slovnik
15

Kapitola 15

Celibát

Svámí x povedal nasledujúce slová počas jednej zo svojich prednášok:

“Nezosobášení ľudia môžu vo svojom vnútri duchovne zjednotiť prirodzenú kreatívnu silu duše naučením sa správnych metód meditácie a ich aplikácie do fyzického života. Takýto ľudia nemusia prejsť materiálnou skúsenosťou manželstva. Môžu sa naučiť zjednotiť svoj ženský fyzický impulz so svojim mužským impulzom ich vnútornej duše.”

Ak by naši milovaní gnostickí učenci reagovali na Svámího X slová, prišli by k výsledku, že sú očividne absurdné. Táto idea o zjednotení ženského fyzického impulzu s mužským impulzom vnútornej duše je na sto percent nepravdivá. Tento typ utopistického manželstva je nemožný, pretože ľudská bytosť ešte neinkarnovala dušu. S kým teda chce zjednotiť svoj ženský fyzický impulz? Intelektuálne zviera stále nemá dušu. Ktokoľvek si praje inkarnovať svoju dušu, ktokoľvek sa túži stať človekom s dušou, musí mať astrálne, mentálne a  príčinné telá. Ľudská bytosť v dnešnej dobe stále nemá tieto vnútorné vozidlá. Astrálny fantóm, mentálny fantóm a príčinný fantóm sú iba fantómy.

Väčšina okultistov verí, že tieto vnútorné fantómy sú skutočné vozidlá, avšak sú veľmi pomýlení. Musíme sa narodiť vo vyšších svetoch. Táto záležitosť narodenia je sexuálny problém.

Žiadna ľudská bytosť sa nenarodila z teórie. Ani obyčajný mikrób sa nemôže narodiť z teórií. Nikto sa nenarodil cez nozdry alebo cez ústa. Každá živá bytosť je narodená zo sexu. “Ako hore, tak aj dole.” Ak je ľudská bytosť narodená zo sexu vo fyzickom svete, tak logicky tam “hore”, vo vnútorných svetoch, musí byť zo sexu narodená taktiež, proces je analogický. Zákon je zákon a ten sa musí dodržiavať.

Kristické astrálne telo je narodené ako telo z mäsa a kostí. Toto je sexuálna záležitosť. Iba sexuálnou mágiou medzi mužom a ženou môžeme dať zrod tomuto úžasnému telu. Rovnako to je aj s mentálnym a príčinným telom. Musíme vytvoriť tieto vnútorné telá a to je možné iba sexuálnym kontaktom, pretože ako hore tak aj dole a ako dole tak aj hore. Žiadna osoba držiaca celibát nemôže zjednotiť svoj ženský fyzický impulz s mužským impulzom svojej duše, pretože slobodná osoba nemôže inkarnovať svoju dušu. Aby sme inkarnovali dušu, musíme vytvoriť vnútorné vozidlá, a tie môžu byť vytvorené iba pomocou sexuálneho zjednotenia muža a ženy. Žiadna slobodná žena alebo muž nemôže splodiť dieťa alebo otehotnieť. Dva póly sú nutné pri tvorení. Takýto je život.

Je nevyhnutné splodiť vnútorné vozidlá. Je nevyhnutné, aby sme sa narodili vo vyšších svetoch. Celibát je úplne falošná cesta. Potrebujeme dokonalé manželstvo.

Po narodení, každé vozidlo potrebuje špeciálnu výživu. Iba touto špeciálnou výživou sa môže vyvinúť a úplne zosilnieť. Výživa týchto vozidiel je založená na vodíkoch. Rozdielne typy vodíkov, s ktorými sú vyživované rozdielne vnútorné vozidlá ľudských bytostí, sú tvorené vo vnútri fyzického organizmu.

Zákony tiel

Fyzické telo: je riadené 48 zákonmi, Jeho základná výživa je Vodík 48.

Astrálne telo: toto vozidlo je predmetom 24 zákonov. Jeho základnou výživou je Vodík 24.

Mentálne telo: Toto vozidlo je predmetom 12 zákonov. Jeho základnou výživou je Vodík 12.

Príčinné telo: Toto vozidlo je riadené 6 zákonmi. Jeho základnou výživou je Vodík 6.

strom_zivota-kozmos

Každý prvok je premenený do špecifického typu vodíka. A tak, ako sú prvky a životné formy nekonečné, rovnako aj vodíky sú nekonečné. Vnútorné vozidlá majú svoje špecifické vodíky a týmito sú vyživované.

Svámí X bol iba mních. Bolo nám povedané, že čoskoro sa tento mních reinkarnuje, aby sa mohol oženiť a tak dosiahnuť úplnú realizáciu Bytia. Je excelentný stúpenec bielej lóže. Vo vyšších svetoch si myslel, že je sebarealizovaný. Avšak v chráme bol veľmi prekvapený, keď sme mu oznámili jeho omyl. V skutočnosti, tento dobrý mních ešte nesplodil svoje Kristické telá, a preto ich musí splodiť. Toto je sexuálna záležitosť. Tieto úžasné telá môžu byť splodené iba pomocou sexuálnej mágie.

Dávame vedieť našim kritikom, že nie sme proti Svámímu X. Jeho cvičenia sú úžasné a veľmi užitočné. Ale ujasňujeme to, že nikto nemôže dosiahnuť úplnú realizáciu Bytia s dýchacími cvičeniami.

Existuje mnoho škôl a všetky z nich sú potrebné. Všetky z nich slúžia na pomoc ľudskej bytosti, ale je dobré upozorniť na to, že žiadna teória nemôže vytvoriť vnútorné telá. Nikdy sme neboli svedkami niekoho, kto by sa narodil z teórie. Ešte sme nestretli ľudskú bytosť, ktorá sa narodila z teórií.

Existujú veľmi rešpektované a uznávané školy. Tieto inštitúcie majú svoje inštruktážne kurzy a taktiež stupne. Niektoré z nich majú aj rituály zasvätenia. Avšak vo vyšších svetoch sú tieto zasvätenia a stupne neužitočné. Majstri bielej lóže sa nezaujímajú o stupne a hierarchie fyzického sveta. Ich zaujíma iba kundaliní. Skúmajú a merajú miechu. Ak kandidát ešte nepozdvihol hada, pre nich je iba obyčajnou bytosťou ako každý iný, aj keď môže byť na vysokej pozícií vo fyzickom svete alebo ctihodnou osobou alebo vysoko postaveným hierarchom vo svojej škole alebo lóži. Ak kundaliní postúpila o tri stavce, u majstrov je takýto človek považovaný za zasvätenca tretieho stupňa, a ak postúpila iba o jeden stavec, potom sa jedná o zasvätenca prvého stupňa.

A tak, majstrov zaujíma iba kundaliní.

Skutočne tých, ktorí opustia všetko, aby pracovali vo svojej jaskyni so svojim orlom a hadom je veľmi málo. Toto je niečo pre hrdinov a súčasné ľudstvo neopustí svoje lóže a školy, aby ostali sami so svojim orlom a hadom. Študenti všetkých organizácií ani nie sú lojálny ku svojim školám. Žijú prelietavaním z lóže do lóže, zo školy do školy. A takto chcú údajne dosiahnuť úplnú realizáciu Bytia.

Cítime nekonečnú bolesť, keď vidíme takýchto vrtošivých bratov a sestry. Mnoho z nich praktizuje úžasné cvičenia. Isto sú v týchto školách dobré cvičenia. Cvičenia od Jógánandu, Vivékánandu, Rámačaraku atď. sú obdivuhodné. Študenti ich praktizujú s veľmi dobrými zámermi. Toto sú veľmi úprimní študenti. Ohromne si vážime všetkých študentov a všetky školy. Napriek tomu cítime veľkú nevyliečiteľnú bolesť pre tých, ktorí sa s touto túžbou snažia dosiahnuť konečné oslobodenie. Vieme, že musia vytvoriť svoje vnútorné vozidlá. Vieme, že musia praktizovať sexuálnu mágiu. Vieme, že iba sexuálnou mágiou budú schopní prebudiť posvätný oheň a vytvoriť svoje vnútorné vozidlá, aby inkarnovali svoju dušu. Vieme to vďaka naším skúsenostiam. No ako ich máme presvedčiť? Táto situácia nás bratov a sestier veľmi trápi, no vyzerá to, že si nijako nepomôžeme.

Na bývalej Zemi-Mesiaci, sa vyvinuli milióny ľudí. Avšak z týchto miliónov, iba pár stoviek sa pozdvihlo do anjelského stavu. Veľká časť ľudských bytostí bola stratená. Veľké množstvo sa ponorilo do priepasti. Mnoho je povolaných, ale iba pár vyvolených.

Pri pozorovaní prírody zistíme, že nie všetky semiačka vyklíčia. Milióny semiačok je stratených a milióny bytostí zomiera denne. Je to smutná pravda, ale je to pravda.

Každá osoba držiaca celibát je istým kandidátom do priepasti a na druhú smrť. Iba tí, ktorí sa pozdvihli do stavu super-človeka, si môžu dovoliť luxus užívať si potešenie lásky bez sexuálneho kontaktu. Potom prenikneme do amfiteátru kozmickej vedy. Nikto nemôže dosiahnuť inkarnáciu super-človeka, vo svojom vnútri, bez sexuálnej mágie a dokonalého manželstva.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom