slovnik

Sedem cirkvi

Človek je trojica tela, duše a ducha. Medzi duchom a telom je sprostredkovateľ. Je to duša. My gnostici vieme, že duša je oblečená v nádhernom odeve. Toto je astrálne telo. My už vieme vďaka gnostickým štúdiám, že astrálne telo je dvojník nášho fyzického organizmu, a že je obdarené úžasnými vnútornými zmyslami.

Veľký jasnovidci nám hovoria o siedmych čakrách a Pán Leadbeater ich detailne opisuje. Tieto čakry sú naozaj zmysly astrálneho tela. Takéto magnetické centrá sú v úzkom spojení so žľazami vnútorných sekrécií.

V laboratóriu ľudského organizmu existuje sedem ingrediencií, ktoré sú riadené troma nervovými systémami. Tieto nervové systémy riadia týchto sedem žliaz ako vykonávatelia zákona trojice. Tieto tri rozdielne nervové systémy navzájom spolupracujú. Sú to tieto:

  1. Cerebrospinálny nervový systém, vykonávateľ vedomých funkcií.
  2. Veľký sympatický nervový systém, vykonávateľ nevedomých, podvedomých a inštinktívnych funkcií.
  3. Parasympatický nervový systém, ktorý spolupracuje tým, že blokuje inštinktívne funkcie pod príkazmi mysle.

Cerebrospinálny systém je trón Božského ducha. Veľký sympatický systém je vozidlom astrálneho tela. Parasympatický systém počúva príkazy mysle. Tri lúče a sedem magnetických centier tvorí základ pre každý vesmír, či už sa jedná o nekonečne veľký alebo nekonečne malý. "Ako hore, tak aj dole."

Sedem najdôležitejších žliaz ľudského organizmu predstavuje sedem laboratórií kontrolovaných zákonom trojice. Každá z týchto žliaz má predstaviteľa v čakre organizmu. Každá zo siedmych čakier je umiestnená v úzkom spojení so siedmymi cirkvami miechy. Sedem cirkví miechy kontroluje sedem čakier veľkého sympatického nervového systému.

Sedem cirkví sa intenzívne zaktivuje s vzostupom kundaliní po chrbticovom kanáliku. Kundaliní prebýva v elektrónoch. Mudrci nad ňou meditujú, oddaní ju zbožňujú, a v domoch, kde vládne dokonalé manželstvo, sa s ňou pracuje prakticky.

Kundaliní je solárny oheň uzavretý v semenných atómoch. Je to žeravá, elektronická substancia Slnka, ktorá keď je oslobodená, nás premení v ohromne božských bohov. Vzostup kundaliní cez chrbticový kanálik je riadený ohňom srdca. Kundaliní sa vyvíja a postupuje podľa zásluh srdca. Kundaliní je prvotná energia uzavretá v cirkvi Efezu. Táto cirkev sa nachádza dva prsty nad análnym otvorom a dva prsty za genitáliami. Božský had ohňa, spí stočený tri a pol krát v tejto cirkvi. Keď sa solárne a lunárne atómy spoja v triveni, pri kostrči, tak kundaliní, božský had našich magických síl sa prebudí. Ako had stúpa cez chrbticové kanáliky, tak aktivuje každú zo siedmych cirkví.

Stoceny had-kundalini v roznych nabozenstvach

Stočený had: (vľavo) Aztécky had, (uprostred) Grécky had, (vpravo) košík bohyne Eset/Isis, Rím, 1. storočie.

Čakry gonád (sexuálnych žliaz), sú riadené Uránom a epifýza (umiestnená v hornej časti mozgu), je kontrolovaná Neptúnom. Medzi týmito dvomi žľazami existuje úzka súvislosť a kundaliní ich musí prepojiť s posvätným ohňom, aby sme mohli dosiahnuť vnútornú realizáciu Bytia.

Cirkev Efezu je lotos so štyrmi nádhernými lupeňmi. Lesk tejto cirkvi je veľký ako desať miliónov sĺnk. Element Zeme múdrych je podmanený so silou tejto cirkvi.

Vzostup kundaliní do prostatickej oblasti aktivuje šesť lupeňov cirkvi Smyrny. Táto cirkev nám udeľuje schopnosť vládnutia nad živlom vôd života a radosti tvorenia.

cakry

Keď posvätný had dosiahne oblasť pupku, tak môžeme vládnuť sopkám, pretože živel ohňa múdrych, korešponduje s cirkvou Pergamosu, ktorá je umiestnená v solárnom plexu. Toto centrum kontroluje slezinu, pečeň, pankreas atď. Toto centrum Pergamosu má desať lupeňov.

S vzostupom kundaliní do oblasti srdca je aktivovaná cirkev Tyatira, ktorá má dvanásť úžasných lupeňov. Táto cirkev nám dáva silu nad živlom vetra múdrych. Vývoj tohto srdečného centra nám dáva inšpiráciu, predtuchu, intuíciu a schopnosti na vedomé opúšťanie fyzického tela v astrálnom tele a takisto aj schopnosť umiestniť naše telo do stavu džin.

Druhá kapitola Zjavenia sa zaoberá so štyrmi nižšími cirkvami nášho organizmu. Toto sú štyri centrá, ktoré poznáme ako základné, prostatické, pupočné a srdečné. Teraz by sme mali študovať tri vyššie magnetické centrá spomenuté v tretej kapitole v knihe Zjavenia. Tieto tri vyššie cirkvi sú, cirkev Sárd, cirkev Filadelfie a cirkev Laodicei.

Vzostup kundaliní do oblasti tvorivého hrtanu nám udeľuje schopnosť počuť hlasy bytostí, ktoré žijú vo vyšších svetoch. Táto čakra je priradená k akáši. Akáša je nosič zvuku. Hrtanová čakra je cirkvou Sárd. Keď kundaliní otvorí túto cirkev Sárd, tak na našich plodných perách rozkvitá v podobe Slova. Hrtanová čakra má šestnásť nádherných lupeňov.

Úplný vývin  týchto akášických centier nám dovoľuje udržať naše telá pri živote počas hlbokých tmavých nocí veľkej Pralaje. Inkarnácia ohromného Slova je nemožná bez prebudenia posvätného hada. Nosičom Slova je akáša. Akáša je pre Slovo to isté, ako je vodivý drôt pre elektrinu. Slovo potrebuje akášu, aby sa mohlo manifestovať.

Akáša je nosičom zvuku. Kundaliní je akáša. Akáša je sexuálna. Kundaliní je sexuálna. Magnetické centrum, kde normálne kundaliní zotrváva, je absolútne sexuálne, ako ukazuje fakt, že je umiestnené dva prsty nad análnym otvorom a dva prsty za genitáliami. Priestor, kde sa nachádza, je široký ako hrúbka štyroch prstov. Kundaliní môže byť prebudená a plne vyvinutá iba prostredníctvom sexuálnej mágie.

Toto infrasexuálni ľudia nemajú radi. Cítia sa super-transcendentálni a smrteľne neznášajú sexuálnu mágiu. Pri jednej príležitosti, po vypočutí konferencie, ktorú sme mali o sexuálnej mágii, niekto protestoval hovoriac, že takto my gnostici zneucťujeme ženy. Tento jednotlivec bol infrasexuál. Muž protestoval, pretože sme učili vedu regenerácie. Avšak, na druhej strane, neprotestoval proti sexu, ktorý bežne vidíme, proti prostitútkam, proti neresti masturbácie, ani len nepovedal, že títo ľudia sú skazení. Protestoval proti náuke regenerácie, ale neprotestoval proti náuke degenerácie. A takýto sú infrasexuálni ľudia. Cítia sa byť nadradení nad ľuďmi s normálnou sexualitou. Protestujú proti náuke regenerácie, ale obraňujú degeneráciu.

Infrasexuálni ľudia nemôžu nikdy inkarnovať Slovo. Pľujú vo vnútri posvätnej svätyne sexu, a zákon ich trestá tým, že ich navždy vrhá do priepasti. Sex je svätyňa Ducha Svätého.

Keď kundaliní dosiahne úroveň medzi obočím, otvorí sa cirkev Filadelfie. Toto je oko múdrosti. Otec, ktorý je v utajení, zotrváva v tomto magnetickom centre. Čakra medzi obočím má dva hlavné lupene a mnoho nádherných žiarení. Toto centrum je trónom mysle. Žiadny skutočný jasnovidec nepovie, že je jasnovidcom. Žiadny skutočný jasnovidec nepovie: "Videl som." Zasvätený jasnovidec povie: "Dozvedeli sme sa."

Všetci jasnovidci potrebujú zasvätenie. Jasnovidec bez zasvätenia je náchylný robiť veľmi seriózne chyby. Jasnovidec, ktorý šíri a hovorí o svojich víziách celému svetu, môže stratiť svoje schopnosti. Šarlatán jasnovidec, ktorý hovorí o svojich víziách, môže stratiť mentálnu rovnováhu. Jasnovidec musí ostať ticho, byť pokorný a skromný. Jasnovidec musí byť ako dieťa.

Keď kundaliní dosiahne úroveň epifýzy, otvorí sa cirkev Laodicea. Táto lotosová kvetina má tisícky ligotavých lupeňov. Epifýza je ovplyvnená Neptúnom. Keď je táto cirkev otvorená získame polyvíziu, intuíciu atď. Epifýza je úzko spojená s čakrami pohlavných žliaz. Čím väčší stupeň sexuálnej potencie, tým väčší stupeň vývoja epifýzy. Čím menší stupeň sexuálnej potencie, tým menší stupeň vývoja epifýzy. Urán v sexuálnych orgánoch a Neptún v epifýze, sa zjednocujú, aby sme mohli dosiahnuť úplnú vnútornú realizáciu Bytia.

V školách regenerácie (tak smrteľne nenávidené infrasexuálnymi ľuďmi) nás učia, ako prakticky pracovať s vedou Uránu a Neptúnu.

Cesta tao obsahuje tri cesty a tao samo osebe je cesta štvrtá. Mnoho bolo povedané o týchto štyroch cestách. My gnostici ideme po štvrtej ceste s plným vedomím. Počas sexuálneho aktu transmutujeme brutálne inštinkty nášho fyzického tela na silu vôle, vášnivé emócie astrálneho tela na lásku a mentálne impulzy na pochopenie. Túto veľkú prácu/dielo vykonávame nie z pozície vulgárneho človeka, ale z pozície Ducha. Takto ideme po štvrtej ceste v praxi. Nepotrebujeme sa stať fakírmi prvej cesty, ani mnísi druhej, a ani učeníkmi tretej cesty. Cesta dokonalého manželstva nám umožňuje prejsť týmito štyrmi cestami počas samotného sexuálneho aktu.

Od prvého verša k siedmemu, kniha Zjavenia sv. Jána hovorí o kostrčovom centre. V tomto centre sa nachádza cirkev Efezu. V tomto kreatívnom centre nájdeme tri a pol krát stočeného ohnivého hada. Ktokoľvek prebudí tohto hada a vyzdvihne ho po mieche, získa ohnivý meč a následne vstúpi do Edenu.

Spásu ľudskej bytosti nájdeme v hadovi, ale mali by sme sa mať na pozore pred jeho prefíkanosťou. Musíme rozjímať nad zakázaným ovocím a dýchať jeho arómu, ale pamätajme na to, čo pán Jehova povedal:

"Ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš." – Genezis 2:17

Muž si musí užívať požehnania lásky a musí zbožňovať ženu. Krásny obraz nás okúzli, nádherná hudba nás privádza do stavu extázy, avšak, rozkošná, nádherná žena vyvoláva v mužovi počas aktu chcenie sa jej okamžite zmocniť. Žena je žijúce zastúpenie Božskej matky.

Sexuálny akt s milovaným má nepopierateľné nádhery. Sexuálne potešenie je oprávnené právo ľudí. Užívajte si požehnanie milujúceho, ale nevypustite semeno. Nespáchajte túto svätokrádež. Nebuďte smilníkmi. Cudnosť nás mení na bohov. Smilstvo nás mení na démonov.

Krumm-Heller prehlásil: "Setiáni zbožňovali veľké svetlo a povedali, že slnko vo svojej emanácii v nás buduje hniezdo. Toto vedie ku vzniku hada." Nazarejci povedali: "Všetci z vás by mohli byť bohmi, ak opustíte Egypt a prejdete Červené more." Krumm-Heller nám hovorí vo svojej knihe Gnostická cirkev, že táto gnostická sekta mala tiež svoj svätý objekt, kalich, z ktorého pili semeno Benjamína. Toto podľa Huirakoča, bola zmes vína a vody. Veľký majster Krumm-Heller nám hovorí, že svätý symbol sexuálneho hada nikdy nechýbal z oltára Nazarejcov. V skutočnosti, moc, sila, ktorá sprevádzala Mojžiša, bol had na palici, ktorý bol neskôr premenený na samotnú palicu. Tento had bol presne ten, ktorý hovoril ku zvyšku hadov a ten, ktorý pokúšal Evu."

Majster Huirakoča v inom paragrafe jeho nesmrteľnej práce nazvanej Gnostická cirkev, povedal: "Mojžiš na púšti ukázal ľudom hada na palici a povedal im, že ktokoľvek použije tohto hada, nebude zranení počas svojej cesty."

Všetky ohromné Mojžišove sily, sídlili v posvätnom hadovi kundaliní. Mojžiš značne praktizoval sexuálnu mágiu, aby pozdvihol hada na palicu. Mojžiš mal ženu.

V hroznej temnote minulých storočí, majestátni a prísni hierofanti veľkých mystérií, žiarlivo strážili veľké arkánum. Veľkí kňazi prisahali mlčanlivosť a kľúč k vede arkána bol zahalený od zraku ľudí. Sexuálnu mágiu poznali a praktizovali iba veľkí kňazi. Múdrosť hada je základ veľkých mystérií. Toto bolo kultivované v mystických školách Egypta, Grécka, Ríma, Indie, Perzie, Tróje, Aztékov, Mexika, Inkov, Peru atď.

Archa

Archa bola vždy ukrytá pred zrakmi verejnosti

Krumm-Heller nám hovorí, že v piesni na počesť Démétéry od Homéra (nájdenej v ruskej knižnici) sa môžeme dočítať, že všetko obiehalo okolo fyziologického, kozmického faktu veľkej transcendencie. V danej piesni o bohočloveku, ktorý spieval o starej Tróji a Achillovmu hnevu, môžeme jasne vidieť sexuálnu mágiu, ktorá slúžila ako základný kameň vo veľkom chráme Eleusisa. Nahý tanec, príjemná hudba v chráme, okúzľujúce bozky, mysteriózna mágia tajného aktu, vytvorila z chrámu Eleusisa raj nádherných bohov a bohýň.

V tých časoch nikto nemyslel na perverznosti, ale iba na sväté vznešené veci. Nikomu by nikdy nenapadlo, aby znesvätil chrám. Páry vedeli, ako prestať pred rozliatím posvätného vína.

V Egypte, Osiris/Usir reprezentuje mužský princíp čeliaci Isis/Eset, večnému ženskému zbožňovanému princípu. V tejto slnečnej krajine Kemet, Pán všetkej dokonalosti taktiež pracoval s veľkým arkánom a.z.f, presne vtedy, keď bol v príprave na svoje zasvätenie pred začatím svojej úlohy. Takto je to zapísané v pamäti prírody.

Vo Fenícii, Herkules a Dagon sa navzájom ohromne milovali, takisto aj Pluto a Persefona v Attike. No ako Dr. Krumm-Heller uviedol, tu sa jasne hovorí o pohlavnom úde a vagíne: toto je lingam-jóni gréckych mystérií.

Veľký kňazi z Egypta, starí dediči archaickej múdrosti, ktorá bola kultivovaná Atlanťanmi, reprezentovali Veľkého boha Thovta s hlavou Ibisa, pohlavným údom v stave erekcie. Krumm-Heller hovorí, že nad týmto stoporeným údom boha Thovta, bola napísaná fráza, v ktorej sa píše: "Darca uvažovania." Vedľa nápisu nádherne žiaril lotosový kvet.

Dávni mudrci starého Egypta vyrývali tento božský symbol sexuálneho hada na svoje tisícročné steny.

O tajomstvu sexuálnej mágie bolo zakázané hovoriť, t.j. o veľkom arkáne. Tí, úbohí jedinci, ktorí prezradili nevýslovné tajomstvo, boli odsúdení k smrti. Boli odvlečení ku kamennej terase a pred tisícročnou stenou pokrytou krokodílími kožami a nerozlúštiteľnými hieroglyfmi im boli sťaté hlavy, ich srdcia boli vytrhnuté a ich prekliaty popol bol hodený do štyroch vetrov.

Týmto mi prichádza na myseľ veľký Francúzsky poet Cazote, ktorý zomrel na gilotíne počas Francúzskej revolúcie. Tento muž predpovedal svoju vlastnú smrť pred slávnym banketom aj s osudom, ktorý čakal určitú skupinu ušľachtilých zasvätencov, ktorí uvažovali o vyzradení tajomstva veľkého arkána. Niektorým predpovedal gilotínu, ďalším dýku, jed, väzenie a exil. Jeho predpovede boli naplnené s absolútnou presnosťou. V stredoveku, každý, kto prezradil veľké arkánum záhadne zomrel, či už to bolo košeľou Nessusa, otráveným mydlom, ktoré odsúdený dostal k dverám ako narodeninový darček, naparfumovanou kyticou alebo dýkou.

Veľké arkánum je kľúč k všetkým silám a kľúč k všetkým ríšam. Sily prírody sú rozpútané na tých, ktorí si trúfajú ju dominovať. Veľkí hierofanti schovávali svoje tajomstvo a božskí králi neodovzdali tento kľúč do rúk žiadneho smrteľníka. Úbohý nešťastník je ten, ktorý po tom, čo získa kľúč k sexuálnej mágii, nevie, ako ho použiť v plný prospech. Pre neho by bolo lepšie, keby sa nenarodil, alebo keby bol hodený na dno mora s uviazaným kameňom okolo krku. Príroda sa nezaujíma o kozmickú sebarealizáciu ľudskej bytosti a je to úplne protichodné s jej vlastnými záujmami. Toto je dôvod prečo príroda oponuje každému, kto sa jej snaží dominovať.

Príhodne mi prichádza na myseľ zaujímavá anekdota. Jedného dňa chudobný colný strážnik kráčal po pláži. Zrazu si v piesku všimol kožený objekt ošľahaný vlnami Karibiku. Muž prišiel bližšie a s veľkým prekvapením našiel malý, čierny kožený kufrík. Okamžite išiel do kancelárie za šéfom prístavu a kufrík odovzdal svojmu nadriadenému. Úloha splnená a tak išiel domov.

Keď prišiel do práce nasledujúci deň, jeho nadriadený, plný hnevu, dal mužovi dvadsať centovú mincu a povedal: "Imbecil! Toto si zaslúžiš; zober si túto mincu, kúp si lano a obes sa; nezaslúžiš si žiť, tak si kúp lano za týchto dvadsať centov a obes sa na strome. Prišlo ku tebe šťastie a ty si ním pohrdol. V kufríku, ktorý si mi odovzdal, bolo skoro milión dolárov. Choď preč. Odíď imbecil! Nezaslúžiš si žiť."

Toto je naozaj osud, ktorý čaká tých, ktorí nevedia, ako využiť príležitosť vzácneho pokladu veľkého arkána. Takíto ľudia si nezaslúžia žiť. Veľké arkánum sexuálnej mágie nebolo nikdy predtým takto verejne učené a teraz ho odkrývame. Poľutovaniahodní sú tí, ktorí po odhalení pokladu kráľov, ním pohrdnú ako to urobil strážnik z nášho príbehu! Poklad veľkého arkána je hodný omnoho viac ako šťastie, ktoré postihlo strážnika. Pohrdnúť týmto môže naozaj iba imbecil.

Aby sme mohli prebudiť kundaliní, potrebujeme partnera. Ale musíme varovať, že zasvätenec musí praktizovať sexuálnu mágiu iba s jednou ženou. Tí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu s rôznymi ženami, páchajú hriech cudzoložstva. Nepokročia na tejto ceste.

Bohužiaľ existujú jedinci, ktorí používajú sexuálnu mágiu ako zámienku, aby zviedli ženy. Znesväcujú chrám. Takíto muži nevyhnutne prepadnú čiernej mágii. Varujeme všetky ženy, aby sa chránili pred takýmito sexuálne perverznými osobami.

Taktiež existujú ženy, ktoré pod zámienkou údajnej hlbokej sebarealizácie, zvádzajú mužov, aby sa s nimi mohli sexuálne spojiť. Čo naozaj tieto všetky ženy chcú, je iba uspokojenie svojich zvieracích túžob. Svet bude vždy rovnaký a keďže sme odkryli veľké arkánum, tak sa objavili, ako sa dalo očakávať, svine, ktoré špinia túto náuku a potom zomierajú otrávení chlebom múdrosti. Kult sexuálnej mágie môže byť praktizovaný iba medzi manželom a manželkou. Objasňujeme to, aby sme sa vyhli zvádzaniu, únosom, zvieracím orgiám a "posvätným smilníckym vášňam."

Sexuálna sila je ohromná zbraň. Vedci neboli schopní nájsť pôvod elektriny. My tvrdíme, že pôvod elektrickej energie musíme hľadať v univerzálnej sexuálnej energii. Táto sila sa nenachádza iba v sexuálnych orgánoch, ale vo všetkých atómoch a elektrónoch vesmíru. Svetlo slnka je produkt sexuality. Atóm vodíka sa sexuálne spája s atómom uhlíka, aby mohli vyprodukovať svetlo. Vodík je mužský. Uhlík je ženský. Slnečné svetlo je výsledok sexuálneho zjednotenia týchto dvoch elementov. Štúdie procesov uhlíka sú veľmi zaujímavé. Tieto procesy sú tehotenstvo svetla.

Príčina príčin elektriny musí byť hľadaná v haďom univerzálnom ohni. Tento oheň prebýva v elektrónoch. Mudrci nad ním meditujú, mystici ho zbožňujú a tí, ktorí nasledujú cestu dokonalého manželstva s ním prakticky pracujú.

Sexuálna sila je ohromná zbraň v rukách bielych a čiernych mágov. Myšlienka priťahuje sexuálnu tekutinu do chrbtice, aby ju uložila na príslušné miesto. Pri vypustení tejto tekutiny strácame miliardy solárnych atómov. Kontrakcia, ktorá nasleduje po vypustení semena zhromažďuje bilióny satanských atómov z atómových pekiel človeka, ktoré nahradia solárne atómy. Takto v nás vytvoríme diabla.

Ak sa zdržíme sexuálneho impulzu, ohromná tekutina sa vráti do astrálneho tela, znásobujúc svoj nevýslovný lesk. Takto v nás stvoríme Krista. Takže so sexuálnou energiou môžeme v sebe vytvoriť Krista alebo diabla.

Veľký majster, s hodnosťou inkarnovaného Kozmického Krista, povedal:

Ja som chlieb života.
Ja som živý chlieb.
Kto je tento chlieb, bude žiť na veky.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. – Evanjelium podľa Jána 6

Kristus, ako ho znazornovali Egyptania

Kristus, ako ho znázorňovali Egypťania

Kristus je solárna duša, živý duch Slnka. On, so svojim životom je príčinou rastu klasu obilia. V zrnku, semienku, sa nachádza všetok potenciál solárneho Logosu. Vo všetkej zelenine, zvieratách alebo ľudskom semene, nájdeme substanciu solárneho Logosu ukrytú akoby v cennej schránke.

Tým, že vrátime tvorivú energiu dovnútra a hore, sa v našom vnútri zrodí nádherné dieťa, t.j. kristifikované astrálne telo. Toto vozidlo nám udeľuje nesmrteľnosť. Toto je náš kristický sprostredkovateľ. S týmto vozidlom môžem ísť za otcom, ktorý je v utajení. "Nikto nedôjde k otcovi, iba skrze mňa," povedal pán dokonalosti.

Astrálny prízrak vlastnení smrteľníkmi nie je nič viac ako náčrt človeka. Nemá ani jednotu. Táto duch akoby maska je zhluk démonov a odporného a špinavého hnusu. V tomto astrálnom prízraku žije "ja" (diabol). Toto je pekelná légia. "Ja" je légia. Tak ako telo je tvorené miliónmi atómov, tak aj "ja" je tvorené miliónmi ďalších "ja" - diabolská inteligencia, nechutní démoni, ktorí sa hádajú medzi sebou.

Keď osoba zomrie, tak sa stane presne touto légiou. Osoba sama o sebe sa stane prachom. Iba légia "ja" zostane živá. Jasnovidci často vidia mŕtvych ľudí oblečených odlišne a naraz na rôznych miestach. Zdá sa, že osoba sa stala viacerými ľuďmi. Toto je légia. Avšak, ak sa u nás zrodilo astrálne, kristické telo, tak po smrti žijeme i naďalej v tomto astrálnom tele. Vtedy sme naozaj nesmrteľní. Tí, ktorí vlastnia kristifikované astrálne telo ostanú po smrti vedomí. Bežní, mŕtvi ľudia žijú po smrti so spiacim vedomím. Smrť je naozaj návrat k plodovému počatiu. Smrť je návrat k semienku. Všetci tí, ktorí zomrú, sa vrátia do materského lona úplne nevedomí, spiaci.

Ľudia ešte ani neinkarnovali svoju dušu. Duše ľudí nie sú inkarnované.  Ľudia inkarnovali iba embryo duše. Zlí ľudia nemajú ani toto embryo duše. Dušu môžeme inkarnovať iba ak vlastníme kristifikované, astrálne telo. Bežní, každodenní ľudia, sú výhradne iba vozidlom mnohých "ja". A preto meno každého smrteľníka je légia.

Iba pomocou sexuálnej mágie môžeme splodiť kristifikované, astrálne telo. Pokušenie je oheň. Triumf nad pokušením je svetlo. "Zdržanie sa túžby zapríčiňuje stúpanie astrálnej tekutiny do epifýzy. Takto je v nás zrodený Adam Kristus, super-človek."

Pri stimulácii sexuálnych orgánov (za účelom súloži) sa semeno znásobuje. Keď nie je vypustené, ale transmutované, premení nás na bohov.

Sexuálny oheň je meč, s ktorým vnútorný boh poráža temné entity. Všetci tí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu, otvoria sedem cirkví.

Ktokoľvek vypustí semeno po pracovaní s kundaliní, nevyhnutne zlyhá, pretože kundaliní zostúpi o jeden alebo viac stavcov podľa rozsahu zlyhania. Mali by sme bojovať až kým nedosiahneme dokonalú cudnosť, ”inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta.“ - Zjavenie Jána 02:05

Para, ktorá stúpa zo semenného systému otvára spodný otvor miechy, aby mohol vstúpiť posvätný had. Tento otvor je u bežných ľudí uzavretý. Semenná para čiernych mágov smeruje rovno do priepasti. Semenná para bielych mágov stúpa k nebesiam.

Otvorenie cirkvi Efezu znamená, že kundaliní sa prebúdza.  Farba tohto centra je tmavo červená u nemravníkov, žltočervená u začiatočníkov, a fialová až modročervená u zasvätených mystikov.

Solárne a lunárne atómy stúpajú zo semenného systému. Semenná para má atómy Slnka a Mesiaca ako svoj základ. Semenná para je transmutovaná v energiu. Táto energia je rozdelená na pozitívnu a negatívnu, solárnu a lunárnu. Tieto energie stúpajú cez sympatické kanáliky idá a pingalá až do kalichu. Tento kalich je mozog. Tieto dva sympatické kanáliky, cez ktoré stúpa semeno (už premenené na energiu), sú dvaja svedkovia Zjavenia, dve olivové ratolesti, dva svietniky pred bohom Zeme, dva hady, ktoré sú prepletené na palici/žezle Merkúru (Hermes).

Keď sa dotknú chvosty týchto dvoch hadov, solárne a lunárne atómy sa stretnú v kostrči, blízko triveni. Potom sa kundaliní prebudí.

Ohnivý had našich magických síl vystupuje z blanovitého vačku, kde bol uzavretý a stúpa cez chrbticový kanálik smerom ku kalichu (mozgu). Určité nervové vlákna, ktoré spájajú sedem čakier alebo sympatických plexov s chrbticou, sa rozrastajú z miechového kanálika.

Posvätný oheň aktivuje sedem magnetických centier. Kundaliní riadi aktivitu všetkých sedem čakier ohromným spôsobom. Všetko toto by sme mohli ilustrovať stonkou so siedmimi voňavými a krásnymi ružami. Stonka by predstavovala chrbticu a sedem ruží by predstavovalo sedem čakier, alebo magnetických centier. Jemné stonky týchto siedmych ruží horúceho ohňa, sú jemné vlákna, ktoré ich spájajú ku chrbtici.

V semene sa odohráva boj medzi silami svetla a silami temna.

Príchod ohňa je najveľkolepejšia udalosť dokonalého manželstva. Stred, kde je stočený had, má štyri lupene, z ktorého sú iba dva aktívne. Ďalšie dva sú aktivované zasvätením.

Čakra prostaty je charakterizovaná šiestimi nádhernými farbami: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Toto je cirkev Smyrny. Toto centrum je pre mága extrémne dôležité. S týmto centrom kontrolujeme sexuálny akt. Toto je magnetické centrum praktickej mágie.

Tretie centrum je cirkev Pergamosu. Toto je mozog emócií. V našom ľudskom organizme máme zriadenú skutočnú bezdrôtovú stanicu. Prijímač je pupočné centrum. Vysielacia anténa je epifýza. Myšlienkové vlny tých, ktorí na nás myslia dosahujú pupočné centrum, alebo mozog emócií, a neskôr dosahujú mozog, kedy sa staneme plne vedomí týchto myšlienok.

Cirkev Tyatira, t.j. štvrté centrum, je hodné úplného zbožňovania. Toto srdečné centrum je úzko spojené so srdcom solárneho systému. Ľudská bytosť je vesmír v miniatúrnej forme. Ak chceme študovať vesmír, musíme študovať ľudský organizmus. Vo vesmíre nájdeme ľudskú bytosť a v ľudskej bytosti objavíme vesmír.

Slnečná sústava videná z diaľky naozaj vyzerá ako ohromná ľudská bytosť chodiaca po nemennej nekonečnosti. Všetok čas tu bol premenený v žijúcu podobu plnú nádhernej hudby, hudby sfér. Chvíľa vnemu pre tohto nebeského človeka je osemdesiat rokov. Srdce tohto nebeského človeka sa naozaj nachádza v centre solárneho disku.  Tí, ktorí vedia ako vedome a pozitívne cestovať v astrálnom tele, môžu navštíviť tento chrám.

Gigantická priepasť, černejšia ako noc, vedie ku svätyni. Málo je tých, ktorí sú schopní  zostúpiť do tejto fatálnej priepasti. V týchto hrozivých hĺbkach solárnej priepasti môžeme vidieť hrozné veci, spaľujúce plamene, úžasné mystériá. Ktokoľvek má guráž tam zostúpiť, tam nájde predsieň k svätyni. Adept ich posvätí s olivovou halúzkou. Šťastní sú tí, ktorým je dovolené vstúpiť do tohto tajného miesta. Úzka cesta vedie milovaného žiaka na tajné miesto tejto svätyne.  Toto je srdce slnečnej sústavy. Sedem svätcov žije na tomto posvätnom mieste. Sú to vládcovia siedmych slnečných lúčov. Najdôležitejší lúč, je lúč kundaliní, hadí oheň, ktorý sa trbliece za úsvitu. Každé dokonalé manželstvo musí praktizovať sexuálnu mágiu za úsvitu.

Solárny systém je telo ohromnej bytosti. Tá bytosť je úplná dokonalosť. Srdce tejto veľkej bytosti je Slnko. Srdečná čakra má dvanásť lupeňov. Šesť je aktívnych a šesť je neaktívnych. Všetkých dvanásť lupeňov je aktivovaných pomocou posvätného ohňa. Prostredníctvom intenzívnej modlitby musíme aktivovať srdce.

Piate centrum je cirkvou Sárd. Toto je centrum  tvorivého hrtanu. Toto je lotos so šestnástimi lupeňmi. Keď ľudská bytosť aktivuje tento lotos pomocou ohňa, tak získa jasnopočuteľnosť.

Posvätný oheň sa stane tvorcom v hrdle. Anjeli tvoria silou slova. Oheň kvitne v podobe Slov na plodných perách.  Zasvätenec je schopný vytvoriť hocičo pomocou myšlienky a potom to materializovať pomocou Slova. Jasnopočuteľnosť nebola správne definované okultistami. Mali by sme varovať, že ktokoľvek prebudí jasnopočuteľnosť, môže naozaj počuť vnútorné zvuky. Počuje ich skoro fyzicky, alebo špecifickejšie, vo forme podobnej fyzickej forme. Jasnopočuteľnosť nám umožňuje počuť anjelov.

Keď celá tvorivá energia vystúpi do mozgu, tak sa pozdvihneme do anjelského stavu. Potom môžeme tvoriť pomocou sily Slova.

Nikto nedosiahne týchto výšok mechanickou evolúciou prírody. Evolúcia je pohyb univerzálneho života, ale toto neprivedie nikoho do anjelského stavu. Príroda sa nezaujíma o super-človeka. Príroda obsahuje všetky možnosti, ale super-človek je skoro protichodný s jej osobnými záujmami. Najhroznejšie sily prírody odporujú zrodu super-človeka. Anjel, super-človek je výsledok ohromnej revolúcie vedomia. Nikto nie je povinný, aby pomáhal jednotlivcovi v revolúcii. Toto je veľmi intímna udalosť pre každého z nás. Problém je absolútne sexuálny. Musíme vytasiť meč a bojovať proti hrozným silám prírody, ktoré odporujú zrodu super-človeka.

Keď posvätný oheň otvorí čelnú čakru (cirkev Filadelfie s jej úžasnými lupeňmi a nespočetnou nádherou), tak nám dá schopnosť jasnovidectva. Ľudia sú zvyknutí teoretizovať o veciach a prisahať o nich, aj keď ich nikdy nevideli. Je nevyhnutné prebudiť jasnozrivosť, aby sme mohli vidieť vnútorné skutočnosti. Čelná čakra je trón mysle. Keď štúdium a jasnozrivosť sa vyvíjajú v rovnováhe a harmónii, vtedy naozaj vstúpime do chrámu pravej múdrosti.

Mnoho je tých, ktorí tvrdia to, čo čítali, opakujúc prevzaté vedomosti. Títo ľudia veria, že vedia, aj keď nič z toho čo čítali, nevideli. Opakujú ako papagáje, to je všetko. Títo ľudia nevedia nič. Sú to ignoranti. Sú to učení nevzdelanci.

Najprv musíme byť, aby sme mohli vedieť. Jasnozrivosť je oko Bytia. Bytie a poznanie musí ísť ruka v ruke a musí byť v rovnováhe. Tí, ktorí čítali mnoho o okultizme si myslia, že sú múdri. Ak títo ľudia nevideli to, čo čítali, môžete si byť istí, že nevedia nič. V tomto svete môžeme nájsť kadejakých veštcov. Skutočný jasnovidec nikdy nešíri, že je jasnovidec. Každý študent okultizmu, ktorý má nejakú prvú jasnovidnú víziu, má tendenciu povedať to celému svetu. A potom sa mu ostatní smejú a keďže ich vibrácie sú negatívne, nováčik skončí s pomätenou mysľou. Jasnovidnosť bez intuície vedie študenta k chybám a zločinu urážania a ohovárania, občas aj k vražde. Niekto, kto má záblesk jasnovidectva môže vidieť svoju ženu, ako pácha cudzoložstvo v astrálnej sfére s jeho priateľom, a ak jedinec nemá zasvätenie, a ak je žiarlivý, mohol by zavraždiť svoju ženu alebo svojho priateľa, aj keď jeho žena môže byť ozajstná svätica a jeho priateľ skutočný oddaný služobník. Pamätajte, že v astrálnom svete je človek légia a každé mnohopočetné "ja" opakuje činy spáchané v predchádzajúcom živote. Veľkí majstri bielej lóže boli ohováraní veštcami. Všetci majstri majú presného dvojníka. Ak majster praktizuje cudnosť, jeho dvojník smilní. Ak majster robí dobré veci, jeho dvojník robí zlé veci. Je to presne jeho opak. A kvôli tomuto môžeme veriť iba jasnovidcom, ktorí dosiahli piate zasvätenie veľkých mystérií. Navyše, musíme vziať do úvahy, že ľudská bytosť pred piatym zasvätením nemá vytvorené solárne vozidlá, ktoré slúžia ako chrám vnútorného Boha. Ani duša ani Kristus nemôžu vstúpiť do človeka, ktorý nemá vytvorené tieto vozidlá.

Každý, kto neinkarnoval svoju dušu, nemá skutočnú existenciu. Je iba légiou "ja," ktorá bojuje, aby sa prejavila cez telo človeka. Niekedy koná alkoholické "ja," niekedy fajčiarske "ja," vraždiace "ja," kradnúce "ja," zamilované "ja," atď. Medzi týmito "ja," vládne neustály konflikt. A kvôli tomuto vidíme mnohých, ktorí prisahajú, že patria ku gnostickému hnutiu a potom zmenia svoj názor a tvrdia, že sú nepriateľmi gnózy. "Ja," ktoré prisahá lojálnosť gnóze je zamenené za "ja," ktoré ju neznáša. "Ja," ktoré prisahá, že miluje svoju ženu, je nahradené iným "ja," ktoré ju neznáša. "Ja," je légia démonov. Ako môžeme veriť jasnovidcom, ktorí ešte neinkarnovali svoju dušu? Človek, ktorý ešte neinkarnoval svoju dušu, nie je stále morálne zodpovedný. Mohli by sme veriť démonom? Študenti gnózy by mali byť veľmi opatrní, pred tými, ktorí šíria o sebe, že sú veštcami a predpovedajú ľudom budúcnosť.

Skutočný jasnovidec nikdy netvrdí, že je jasnovidcom. Majstri piateho zasvätenia veľkých mystérií sú pokorní a tichí. Žiadny študent okultizmu nie je majster. Skutoční majstri sú iba tí, ktorí dosiahli piate zasvätenie veľkých mystérií. Pred piatym zasvätením nie je nikto majster.

Posledný kvet lotosu, ktorý musíme otvoriť je cirkev Laodicei. Tento lotosový kvet má tisíc lupeňov. Tento lotosový kvet slávne žiary ponad hlavami svätcov. Keď kundaliní dosiahne epifýzu, tento úžasný kvet sa roztvorí. Toto je oko polyvízie, diamantové oko. S touto schopnosťou môžeme študovať spomienky prírody. Toto je božské oko ducha. Prvý posvätný had prechádza z epifýzy do oka múdrosti, umiestneného medzi obočím. Potom sa dostane do magnetického poľa koreňa nosa. Ak sa dotkne atómu otca, ktorý je tu umiestený, tak prvé zasvätenie veľkých mystérií je dosiahnuté. Nikto nie je majstrom iba preto, že dosiahol prvé zasvätenie veľkých mystérií. Toto znamená iba to, že začiatočník vstúpil na cestu, ktorá vedie k nirváne. Študent by mal pozdvihnúť sedem hadov, jeden po druhom.

strom-zivota-tela

Strom života (Kabala)

Druhý had patrí vitálnemu telu, tretí astrálnemu, štvrtý mentálnemu a piaty príčinnému. Šiesty a siedmy had patrí vedomej duši a božskému duchu v tomto poradí. Ku každému zo siedmych hadov zodpovedá zasvätenie veľkých mystérií. Existuje sedem hadov: dve skupiny po troch s vznešenou korunováciou siedmeho jazyka ohňa, ktorý nás zjednocuje s Jediným, so Zákonom, s Otcom. Musíme otvoriť všetkých sedem cirkví na každej sfére kozmického vedomia. Počas zasvätenia, stúpenec musí obrdžať Kristove stigmy. Každé z jeho vnútorných vozidiel musí byť ukrižované a stigmatizované. Stigmy dostáva každá ľudská bytosť podľa svojich zásluh. Každá stigma má svoju ezoterickú skúšku. Prvé stigmy sú obdržané na rukách a skúšky na ich obdržanie sú veľmi bolestivé. Drahokamy tvoria taktiež dôležitú časť pri zasvätení. V knihe Zjavenia sa píše: 

Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. - Zjavenie Jána 21:19-20

Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. - Zjavenie Jána 21:6

Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha (sedem tiel) v krvi baránka (Kristonické semeno), aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. - Zjavenie Jána 22:13-14

Avšak je iba málo tých, ktorí dosiahnu vysokého zasvätenia. Veľmi málo je tých, ktorí sú schopní dostať sa tak ďaleko, aby dokázali pobozkať bič katov. Je veľmi ťažké bozkávať ruku, ktorá nás bije, ale je nutné takto konať, aby sme získali vysokého zasvätenia. Kristus povedal: "Z tisícov čo ma hľadajú, ma jeden nájde; z tisícov čo ma nájdu, ma jeden nasleduje; z tisícov čo ma nasledujú, je jeden môj."

Čo je najhoršie, že tí, ktorí prečítali veľa o okultizme a patrili ku mnohým školám, sú plní frázovitej svätosti. Veria tomu, že sú veľmi svätí a múdri aj keď tvrdia, že sú pokorní. Títo úbohí bratia a sestry sú ďalej od oltáru zasvätenia ako hriešnici. Ktokoľvek si želá dosiahnuť vysokého zasvätenia, musí sa začať vnímať ako protivníka. Každý, kto si uvedomuje svoju vlastnú mizernosť je na ceste k realizácii Bytia. Pamätajte, že zločin sa skrýva aj za rúškom modlitby. Toto je ťažké pochopiť pre tých, čo veľa prečítali. Títo ľudia si myslia, že sú plní svätosti a múdrosti. Keď majú záblesky jasnovidnosti, tak sú neznesiteľní, pretože sa považujú za majstrov všetkej múdrosti. Prirodzene, ľudia ako títo, sú istí kandidáti smerujúci do priepasti a k druhej smrti. Priepasť je plná úprimne mýliacich sa jednotlivcov a ľudí s dobrými úmyslami.

Keď u zasvätenca vyšla von z hlavy časť jeho tvorivého ohňa, vtedy odhodí svoju korunu k nohám baránka. Svätý Ján hovorí o dvadsiatich štyroch starcoch, ktorí odhodili svoju korunu k nohám pána.

Kniha Zjavenia Jána nám v devätnástej kapitole popisuje jazdca oblečeného do plášťa zmáčaného krvou. Na tomto plášti a na bedrách má napísané meno: "Kráľ kráľov a Pán pánov." (Zjavenie Jána 19:11-16)

V skutočnosti, kráľ nie je na čele, ale v sexe. Rasputin opitý vínom, buchol svoj penis o stôl orgií a povedal: "Toto je kráľ sveta."

Šťastné sú tie páry, ktoré vedia, ako milovať. So sexuálnym aktom otvoríme všetkých sedem cirkví apokalypsy a premeníme sa v bohov.

Sedem čakier rezonuje s mocnou egyptskou mantrou FE... UIN... DAGJ. Posledné slovo je hrdelné.

Dokonalé cvičenie siedmych cirkví, úplne kňazstvo, sa uskutočňuje s telom v stave džin. Veľký mágovia vedia, ako dostať svoje telo do stavu džin. Takto praktizujú úplne kňazstvo svojich siedmych cirkví.

Keď Ježíš chodil po mori, jeho telo bolo v stave džin. V tomto stave sme všemohúci bohovia.

V pupočnej oblasti sa nachádza mysteriózna čakra, ktorú mágovia používajú, keď sa dostávajú do džin stavu. Ak použijú silu tejto čakry, tak všetci mágovia, ktorí sú ďaleko od svojich fyzických tiel v astrálnom tele, môžu privolať svojho vnútorného boha týmto spôsobom: " Môj Pane, môj Bože, prosím ťa, prines mi telo." Vnútorný boh môže priniesť mágovi jeho fyzické telo v stave džin, t.j. ponorené v astrálnej rovine.

Záhadná čakra vedy džin sa v tých momentoch otáča.

Ktokoľvek sa chce naučiť o vede džin, môže študovať Žltú knihu (Poznámka editora: Táto Žltá kniha (The Yellow Book) je od rovnakého autora, ktorý napísal túto knihu). V tejto knihe učíme túto záhadnú vedu.

Sedem cirkví nám dá silu nad ohňom, vzduchom, vodou a zemou.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom