slovnik

Suprasexualita

Suprasexualita je výsledok sexuálnej transmutácie. Kristus, Budha, Dante, Zoroaster, Mohamed, Hermes, Quetzalcoatl a mnoho ďalších veľkých majstrov boli suprasexuálni.

Dva veľké aspekty sexuality sú nazývané generácia a regenerácia. V predchádzajúcej kapitole sme študovali vedomú generáciu; teraz pôjdeme študovať regeneráciu.

Pri študovaní života zvierat objavíme zaujímavé veci. Ak rozsekneme hada napoly, môžeme si byť istý, že má schopnosť sa zregenerovať. Je schopný vytvoriť novú polovicu so všetkými orgánmi v stratenej polovici. Väčšina morských a zemských červov má taktiež schopnosť neustálej regenerácie. Jašter môže zregenerovať svoj chvost a ľudský organizmus zase kožu. Schopnosť regenerácia je absolútne sexuálna.

Človek má schopnosť na svoje znovuobnovenie. Človek je schopný vytvoriť vnútri seba super-človeka. Toto je možné pomocou múdreho používania sexuálnej energie. Môžeme sa obnoviť ako autentický super-človek. Toto je možné iba pomocou transmutácie sexuálnej energie. Hlavný kľúč k sexuálnej transmutácii je arkánum a.z.f. (sexuálna mágia).

V zjednotení penisu a vagíny nájdeme kľúč k všetkým silám. Dôležitá vec je, že pár sa musí naučiť, ako skončiť pred kŕčom (orgazmom), pred stratou semena. Nemôže dôjsť k vypusteniu semena; ani vo vnútri maternice, ani mimo, ani do strany, nikam. Hovoríme jasne, aby ľudia rozumeli, avšak niektorí puritánski infrasexuálovia môžu predchádzajúci výrok považovať za pornografický.

Ľudský život sám osebe nemá žiadny význam. Narodiť sa, vyrásť, tvrdo pracovať na živobytie, reprodukovať sa ako zviera a potom zomrieť; toto je naozaj reťaz utrpenia, ktorú človek nosí zapletenú vo svojej duši. Ak je toto život, tak nie je hodný žitia. Našťastie nosíme v našich sexuálnych žľazách semienko, zrnko. Z tohto semena, zo zrnka, môže byť zrodený super-človek, Adam Kristus, zlaté dieťa sexuálnej alchýmie. Pre toto, je život hodný žitia.

Cesta je sexuálna transmutácia. Toto je veda Uránu. Toto je planéta, ktorá kontroluje gonády alebo sexuálne žľazy. Toto je planéta, ktorá riadi súhvezdie Vodnára.

Uran, ako bol pozorovany NASA

Urán, ako bol pozorovaný NASA/ESA Hubblovým vesmírnym teleskopom v roku 2005.

Urán má sexuálny cyklus o osemdesiatich štyroch rokoch. Urán je jediná planéta, ktorá riadi svoje dva póly smerom k Slnku. Dva póly Uránu korešpondujú s mužskými a ženskými aspektmi. Tieto dve fázy sa striedajú v rovnakých  periódach o štyridsiatich dvoch rokoch. Striedavé stimuly týchto dvoch pólov Uránu, riadia celú sexuálnu históriu ľudskej evolúcie. Epochy, v ktorých sa ženy vyzliekajú, aby ukázali svoje telá, sa striedajú s epochami, v ktorých sa muži snažia urobiť príťažlivejšími. Epochy ženskej prevahy sa striedajú s epochami nebojácnych džentlmenov. Toto je história storočí.

Keď ľudská bytosť dosiahne vek dospelosti, je stimulovaná protikladným cyklom, opačným tomu, ktorý vládne počas jeho detstva a mladosti. Vtedy sme skutočne dospelí. Cítime sa sexuálne priťahovaní k opačnému pohlaviu. V skutočnosti, dospelý vek je naozaj úžasný pre prácu na sexuálnej regenerácii. Sexuálne pocity sú bohatšie a vyspelejšie v štyridsiatich ako v tridsiatich rokoch.

Super-človek nie je výsledok evolúcie, Super-človek je zrodený zo semena. Super-človek je výsledok ohromnej revolúcie vedomia. Super-človek je syn človeka spomenutý Kristom. Super-človek je Adam Kristus.

Evolúcia znamená, že nič nezostáva rovnaké; všetko žije v koncepte času, priestoru a pohybu. Príroda sama osebe obsahuje všetky možnosti. Nikto nedosiahne dokonalosť evolúciou. Niektorí sa stanú lepší, no drvivá väčšina sa stane hrozne perverzná. Toto je evolúcia. Človek nevinnosti, človek z raja niekoľkých miliónov rokov dozadu, je teraz, po značnej dobe evolúcie, človekom zodpovedným za atómovú a vodíkovú bombu a skorumpovaným človekom sprenevery a zločinu. Evolúcia je proces komplikovania energie. Potrebujeme sa navrátiť do východiskového bodu (sex) a zregenerovať sa. Človek je živé semeno. Semeno, zrnko musí vynaložiť úsilie, aby sa mohol zrodiť Super-človek. Toto už nie je evolúcia. Toto je ohromná revolúcia vedomia. Odôvodnene Kristus prehlásil:

"A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka." – Ján 3-14

Syn človeka je Adam Kristus, Super-človek.

Pomocou sexuálnej mágie sa môžeme úplne zregenerovať. Dobu sexuálnej extázy vždy predchádza doba sexuálneho pôžitku. Preto rovnaká energia, ktorá produkuje sexuálny pôžitok, keď je transmutovaná, produkuje extázu.

Pustovnik

Pustovníkova lampa deviateho arkána, ktorú normálne nájdeme uzavretú v hlbokých dutinách sexuálnych orgánov, musí byť umiestnená vo veži chrámu. Táto veža je mozog. Potom sa staneme osvietení. Toto je naozaj pozitívna cesta, ktorá nás premení v majstrov samádhi (extázy).

Každá pravá technika vnútornej meditácie je úzko spojená so sexuálnou transmutáciou. Potrebujeme pozdvihnúť lampu veľmi vysoko, aby sme sa stali osvietení.

Po korunovaní sa každý adept alchýmie vzďaľuje kúsok po kúsku od sexuálneho aktu. Manželské tajomstvo sa stáva viac vzdialené v súlade s určitými kozmickými rytmami, označenými orientálnymi gongmi. Takto sú sexuálne energie sublimované, až pokým nie sú úplne transmutované, aby produkovali nepretržitú extázu.

Nováčik alchýmie (ktorý v predošlých reinkarnáciách pracoval na premene ohňa), dokončí prácu v sexuálnom laboratóriu relatívne v krátkom čase. Ale tí, ktorí pracujú po prvýkrát vo veľkom diele, potrebujú aspoň dvadsať rokov veľmi intenzívnej práce a ďalších dvadsať rokov na veľmi pomalé ukončenie práce v laboratóriu. Celková doba štyridsiatich rokov je potrebná na zrealizovanie celej práce. Keď alchymista rozleje Hermesov pohár, oheň laboratória je zadusený a všetka práca je stratená.

Vek mystickej extázy začína, keď vek sexuálneho pôžitku končí. Každého, kto dosiahne Venušine zasvätenie, následne čaká splnenie veľmi náročnej úlohy. Táto úloha sa skladá z transformácie sexuálnych energií. Tak ako človek dokáže presadiť zeleninu, premiestniť ju z jedného miesta na druhé, rovnako tak musí premiestniť sexuálnu energiu, vezmúc ju z pozemského človeka, a premiestniť ju do Adama Krista. V alchýmii sa hovorí, že musíme oslobodiť filozofické vajce zo špinavej rozkladajúcej sa hmoty a zveriť ho úplne synovi človeka. Výsledok tejto práce je úžasný a ohromný. Toto je precízny okamih, v ktorom Adam Kristus môže pohltiť svoje ľudské vedomie. Pred týmto okamihom, vedomie hriešnika Adama musí zomrieť. Iba vnútorný Boh môže pohltiť dušu. Po dosiahnutí tohto bodu, majster dosiahol úplnú sebarealizáciu. Od tejto chvíle, sme dosiahli nepretržitú extázu, najvyššie osvietenie veľkých hierofantov.

Zrod super-človeka je úplne sexuálna záležitosť. Potrebujeme byť znovuzrodený, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva nebies. Super-človek je tak odlišný od človeka, ako blesk od  tmavého oblaku. Blesk prichádza z oblaku, ale nie je to oblak. Blesk je super-človek; oblak je človek. Sexuálna regenerácia zaktivizuje sily, ktoré sme mali v Edene. Tieto sily sme stratili, keď sme upadli do zvieracej generácie. Tieto sily opätovne získame, keď sa zregenerujeme. Tak ako červ môže regenerovať svoje telo a jašterica svoj chvost, tak sme aj my schopní znovu obnoviť stratené sily, aby sme žiarili ako bohovia.

Sexuálne energie, keď sú transplantované do Adama Krista žiaria nepoškvrnenou belosťou božskosti. Tieto energie potom vyzerajú ako ohromne božské lúče. Majestátnosť a sláva super-človeka je ohromná. Vskutku, je to len okamih, kedy super-človek zažiari v temnote vekov a následne zmizne; pre ľudí sa stane neviditeľným.

Bežne sme schopní nájsť stopy o takýchto bytostiach v pár tajných školách regenerácie, o ktorých nie je oficiálne skoro nič známe, no práve vďaka nim vieme o existencii týchto vznešených supra-sexuálnych bytostí. Školy regenerácie majú časy verejnej aktivity, a časy tajnej práce. Planéta Neptún cyklicky riadi aktivitu týchto škôl. V ľudskom organizme vládne Neptún nad epifýzou. Táto epifýza bohov môže byť zaktivovaná iba sexuálnou transmutáciou. Urán kontroluje sexuálne žľazy a Neptún epifýzu.

Urán je praktická sexuálna alchýmia. Neptún je ezoterické štúdium. Najskôr musíme študovať a potom pracovať v laboratóriu. Urán má sexuálny cyklus o 84 rokoch a Neptún cyklus štúdie o 165 rokoch. Cyklus Uránu má dĺžku priemerného ľudského života. Cyklus Neptúnu je cyklus verejnej aktivity určitých škôl regenerácie. Iba cestou dokonalého manželstva môžeme dosiahnuť supra-sexualitu.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom