slovnik

Šťastie, hudba, tanec a bozky

Iba láska a múdrosť by mala jestvovať v domoch gnostických bratov a sestier. V skutočnosti si ľudstvo mýli lásku s túžbou a túžbu s láskou. Iba veľké duše môžu a vedia, ako milovať. V edene, dokonalý muž, miluje ohromnú ženu.  Aby sme mohli milovať, najprv musíme byť. Tí, ktorí inkarnovali svoju dušu, naozaj vedia, ako milovať. "Ja" nevie, ako milovať. Démon "ja", ktorý dnes sľubuje lásku je vymenený za démona " ja", ktorý sa necíti, že miluje. Už vieme že "ja" je mnohopočetné. Mnohopočetné "ja" je skutočne légia. Celá postupnosť "ja" je v neustálom boji. Hovorí sa, že máme iba jednu myseľ: avšak my gnostici tvrdíme, že máme mnoho myslí. Každý prelud mnohopočetného ja, má svoju myseľ. "Ja", ktoré zbožňuje a bozkáva svojho/ju milovaného/nú, je vymenené za "ja", ktoré ho/ju nenávidí. Musíme najprv byť, aby sme mohli milovať. Súčasná ľudská bytosť nie je ľudskou bytosťou. Každý, kto neinkarnoval svoju dušu, nie je ľudská bytosť. Súčasná ľudská bytosť nemá zatiaľ skutočnú existenciu. Légia démonov hovorí cez ľudské ústa. Toto sú démoni, ktorí sľubujú lásku, ktorí opustia svojho milovaného, ktorí nenávidia, démoni žiarlivosti, hnevu, rozhorčenia atď.

Napriek predošlému výroku, intelektuálne zviera mylne nazývané ľudskou bytosťou/človekom, inkarnovalo esenciu, ktorá je iba čiastočkou jeho ľudskej duše, budhata. Esencia vie, ako milovať. "Ja" nevie, ako milovať. Musíme odpustiť defekty, ktoré má náš milovaný, pretože tieto defekty pochádzajú z falošného "ja". Láska nie je zodpovedná za spory. Ten, kto je zodpovedný, je "ja". Domy gnostických učencov musia mať v domoch šťastie, hudbu a nevýslovné bozky. Tanec, láska a radosť z milovania zosilňuje embryo duše, ktoré v sebe majú deti. Týmto spôsobom sa domov gnostikov stáva skutočným rajom lásky a múdrosti.

Alkohol a smilnenie musia byť odstránené z  prahu domov gnostikov. Avšak, nesmieme byť fanatici. Ktokoľvek je neschopný zniesť jeden pohárik na spoločenských stretnutiach je tak slabý ako niekto, kto sa nevie kontrolovať a opije sa. Smilnenie je však niečo iné. Smilnenie je neodpustiteľné. Ktokoľvek ejakuluje semeno, je smilník. A tak, pre tých, ktorí dosahujú orgazmus, pre smilníkov, čaká priepasť a druhá smrť.

Človek môže byť súčasťou všetkého, ale nemal by byť obeťou ničoho. Musí byť kráľom, nie otrokom. Niekto, kto si vypil pohárik, nespáchal zločin, ale niekto, kto sa stane otrokom a obeťou tohto nápoja, spáchal zločin. Skutočný majster je kráľ nebies, zeme a pekiel. Slaboch nie je kráľom. Slaboch je otrok.

Zasvätenec sa sexuálne spája iba so svojou manželkou, aby praktizovali sexuálnu mágiu; úbohý je ten, ktorý sa zjednocuje so svojou manželkou, aby vypúšťal semeno. Zasvätenec nezažíva ten pocit smrti, ktorý cítia smilníci, keď vypustia semeno. Muž je jedna polovička a žena je druhá polovička. Počas sexuálneho spojenia pociťujú šťastie zo stavu úplnosti.  Tí, ktorí  nevypúšťajú semeno, si zachovávajú toto šťastie naveky. Aby sa narodilo dieťa, nie je potrebné vypustiť semeno. Spermia, ktorá unikne bez vypustenia semena, je vybraná spermia, kvalitnejšia spermia, ktorá je úplne vyvinutá. Výsledok takéhoto oplodnenia je vskutku nový tvor vysokého rádu. Takto môžeme vytvoriť rasu super-človeka.

Nie je nutné vypustiť semeno, aby sme splodili dieťa. Imbecili majú radi vypúšťanie semena. Gnostici nie sú imbecili. Keď sa pár sexuálne zjednotí, jasnovidci často vidia veľmi jasné svetlo, ktoré okolo páru žiari. Presne v tom okamihu, kreatívne sily prírody slúžia ako médium pre novú bytosť. Keď sa pár nechá uniesť zvieracími túžbami a neskôr spácha zločin vypustenia semena, tieto svetelné sily odídu a na ich miesto sa dostanú satanské sily, luciferské sily krvavo červenej farby, ktoré prinášajú hádky, žiarlivosť, cudzoložstvo, plač a zúfalstvo v domove. A takto, domovy, ktoré mohli byť nebom na Zemi, stanú sa úplným peklom. Ľudia, ktorí nevypúšťajú semeno, si zachovávajú a akumulujú mier, blahobyt, múdrosť, šťastie a lásku. Hádky v domovoch môžu byť ukončené s kľúčom sexuálnej mágie; toto je kľúč k pravému šťastiu.

Počas aktu sexuálnej mágie sa páry nabíjajú magnetizmom; vzájomne sa magnetizujú. Ženina panva vyžaruje ženské prúdy, zatiaľ čo jej prsia vyžarujú mužské. U muža tieto ženské prúdy vyžarujú z úst a mužské prúdy vyžarujú z pohlavného údu. Všetky tieto orgány musia byť správne nabudené pomocou sexuálnej mágie, aby mohli vyžarovať a získavať, odovzdávať a prijímať vitálne magnetické sily, ktoré sa mimoriadne zvyšujú v kvantite a kvalite.

Úlohou nádherných tancov, radostnej hudby a vášnivých bozkov v domoch gnostických zasvätencov, kde medzi párom dochádza k intímnemu sexuálnemu kontaktu, je vzájomná magnetizácia muža a ženy. Magnetická sila je mužská a ženská zároveň. Muž potrebuje prúdy svojej ženy, ak si naozaj želá postúpiť a žena nevyhnutne potrebuje prúdy svojho muža, aby sa u nej mohli rozvinúť všetky jej sily.

Keď sa pár vzájomne magnetizuje, denný biznis a šťastie, robí hniezdočko z domova. Keď sa muž a žena zjednotia, niečo je stvorené. Vedecká cudnosť nám umožňuje transmutovať sexuálne sekrécie na svetlo a oheň. Každé náboženstvo, ktoré degeneruje, propaguje cudnosť. Každé náboženstvo pri svojom zrode a vo svojej úžasnej sláve propaguje cestu dokonalého manželstva. Budha bol ženatý a ustanovil dokonalé manželstvo. Bohužiaľ, po päťsto rokoch, proroctvo predpovedané pánom Budhom, že jeho dharma bude u konca a že sangha sa rozdelí do opozičných siekt, bolo presne naplnené. A to bolo práve vtedy, kedy sa zrodilo budhistické mníšstvo a nenávisť dokonalého manželstva.

Samantabhadra-prvy Budha-(Adi-Budha)

Samantabhadra, "prvý Budha," (Ádi-Budha), prvotná dokonalosť všetkých osvietených vlastností, a guru všetkých Budhov.

Ježíš, boží vykupiteľ, priniesol do sveta kristický ezoterizmus. Náš milovaný, učil svojich stúpencov cestu dokonalého manželstva. Peter bol prvý pápež cirkvi, bol to ženatý muž. Peter nedržal celibát. Peter mal ženu.

Bohužiaľ, po šesťsto rokoch sa posolstvo milovaného zdeformovalo a rímska cirkev sa vrátila k mŕtvej forme budhistického mníšstva, so svojimi kláštornými mníchmi a mníškami, ktoré smrteľne nenávidia cestu dokonalého manželstva. A takto po šesťsto rokoch kresťanstva sa stalo ďalšie posolstvo o dokonalom manželstve nevyhnutné. Potom prišiel Mohamed, veľký učiteľ dokonalého manželstva. Prirodzene, ako vždy, Mohamedovo učenie bolo násilne zavrhnuté infrasexuálnymi mužmi, ktorí nenávideli ženy. Táto nechutná spoločnosť nepriateľov žien verila, že iba povinným celibátom sa dá dosiahnuť Boha. Toto je zločin.

Sexuálna abstinencia učená infrasexuálnymi ľuďmi je absolútne nemožná. Príroda bojuje proti takémuto typu abstinencie. Nočné polúcie sú výsledkom celibátu, ktorý neodvratne zničí organizmus. Každá osoba, ktorá sexuálne abstinuje, trpí nočnými polúciami. Pohár, ktorý sa naplní, určite pretečie. Luxus sexuálnej abstinencie je možný iba pre tých, ktorí dosiahli kráľovstvo super-človeka. Títo ľudia už premenili svoj organizmus na mechanizmus večnej sexuálnej transmutácie. Už vytrénovali svoje sexuálne žľazy so sexuálnou mágiou. Sú to ľudskí bohovia. Oni sú výsledok mnohých rokov sexuálnej mágie a prísneho vzdelávania v oblasti sexuálnej fyziológie.

Zasvätenec miluje klasickú hudbu a pociťuje odpor k pekelnej hudbe nemravných ľudí. Afro-kubánska hudba zobúdza v človeku najnižšie zvieracie inštinkty. Zasvätenec miluje hudbu veľkých skladateľov. Napríklad, Magická flauta od Mozarta nám pripomína Egyptské zasvätenie. Medzi Slovom a sexuálnymi silami existuje blízky vzťah. Slovo veľkého majstra Ježiša bolo kristifikované pitím vína svetla alchymistov z kalichu sexuality.

Duša je v tesnom duchovnom kontakte s hudbou sfér, keď počúvame deväť symfónií od Beethovena, alebo kompozície od Chopina, alebo božskú polonézu od Liszta. Hudba je Slovo Večného Boha. Naše slová musia byť nevýslovnou hudbou - týmto spôsobom premieňame tvorivú energiu do srdca. Nechutné, odporné, neslušné a vulgárne slová majú moc znehodnocovať tvorivú energiu, meniac ju na pekelné sily.

V mystériách Eulisina, posvätné tance, nahé tance, vášnivé bozky a sexuálne zjednotenie premenilo ľudské bytosti v bohov. V tých časoch, nikomu nenapadlo myslieť na perverznosti, vtedy ľudia mysleli iba na sväté a hlboko náboženské záležitosti.

dionyzovska extaza

Grécke zobrazenie dionýzovskej extázy vo forme posvätného tanca

Posvätné tance sú staré ako sám svet. Ich pôvod nájdeme v samotnom úsvite života na Zemi.
Sufistické tance a dervišskí tanečníci sú ohromne  úžasní. Hudba by sa mala prebudiť v ľudskom organizme, aby bolo možné rozprávať Slovom Zlata.

Veľký rytmus Mahavana a Chotavana, s ich tromi večnými tempami, udržujú stabilný pohyb vesmíru. Toto sú rytmy ohňa. Keď sa duša jemne vznáša v posvätnom vesmíre, tak nás musí sprevádzať so svojou piesňou, pretože vesmír je udržovaný Slovom.

Domov gnostických zasvätencov musí byť plný krásy. Kvety, ktoré naplňujú vzduch vôňou svojou arómou, nádherné sochy, dokonalý poriadok a čistota, tvorí z každého domova skutočný gnostický chrám.

Eulisinové mystériá stále existujú v tajnosti. Veľký baltický zasvätenec, Von Uxkull, je jeden z najvyšších zasvätencov tejto školy. Tento veľký zasvätenec praktizuje intenzívne sexuálnu mágiu. Musíme ujasniť, že sexuálna mágia môže byť praktizovaná iba medzi mužom a ženou. Cudzoložník a cudzoložnice neodvratne zlyhajú. Môžete byť ženatí/vydaté, iba keď je medzi vami a vašou/im partnerkou/om láska. Láska je zákon, ale musí to byť vedomá láska.

Tí, ktorí používajú poznanie o sexuálnej mágií na zvádzanie žien, sú čierni mágovia, ktorí skončia v priepasti, kde ich čaká iba nariekanie a druhá smrť. Druhá smrť je tisíc krát horšia ako smrť fyzického tela.

Toto je naliehavá výzva pre všetky slobodné devy a nevinné ženy. Varujeme ich, že sexuálnu mágiu môžu praktizovať iba so svojimi manželmi. Musia sa brániť proti všetkým prešibaným líškam, ktoré zvádzajú naivné slečny pod zámienkou sexuálnej mágie. Varujeme Vás, aby ste sa nedostali do pokušenia.

Taktiež varujeme nenapraviteľné smilniace ženy tejto Zeme, že pred očami Večného Boha je nemožné sa schovať. Tieto úbohé ženy, ktoré využívajú toto poznanie ako zámienku, aby ukojili svoje sexuálne túžby, a aby sa mohli váľať v posteli rozkoši, sa dostanú do priepasti, kde všetko čo ich čaká, je veľký je plač a škrípanie zubov.

Hovoríme jasne, aby ste nás pochopili. Vráťte sa, bezbožníci a bezbožnice. Sexuálna mágia je dvojsečný meč. Čistých a cnostných premieňa na bohov, no hriešnikov a nemravníkov zraňuje a ničí.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom