slovnik

Kapitola 16

Prebudenie vedomia

Je nevyhnutné, aby sme vedeli, že ľudstvo žije so spiacim vedomím. Ľudia pracujú za spánku. Ľudia chodia spiac po uliciach. Ľudia žijú a zomierajú za spánku.

Keď prídeme k záveru, že celý svet žije spiac, potom pochopíme nutnosť prebudenia. Potrebujeme prebudenie vedomia. Chceme prebudenie vedomia.

Očarenie

Hlboký spánok, v ktorom ľudstvo žije je spôsobený očarením.

Ľudia sú v živote očarení všetkým. Ľudia zabudnú samých seba, pretože sú očarení. Opilec v bare je fascinovaný alkoholom, miestom, pôžitkom, jeho priateľmi a ženami. Samoľúba žena pred zrkadlom je očarená svojim pôvabom. Bohatá a chamtivá osoba je okúzlená peniazmi a mocou. Úprimný pracovník v továrni je očarený tvrdou prácou. Otec rodiny je očarený svojimi deťmi. Všetky ľudské bytosti sú očarené a hlboko spia. Keď ideme autom, tak žasneme, ako niektorí ľudí prechádzajú cez cestu bez ohľadu na nebezpečenstvo idúcich áut. Ostatní sa svojvoľne hádžu pod kolesá áut. Úbohí spiaci ľudia, vyzerajú ako námesační. Kráčajú a pritom spia, čím ohrozujú vlastné životy. Každý jasnovidec dokáže vidieť ich sny. Ľudia snívajú o všetkom čo ich očarí.

Spánok

Ego uniká z tela počas fyzického spánku. Tento odlet ega je nutný, aby mohlo vitálne telo obnoviť fyzické telo. S úplnou určitosťou vám môžeme povedať, že ego si berie svoje sny do vnútorných svetov.

A tak, ego sa vo vnútorných svetoch zaoberá rovnakými vecami, ktoré ho očarúvajú vo fyzickom svete. A preto počas spánku vidíme stolára vo svojom stolárstve, policajta ochraňujúceho ulice, holiča vo svojom holičstve, kováča vo svojej kováčni, opilca v krčme, prostitútku v dome pôžitkov, pohltenú v žiadostivosti. Všetci títo ľudia žijú vo vnútorných svetoch akoby žili vo fyzickom svete.

Počas spánku žiadnej živej bytosti ani len nenapadne, aby si položila otázku, či je vo fyzickom svete alebo astrálnom svete. Avšak tí, ktorí si takúto otázku počas spánku položili, sa prebudili vo vnútorných svetoch. Potom boli s úžasom schopní študovať zázraky vyšších svetov.

Pre nás je možné pýtať sa takúto otázku iba vtedy (počas spánku), keď si zvykneme pýtať sa túto otázku od chvíle do chvíle, počas nášho takzvaného prebudeného stavu. Očividne, počas spánku opakujeme všetko to, čo robíme počas dňa. A preto, ak si počas dňa zvykneme klásť túto otázku, potom rovnakú otázku si budeme klásť počas nočného spánku (kým sme vonku z tela). A tak, výsledok bude prebudenie vedomia.

Pamätanie si samých seba

Ľudská bytosť, očarená tranzom, si nepamätá samú Seba (dušu). Musíme si pamätať samých seba od chvíle do chvíle. Musíme si pamätať samých seba v prítomnosti akéhokoľvek zobrazenia, ktoré by nás mohlo očariť. Pred každým zobrazením sa zastavme a položme si otázku: Kde som? Som vo fyzickej sfére? Som v astrálnej sfére? Potom spravte malý výskok so zámerom vznášať sa v obklopujúcej atmosfére. Je logické, že ak sa budete vznášať, je to preto, lebo ste mimo fyzického tela. A tak, výsledok bude prebudenie vedomia.

Zámerom pýtania sa týchto otázok v každej chvíli, v každom okamihu, je vryť túto otázku do podvedomia, aby sa mohla manifestovať neskôr, počas hodín spánku, hodín, kedy je ego naozaj mimo fyzického tela. Musíte vedieť, že v astrálnej sfére vyzerajú veci tak, ako vo fyzickej sfére. Kvôli tomuto, počas spánku a smrti, vidia ľudia všetko v podobnej forme fyzickému svetu. Kvôli tomuto ani nepostrehnú, že sú mimo fyzického tela. A preto žiadna mŕtva bytosť neverí, že zomrela, pretože je očarená a v hlbokom spánku.

Ak by mŕtvy robili cvičenie pamätanie si samých seba od chvíle do chvíle, keď boli nažive, ak by bojovali proti očareniu vecí z fyzického sveta, výsledkom by bolo prebudenie ich vedomia. Nesnívali by. Vo vnútorných svetoch by chodili s prebudeným vedomím. Ktokoľvek prebudí vedomie môže počas hodín spánku študovať zázraky vyšších svetov. Ktokoľvek prebudí vedomie žije vo vyšších svetoch ako úplne prebudený občan kozmu. Takýto človek potom spolunažíva s veľkými hierofantmi bielej lóže.

Ktokoľvek prebudí vedomie už nemôže spať tu, vo fyzickej sfére, alebo vo vnútorných svetoch. Ktokoľvek prebudí vedomie, prestane snívať. Ktokoľvek prebudí vedomie, stane sa kompetentným vyšetrovateľom vyšších svetov. Ktokoľvek prebudí vedomie je osvietený. Ktokoľvek prebudí vedomie môže študovať pri nohách majstra. Ktokoľvek prebudí vedomie sa môže dôverne porozprávať s bohmi, ktorí zahájili počiatok stvorenia. Ktokoľvek prebudí vedomie si môže pamätať všetky svoje nespočetné inkarnácie. Ktokoľvek prebudí vedomie sa môže vedome zúčastniť svojich vlastných kozmických zasvätení. Ktokoľvek prebudí vedomie môže študovať v chrámoch bielej lóže. Ktokoľvek prebudí vedomie môže vedieť vo vyšších svetoch stupeň prebudenia svojej kundaliní. Každé dokonalé manželstvo musí prebudiť vedomie, aby získalo vedenie a smer od bielej lóže. Vo vyšších svetoch majstri múdro vedú všetkých tých, ktorí naozaj milujú jeden druhého. Vo vyšších svetoch majstri dávajú každému to, čo potrebuje pre svoj vlastný vnútorný rozvoj.

Doplnkové cvičenia

Každý gnostický študent po prebudení sa z normálneho spánku musí vykonať retrospektívne cvičenie, založené na procese spánku, aby si pamätal všetky miesta, ktoré navštívil počas hodín spánku. Už vieme, že ego počas spánku veľa cestuje. Ide na miesta, ktoré sme navštívili fyzicky, opakujúc všetko to, čo sme videli a počuli.

Majstri učia svojich žiakov, keď sú mimo svojho fyzického tela.

A preto je nutné naučiť sa hlboko meditovať a praktizovať to, čo sme sa naučili počas hodín spánku. Je nutné, aby sme sa fyzicky nehýbali počas zobúdzania, pretože tento pohyb rozrušuje astrálne telo a spomienky sú stratené. Je nutné skombinovať retrospektívne cvičenie s nasledujúcimi mantrami: RAOM GAOM. Každé slovo je rozdelené do dvoch slabík. Zdôraznite hlásku O. Tieto mantry sú pre študentov ako dynamit pre baníkov. A tak, ako baník si otvára cestu cez vnútro zeme pomocou dynamitu, podobne otvára študent všetky svoje spomienky vo svojom podvedomí pomocou týchto mantier.

Trpezlivosť a húževnatosť

Gnostický študent musí byť nekonečne trpezlivý a húževnatý pretože sily stoja veľmi veľa. Nič nám nie je dané zadarmo. Všetko má svoju cenu. Tieto učenia nie sú pre nestálych ľudí a už vôbec nie pre tých s krehkou vôľou. Tieto učenia vyžadujú nekonečnú vieru.
Skeptickí ľudia nemôžu prísť k našim učeniam, pretože okultná veda je veľmi náročná. Skeptici úplne zlyhajú. A tak, skeptickí ľudia neuspejú pri vstúpení do nebeského Jeruzalema.

Štyri stavy vedomia

Prvý stav sa nazýva eikasia

Druhý stav sa nazýva pistis

Tretí stav sa nazýva dianoia

Štvrtý stav sa nazýva nús

Eikasia je nevedomosť, ľudská krutosť, barbarstvo, nesmierne hlboký spánok, brutálny a inštinktívny svet, primitívny stav.

Pistis je svet názorov a presvedčení. Pistis je presvedčenie, predsudky, sektárstvo, fanatizmus, teórie, v ktorých neexistuje žiadny typ priameho vnímania pravdy. Pistis je stav vedomia bežného ľudstva.

Dianoia je intelektuálne zhodnotenie presvedčení, analýza, konceptuálna syntéza, kultúrno-intelektuálne vedomie, vedecké myšlienky, atď. Dianoetické myšlienky teda študujú fenomény a ustanovuje zákony. Dianoetické myšlienky teda študujú induktívne a deduktívne spôsoby so zámerom úplného a jasného použitia.

Nús je dokonale prebudené vedomie. Nús je stav turiya: hlboké a dokonalé vnútorné osvietenie. Nús je oprávnená, objektívna jasnozrivosť. Nús je intuícia. Nús je svet božských archetypov. Noetické myšlienky sú syntetické, jasné, objektívne a osvietené.

Ktokoľvek dosiahne výšok noetického myslenia, úplne prebudí vedomie a stane sa turiyom.

Najnižšia časť človeka je iracionálna a subjektívna a je spojená s piatimi bežnými zmyslami.

Najvyššia časť človeka je svet intuície a objektívneho duchovného vedomia. Vo svete intuície sa vyvíjajú všetky druhy archetypov v prírode.

Iba tí, ktorí sa dostali do sveta objektívnej intuície, iba tí, ktorí dosiahli majestátnych výšok noetického myslenia, sú naozaj prebudení a osvietení.

Skutočný turiya nemôže snívať. Turiya, ktorý dosiahol výšok noetického myslenia, nechodí hovoriac o sebe, že ním je, ani nikdy netvrdí, že je múdry. Je extrémne jednoduchý, pokorný, čistý a dokonalý.

Je nutné vedieť, že turiya nie je médium ani pseudo-jasnovidec, ani pseudo-mystik, ako tí, ktorí sa v dnešnej dobe hemžia ako burina vo všetkých duchovných, hermetických školách, okultných učeniach atď.

Stav turiya je najjemnejší a je dosiahnutý iba tými, ktorí pracujú v horiacej kováčni vulkánu po celý svoj život. Iba kundaliní nás môže pozdvihnúť do stavu turiya.

Je nutné vedieť hlboko meditovať a praktizovať sexuálnu mágiu počas celého života, aby sme po mnohých náročných skúškach mohli nakoniec dosiahnuť stavu turiya.

Meditácia a sexuálna mágia nás privedú do výšok noetického myslenia.

Ani rojko, ani médium, ani nikto z tých, ktorí vstúpia do školy okultného učenia, nemôže okamžite vstúpiť do stavu turiya. Bohužiaľ, mnohí veria, že je to ľahké, ako fúkanie skla na výrobu fľaše, alebo ako fajčenie cigarety, alebo ako sa opiť. A tak vidíme mnoho ľudí halucinovať, médiá a rojkov, tvrdiac o sebe, že sú jasnovidní majstri, osvietenci. Vo všetkých školách, vrátane gnostického hnutia, títo ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sú jasnovidní bez toho, že by nimi naozaj boli, nikdy nechýbajú. Toto sú tí, ktorí kvôli svojim halucináciám a snom, ohovárajú druhých tvrdiac, že taká a taká osoba je hriešna, a že ten a ten človek je čierny mág, atď.

Je nevyhnutné povedať, že výšky turiya vyžadujú najprv mnoho rokov mentálneho tréningu a sexuálnej mágie v dokonalom manželstve. To znamená disciplínu, dlhé a hlboké štúdium, veľmi hlbokú vnútornú meditáciu, obetovanie sa pre ľudstvo, atď.

Netrpezlivosť

Spravidla tí, ktorí nedávno vstúpili do gnózy, sú plní netrpezlivosti, chcú okamžité fenomenálne manifestácie, okamžité astrálne projekcie, osvietenie, múdrosť, atď.

Skutočnosť je však druhá vec. Nič nám nie je dané zadarmo. Všetko má svoju cenu.
Nič nedosiahneme kuriozitou, okamžite, rýchlo. Všetko má svoj proces a vývin. Kundaliní sa vyvíja, rozvíja a postupuje veľmi pomaly v aure Mahá-choán. Kundaliní má silu prebudiť vedomie. Avšak proces prebúdzania je veľmi pomalý, postupný, prirodzený, bez veľkolepých, vzrušujúcich, emočných a barbarských udalostí. Keď sa vedomie úplne prebudí, nie je to niečo vzrušujúce, alebo veľkolepé. Jednoducho je to realita, prirodzené ako strom, ktorý rastie pomaly, rozvíja sa a vyvíja bez náhlych skokov alebo vzrušujúcich udalostí. Príroda je príroda. Gnostický študent na začiatku hovorí, “Snívam.”. Neskôr hovorí, ”Som v astrálnom tele, mimo fyzického tela.” Ešte neskôr dosiahne samádhi, extázu a vstúpi do polí raju. Na začiatku sú manifestácie sporadické, prerušované, nasledované dlhými obdobiami nevedomia. Omnoho neskôr nám dajú ohnivé krídla stále, nepretržité, prebudené vedomie.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom