slovnik

Priame poznanie

Každý, kto študuje okultizmus, chce priame poznanie, chce vedieť, ako si vedie a taktiež chce vedieť o svojom vnútornom pokroku.

Najväčšia ašpirácia každého študenta, je stať sa vedomým občanom vyšších svetov a študovať u majstra. Bohužiaľ, okultizmus nie je taký jednoduchý ako sa na prvý pohľad zdá. Vnútorné sily ľudských bytostí sú úplne zničené a zakrpatené. Ľudské bytosti nielenže stratili svoje fyzické zmysly, ba čo viac, a to je horšie, svoje vnútorné schopnosti. Toto je karmický výsledok našich zlých návykov. Študent hľadá tu a tam, číta každú knihu o okultizme a mágie, ktorá mu padne do rúk, a všetko čo úbohý ašpirant spraví, je, že sa naplní s hroznými pochybnosťami a intelektuálnym pomätením. Existujú tisícky autorov a milióny teórií. Niektorí opakujú teórie druhých, iný tieto teórie zase naopak vyvracajú, a tak tu máme jeden proti všetkým a všetci proti jednému. Kolegovia vzájomne proti sebe bojujú, navzájom sa vysmievajú. Niektorí spisovatelia odporúčajú vegetariánstvo, druhí nie. Niektorí odporúčajú praktizovať dýchacie cvičenia, druhí zas nie. Výsledok je hrozný pre úbohého pátrača pravdy. A takto, študent nevie, čo má robiť. Túžiac po svetle, prosí, úpenlivo žiada, avšak nič, nič, absolútne nič sa nestane.

Čo teda robiť?

Stretli sme vysoko mystických jednotlivcov, "Skupinoví hrdinovia", mnohí z nich boli vegetariáni, zdržanliví, cnostní, atď. Sú väčšinou veľmi úprimní a chcú iba to najlepšie pre svojich nasledovníkov, avšak vzdychajú tak ako všetci ostatní, trpia a plačú v tajnosti. Títo úbohí ľudia nikdy nevideli to, o čom rozprávajú. Nepoznajú svojho gurua. Nikdy nemali to šťastie hovoriť s ním osobne. Nikdy nevideli roviny kozmického vedomia, roviny vyšších svetov, o ktorých robia také pekné diagramy a veľmi zaujímavé opisy. My, bratia a sestry chrámu, cítime voči nim naozajstnú ľútosť a snažíme sa im pomôcť. Toto sa snažíme robiť, ale to všetko je márne. Neznášajú všetko, čo sa týka sexu, všetko čo sa podobá na sex. Keď im hovoríme o dokonalom manželstve, tak sa smejú a zúrivo protestujú brániac sa sexuálnou abstinenciou. Títo úbohí slepí jedinci, ktorí vedú ďalších slepých, potrebujú niekoho, kto by ich viedol. Veľmi trpia, pretože nemajú to šťastie priameho poznania. Trpia v tichosti, aby neodradili alebo nesklamali svojich nasledovníkov. My, bratia a sestry chrámu, ich úprimne milujeme a ľutujeme. Pre nich je nutné prestať s teoretizovaním.

Ópium teórií je trpkejšie ako smrť. Jediná cesta k opätovnému získaniu stratených síl je sexuálna mágia. Výhoda veľkého arkána je, že regeneruje ľudskú bytosť.

Ľudské bytosti sa potrebujú zregenerovať a toto nie je záležitosť autorov alebo knižníc. Potrebujeme pracovať so zrnom, semienkom. Tak ako červ a jašterica sú schopní zregenerovať svoj chvost, takisto ľudia sú schopní obnoviť svoje stratené sily. Tieto zvieratá nahradia svoj chvost so sexuálnymi silami, ktoré vlastnia. A tak, s rovnakou sexuálnou silou, môžu aj ľudia znovuobnoviť, znovunadobudnúť svoje stratené sily. A preto je toto cesta, na ktorej trpiaci pútnici môžu dosiahnuť priame poznanie. A tak, sa naozaj stanú osvietenými kňazmi pre svoje bratské skupiny. Cesta je sexuálna mágia.

Každý vodca musí byť jasnovidcom a mať rozvinutú jasnopočuteľnosť. Poskytneme nasledujúce cvičenie pre rozvinutie jasnovidnosti a jasnopočuteľnosti. Po získaní týchto schopností je dobré zostať na určitý čas v hĺbke lesov, preč od rušného života. A tak, v mierumilovnom prostredí prírody, bohovia ohňa , vzduchu, vody a zeme nás naučia nevýslovné veci. Toto nie je záležitosť žitia iba v lese. "Čo robí svätec v lese?" Avšak, čo potrebujeme, je dobrá dovolenka v prírode, to je všetko.

Dokonalá mentálna rovnováha je životne dôležitá pre tých, ktorí chcú dosiahnuť duchovný pokrok. Skoro všetci ašpiranti ezoteriky ľahko stratia svoju mentálnu rovnováhu a zvyčajne upadnú do najabsurdnejších vecí. Ktokoľvek túži po priamom poznaní sa musí uistiť, že jeho myseľ je v dokonalej rovnováhe.

Cvičenie

Veľký majster Huirakoča učil veľmi jednoduché cvičenie na videnie tattiev (vibrácie éteru).

Cvičenie je nasledujúce: stúpenec si vloží palce do uší, zavrie oči a zakryje ich s ukazovákmi, zavrie nos s prostredníkmi a nakoniec zakryje pery s prstenníkmi a malíčkami. V takýchto podmienkach sa musí študent pokúsiť vidieť tattvy so šiestym zmyslom . Toto oko sa nachádza medzi obočím.

Jógánanda (ktorý učí rovnaké cvičenie ako Krumm-Heller) radí taktiež spievať mantru OM.
Jógánanda  hovorí, že oddaný učeník musí položiť svoje lakte na nejaký vankúš, ktorý by mal byť položený na stole. Oddaný učeník by mal robiť toto cvičenie pred stolom, ktorý smeruje na východ. Jógánanda radí, že stolička, na ktorej oddaný učeník sedí, za účelom praktizovania cvičenia, by mala byť obalená vo vlnenej deke. Toto nám pripomína Apollóniosa z Tyany, ktorý sa zabalil do vlneného plášťa, aby sa izoloval od rušivých vplyvov.

Mnoho autorov učí toto cvičenie a my ho považujeme za tiež veľmi dobré. Veríme, že týmto cvičením môžeme rozvinúť jasnovidnosť a jasnopočuteľnosť.

Najprv oddaní učeníci uvidia iba tmu. Avšak, s väčším úsilím vynaložením v tomto cvičení, si vyvinú pomaly, ale isto svoju jasnovidnosť a jasnopočuteľnosť.

Na začiatku oddaní žiaci nebudú počuť nič okrem fyziologických zvukov, no kúsok po kúsku, začnú počas cvičenia počuť čoraz jemnejšie zvuky. A takto sa u nich vyvinie jasnopočuteľnosť.

Namiesto napĺňania sa ďalšími protichodnými teóriami, je lepšie, keď čitateľ bude praktizovať a rozvinie svoje vnútorné schopnosti. Proces regenerácie musí ísť ruka v ruke s ezoterickými cvičeniami. Vedci hovoria, že orgán, ktorý nepoužívame, zakrpatie. Je nutné používať orgány jasnozrivosti a jasnopočuteľnosti. Je nutné, aby sme tieto orgány vytrénovali a obnovili ich, aby sme mohli dosiahnuť realizáciu Bytia.

Tieto cvičenia nie sú proti žiadnemu náboženstvu, sekte, škole alebo viere. Všetci kňazi, vodcovia, inštruktori všetkých škôl a rádov môžu používať tieto cvičenia na rozvinutie svojich schopností. A tak, môžu viesť svoje príslušné skupiny lepšie.

Prebúdzanie vnútorných schopností by malo ísť paralelne s kultúrnym, intelektuálnym a duchovným vývojom.

Jasnovidec musí taktiež vyvinúť všetky čakry, aby neurobil žiadne vážne chyby.
Väčšina jasnovidcov spravila vážne chyby. Skoro všetci slávni jasnovidci naplnili svet slzami. Skoro všetci veľkí jasnovidci ohovárali ľudí. Nesprávne využitá jasnovidnosť zanechala rozchody, vraždy, cudzoložstvo, krádeže atď.

Jasnovidec potrebuje logické myslenie a presné koncepty. Jasnovidec musí mať dokonalú mentálnu rovnováhu. Jasnovidec musí byť veľmi analytický. Jasnovidec musí byť matematický v skúmaní a veľmi pozorný vo vyjadrovaní sa.

Jasnovidec vyžaduje dokonalé vyvinutie jasnopočuteľnosti, intuície, telepatie, predtuchy a ďalších schopností, aby mohol byť skutočne dobrým jasnovidcom.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom