slovnik

Kapitola 17

Sny a vízie

Gnostický študent sa musí naučiť rozlišovať medzi snami a víziami. Snívať je jedna vec a mať víziu je vec druhá. “Skutočne” prebudený gnostický študent nemôže snívať. Iba tí, ktorí majú spiace vedomie môžu snívať. Najhorší typ rojka je sexuálny rojko. Tí, ktorí snívajú o beštiálnych túžbach, mrhajú kreatívnou energiu, aby ukojili svoje imaginárne pôžitky. Bežne títo ľudia nepostúpia vo svojej práci. Zlyhajú v každom zmysle. Skončia v biede.

Pri pohľade na pornografický obrázok nám tento obraz zasiahne zmysli a následne prechádza do mysle. Psychologické “ja” tento erotický obrázok ukradne, aby ho potom neskôr reprodukovalo v mentálnej sfére. A tak, vo svete mysle je tento obrázok premenený do žijúcej podobizne. Počas spánku rojko smilní s touto živou podobizňou, ktorá ako erotický démon zvádza tohto rojka na ukojenie smilstva. Výsledok je mokrý sen so všetkými jeho hroznými následkami. A preto, skutoční stúpenci cesty nesmú navštevovať kiná, pretože sú to brlohy čiernej mágie. Erotické figúry na obrazovke vyvolávajú mentálne podobizne a erotické sny. Navyše, kiná sú plné diabolských elementálov vytvorených ľudskou mysľou. Títo zhubní elementály ničia myseľ divákov.

Podvedomá myseľ vytvára fantastické sny v ríši snov. Kvalita snov závisí od viery rojka. Keď niekto verí, že sme dobrí, sníva o nás, kde nás vidí ako anjelov. Keď si niekto myslí, že sme zlí, sníva o nás, kde nás vidí vo forme diabla.

Mnoho vecí nám prichádza na myseľ pri písaní týchto riadkov. V minulosti, keď sme my, bratia a sestry, pracovali v rôznych krajinách, sme si všimli, že kým gnostickí študenti v nás verili, tak o nás snívali ako o anjeloch. No len čo v nás prestali veriť, už o nás snívali ako o démonoch. Im jednoducho stačilo, aby v nás prestali veriť a okamžite sme sa pre nich stali z anjelov démoni. Tí, ktorí sľúbili pred oltárom, že nás budú nasledovať, tí nás s veľkým entuziazmom zbožňovali a snívali o nás ako o anjeloch. Mnohokrát stačilo, aby si títo študenti prečítali nejakú knihu alebo vypočuli nejakú prednášku, aby sa pridružili k novej škole, a potom už v nás prestali veriť. Zmenili koncept svojich názorov, a potom nás už vo svojich snoch videli ako démonov. Potom čo za jasnozrivosť majú títo ľudia? Čo sa stalo s ich jasnovidnými snami? Aký typ jasnozrivosti to je, keď v jeden deň nás vidia ako bohov a potom na druhý deň tvrdia, že sme démoni? Kde je jasnozrivosť týchto rojkov? Prečo si títo ľudia protirečia? Prečo v jeden deň prisahajú, že sme bohovia a v ďalší deň prisahajú, že sme démoni? Čo to je?

Podvedomie je obrazovka na ktorej je premietaných mnoho vnútorných filmov.

Dnes sa podvedomá myseľ správa ako kameraman, ďalší krát ako režisér, a ďalší krát ako premietač, ktorý premieta obrazy na mentálne pozadie.

Je jasné, že podvedomý projektor sa zvyčajne dopúšťa mnoho chýb. Nikto neignoruje chybnosť myšlienok, bezdôvodné podozrenie a taktiež falošné sny, ktoré sa vynárajú na povrch mysle.

Musíme premeniť podvedomie na vedomie, prestať snívať a prebudiť vedomie.

Ktokoľvek sa prebudí nemôže snívať. A tak, kým jeho fyzické telo spí v posteli, on žije v stave intenzívneho bdenia vo vnútorných svetoch. Takýto ľudia sú autentickí osvietení veštci.

Úprimne povedané, nemôžeme prijať jasnovidcov, ktorí neprebudili vedomie. Nemôžeme prijať jasnovidcov, ktorí nevytvorili Kristické astrálne telo, Kristickú myseľ a Kristickú vôľu. Takýto jasnovidci, ktorí ani neprebudili vedomie, ani nevlastnia Kristické vozidlá, môžu vo vnútorných svetoch vidieť iba vlastné domnienky a koncepty. V skratke, sú neužitoční.

Iba tí prebudení jasnovidci, iba tí jasnovidci, ktorí vlastnia Kristické vozidlá, sú hodní skutočnej dôvery.

Nie sú to rojkovia. Nerobia chyby. Sú osvietení. Takýto ľudia sú v skutočnosti majstrami bielej lóže. Vízie takýchto vznešených ľudí nie sú iba obyčajnými snami. Toto sú majstri dokonalosti. Takýto typ majstra už viac nemôže snívať. Takýto majstri dokážu preskúmať spomienky prírody a čítať zapečatené archívy stvorenia celej histórie Zeme a jej rás.

Každý, kto nasleduje cestu dokonalého manželstva, by mal žiť ostražito a bdelo ako strážnik v časoch vojny, pretože majstri počas hodín spánku testujú svojich žiakov. Avšak temní nás napádajú počas hodín spánku ak pracujeme na veľkom diele. A tak, počas spánku musíme prejsť mnohými skúškami vo vnútorných svetoch.

Keď idú majstri v niečom skúšať žiaka, tak potom prebudia žiakove vedomie.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom