slovnik

Kapitola 13

Dve Márie

Jestvujú dva typy hadov, jeden, ktorý stúpa po chrbtici a druhý ktorý klesá. Had u bielych mágov stúpa, pretože nevypúšťajú semeno. Had u čiernych mágov klesá pretože vypúšťajú semeno.

Had stúpajúci po chrbtici predstavuje Pannu Máriu. Zostupujúci had z kostrče dolu k atómovým peklám prírody predstavuje Santa Máriu čiernej mágie a čarodejníctva. Existujú dve Márie: biela a čierna.

Bieli mágovia nenávidia čiernu Santa Máriu. Čierni mágovia smrteľne neznášajú bielu Pannu Máriu. Ktokoľvek si trúfa vysloviť meno Panny Márie je okamžite napadnutý temnými.

Keď zasvätenec vykonáva veľkú prácu, musí ohromne bojovať s adeptmi Santa Márie.

Kreatívne sily sú trojaké: mužské, ženské a neutrálne. Tieto ohromné sily prúdia z hora dole.

Ktokoľvek sa chce zregenerovať musí zmeniť tento pohyb a nechať kreatívne energie vrátiť sa dovnútra a hore. Toto je dokonca protichodné so záujmami prírody. Temní sa potom cítia urazení a hrozivo napadnú stúpenca. Ženské adeptky čiernej strany napádajú stúpenca, aby ho sexuálne vybili. Toto sa deje hlavne počas spánku. Takto sa objavujú mokré sny. Študent sníva o nádherných ženách, ktoré ho sexuálne vybijú, aby zabránili vzostupu ohňa cez chrbticový kanál.

Temní uctievajú Santa Máriu v priepasti a spievajú jej vznešené zloprajné verše.

Bieli mágovia uctievajú Pannu Máriu, ktorá ako had ohňa stúpa po chrbticovom kanáli a na nej si opierajú hlavu ako dieťa v náručí svojej milovanej matky.

V Indii je uctievaná božská matka kundaliní, ale Kálí, jej čierny fatálny aspekt, je tiež uctievaný. Toto sú dve Márie, biela a čierna. Dva hady: had z mosadze, ktorý vyliečil Izraelitov na púšti, a zvodný had Edenu.

Kali_a_Siva

Kálí, Božia matka sa prebúdza sexuálnou silou Šivu

Existujú biele zasvätenia a čierne zasvätenia, chrámy svetla a chrámy temna. Všetky stupne a všetky zasvätenia sú založené na hadovi. Keď had stúpa, staneme sa anjelmi, keď klesá, staneme sa démonmi.

 Teraz povieme, ako prebieha čierne zasvätenie, podľa našich zistení.

“Počas spánku bol stúpenec vzatý z fyzického tela. Oslava démonov sa konala na ulici. Všetci prítomní boli v astrálnych telách. Nováčik praktizoval sexuálnu mágiu s vypustením semena. Takto pokročil vo vede démonov, ktorí sa na festivale prezentovali oblečení v čiernych tunikách. Táto slávnosť bola skutočným čarodejníckym sabatom. Keď orgie skončili, adepti ľavej strany odprevadili svojho milovaného adepta k žltému chrámu. Toto bola jaskyňa čiernej mágie. Z vonku sa tento chrám zdal byť prostý náboženský kostolík. Vnútri to bol ohromný palác. Vo vnútri chrámu boli dve podlažia a ohromné chodby, cez ktoré temní chodili. Adepti tieňa gratulovali kandidátom k ich temným triumfom. Bolo to hrozné vidieť adeptov Santa Márie. Kandidáti stým bol úplne spokojní. Satanský chvost bol viditeľný na týchto astrálnych fantómoch. Oslava temnoty bola veľkolepá. Kňaz priepasti vyliezol na kameň, aby dal kázeň. Tento fantóm bol úprimne pomýlený človek, s dobrými úmyslami, ale úplne stratený. A tak, tento adept tieňa slávnostne prehlásil: “Budem verný môjmu náboženstvu, nič ma neprinúti pozrieť sa späť. Toto je sväté.”

“Potom pokračoval s dlhým prejavom, pri ktorom každý tlieskal.

“Čestný hosť, ktorý mal to nešťastie prebudiť kundaliní negatívne, dostal označenie osudnou pečaťou. Ten znak bol trojuholníkový a mal čierne a šedé obrysy. Pred jeho používaním bola pečať vložená do ohňa. Znak pečate mu zostal pod ľavou stranou pľúc.

“Temní dali stúpencovi fatálne meno, ktoré bolo vyryté  čiernymi písmenami na jeho ľavom predlaktí.”

“Nový čierny zasvätenec bol potom ponechaný pred sochou ohromne jedovatej krásy, ktorá symbolizovala čiernu bohyňu, kráľovstvo Santa Márie. Stúpenec, sediac pred touto sochou, si prekrížil nohy angarikanským štýlom (ľavá noha nad pravú). Potom si dal ruky v bok a sústredil sa na osudnú bohyňu. Keď všetko skončilo, tento obyvateľ temnoty sa vrátil do fyzického tela, šťastný so svojim “triumfom.”

Takto ďaleko zašlo naše vyšetrovanie zasvätencov priepasti.

Všetci tí, ktorí nasledujú cestu dokonalého manželstva sa musia brániť proti temným, ktorí sa snažia stiahnuť stúpenca z pravdivej cesty, aby z neho spravili člena čiernej lóže. Keď dosiahnu svoj cieľ, študent je vzatý do banketu démonov.

Boj je ohromný: mozog proti sexu, sex proti mozgu, a čo je ešte bolestivejšie, je srdce proti srdcu. Toto poznáte.

Musíme ukrižovať všetky naše emocionálne pripútanosti, zriecť sa všetkých zvieracích túžob. Toto je extrémne náročné. Minulosť kričí, prosí, plače, úpenlivo žiada... Toto je ohromne bolestivé.

Super-človek je výsledkom ohromnej revolúcie vedomia. Tí, ktorí veria, že mechanická evolúcia prírody nás zmení na majstrov, sú úplne pomýlení. Majster je výsledkom ohromnej revolúcie vedomia.

Musíme bojovať proti prírode a proti tieňom prírody.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom