slovnik

Kapitola 11

Vyvíjajte sa a množte sa

Genezis, kapitola 1, verš 28 hovorí: “Buďte plodní a množte sa”

Byť plodný znamená transmutovať a sublimovať sexuálnu energiu za účelom vývoja.
Slovo množte sa odkazuje na splodenie ľudskej bytosti.

Existujú dva typy detí, ktoré sú spomenuté v Biblii. Božie deti a deti ľudí. Božie deti sú tie, ktoré vzišli zo sexuálnej mágie bez vypustenia semena. Deti ľudí sú tie, ktoré vzišli z vášnivého pôžitku vypustením semena.

Musíme vytvoriť Božie deti a potom bojovať za ich duchovný rast.

Vzdelávanie detí

Deti sa učia viac príkladmi ako príkazmi. Ak od našich detí chceme aby duchovne rástli, tak sa musíme snažiť o náš duchovný pokrok. Rozmnožiť náš druh nestačí, musíme rásť aj duchovne.

Hriech

Náš žiarivý Drak múdrosti má tri aspekty: Otec, Syn a Duch Svätý.

Otec je svetlo a život, Syn je voda a krv, ktorá prúdila z rany na Pánovom boku, ktorá bola spôsobená Longinusovou kopijou. Duch Svätý je oheň Turíc, alebo inak oheň Ducha Svätého, Indmi nazývaní kundaliní, ohnivý had našich magických síl. Tento svätý oheň je symbolizovaný zlatom.

Ktokoľvek klame, hreší proti Otcovi. Ktokoľvek cíti voči niekomu nenávisť, hreší proti Synovi. Ktokoľvek smilní t.j. vypúšťa semeno, hreší proti Duchu Svätému. Otec je pravda, Syn je láska, Duch Svätý je sexuálny oheň.

Vzdelanie

Musíme učiť naše deti aby hovorili pravdu a nič iné ako pravdu. Musíme učiť naše deti zákonu lásky. Láska je zákon, ale iba vedomá láska. Okolo štrnásteho roku musíme naše deti naučiť o mystériách sexu. A preto, kvôli tomuto trojitému aspektu svätosti a dokonalosti, budú naše deti duchovne rásť. A tak, ktokoľvek učí svoje deti týmto trojitým aspektom dokonalosti, postaví základy zo železa k ich šťastiu.

Avšak je nutné ich učiť nielen poučkami, ale aj vlastným príkladom. Musíme dokázať skutkami to, čo učíme.

Profesia

Moderný život vyžaduje, aby sme naše deti pripravili aj intelektuálne. Je pre nich správne mať profesiu, aby si zarobili na živobytie. Musíme opatrne sledovať odbornú schopnosť našich detí, aby sme ich mohli viesť intelektuálne. Nesmieme nikdy nechať dcéru alebo syna bez profesie. Každá ľudská bytosť sa potrebuje naučiť nejakú profesiu, aby bola schopná žiť. Je zločin, a naozaj vážny, nechať naše dieťa opustené a bez profesie.

Pokiaľ ide o dcéry

Moderné obdobie vyžaduje, aby sme našim dcéram dali solídnu duchovnú a intelektuálnu prípravu. Je nutné, aby matky naučili svoje dcéry o mystériách sexu, keď budú mať okolo štrnásť rokov. Je pre nich správne ísť po trojitej ceste pravdy, lásky a cudnosti.

A tak, moderná žena musí mať profesiu, aby si zarobila na živobytie. Je nutné pre otcov a matky aby pochopili , že ich dcéry môžu plodiť pomocou dokonalého manželstva a taktiež duchovne rásť. Napriek tomu, všetko musí byť spravené správne a poporiadku.

Je absurdné, aby dcéry chodili samé po uliciach, po parkoch, po kinách, alebo aby tancovali sami s priateľom. Kým ešte nezničili zvieracie ego, dajú sa ľahko sexuálne zviesť a úboho poklesnú. Dcéry by vždy mali byť v spoločnosti svojich rodičov alebo rodinných príslušníkov a nikdy by nemali byť osamote so svojim priateľom. Rodičia by nikdy nemali brániť v manželstve svojich dcér. Avšak opakujem, robte všetko s poriadkom v závislosti so zákonom. Je nutné plodiť cudnosťou a duchovne rásť. Toto je cesta dokonalého manželstva.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom