo všetkých šiestich hlavných dimenziách vesmíru, je skutočný jasnovidec, turiya, oprávnený osvietenec.

strom_zivota-dimenzie

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom