slovnik

Normálna sexualita

Pochopme, že za ľudí s normálnou sexualitou považujeme tých, ktorí nemajú žiadny typ sexuálneho konfliktu. Sexuálna energia je rozdelená do troch presných typov:

  1. Energia patriaca k reprodukcii druhu a všeobecnému zdraviu a fyzickému telu všeobecne.
  2. Energia patriaca sfére myšlienok, pocitov a vôle.
  3. Energia patriaca Božskému duchu človeka.

V skutočnosti, sexuálna energia je nepochybne najsubtílnejšou a najsilnejšou energiou  normálne produkovanou a prenášanou cez ľudský organizmus. Všetko, z čoho sa skladá človek v rátane sféry myšlienok, pocitov a vôle, nie je nič iné ako precízny výsledok rozdielnych modifikácií sexuálnej energie.

Kvôli ohromne subtílnemu a silnému pôvodu sexuálnej energie, je kontrola a uskladnenie tejto energie veľmi náročné. A čo viac, jej prítomnosť reprezentuje zdroj obrovskej sily, ktorú, ak človek nevie ako ju riadiť, môže viesť ku skutočnej katastrofe.

V organizme sú rôzne typy kanálikov, cez ktoré by mala táto ohromná energia prúdiť. Keď sa táto energia infiltruje do citlivého mechanizmu iných funkcií, potom je násilným výsledkom katastrofa. Takýmto spôsobom sú mnohé citlivé centrá ľudského organizmu poškodené, a ako dôsledok sa z človeka stane infrasexuál.

Každý negatívny, mentálny prístup môže viesť priamo alebo nepriamo k týmto násilným a deštruktívnym katastrofám sexuálnej energie. Nenávisť sexu, nenávisť arkána a.z.f., zhnusenie a znechutenie voči sexu, podceňovanie sexu, strach zo sexu, vášnivá žiarlivosť, sexuálny cynizmus, sexuálny sadizmus, obscénnosť, pornografia, sexuálna brutalita, atď.,  premení človeka v infrasexuála.

Pokusenie svateho Hilariona

Pokušenie svätého Hilariona, Dominique-Louis-Féréa Papety, 1843-1844 (Wallacova zbierka)

Sex je kreatívna funkcia, s ktorou sa človek naozaj stáva bohom. Normálna sexualita vychádza z kompletnej harmónie a zo súladu zo všetkých ostatných funkcií. Normálna sexualita nám dáva silu tvoriť zdravé deti, alebo tvoriť v svete umenia a vedy. Každý mentálny negatívny prístup k sexu produkuje infiltráciu tejto ohromnej energie do ostatných funkcií, provokujúc smrteľné katastrofy, ktorých fatálny výsledok je infrasexualita.

Každý negatívny prístup mysle ovplyvňuje sexuálnu energiu, a núti ju cirkulovať cez kanáliky a systémy vhodné pre mentálny, vôľový alebo iný druh energie, ktorý je slabší ako je sexuálna energia. Výsledok je osudný, pretože tie typy kanálikov a systémov, nie sú schopné ustáť ohromný náboj extrémne silnej energie sexu, a preto sa prehrejú a spália, rovnako ako je tomu v prípade káblu, ktorý je príliš tenký a slabý na to, aby vystál, keď cez neho prejde vysoké napätie elektrického prúdu.

Keď sa muž a žena sexuálne spoja v dokonalom manželstve, v týchto zmyselných okamihoch sa stávajú skutoční Bohovia. Muž a žena sexuálne spojený, tvoria dokonalú božskú hermafrodickú bytosť, mužsko-ženského stvoriteľa (Elohim), ohromne božské Božstvo. Dve polovice oddelené od úsvitu života, sa na okamih zjednotia, aby tvorili. To je neopísateľné, vznešené, toto je vec raja...

Vadzrasattva

Vadžrasattva

Sexuálna energia je nebezpečne nestabilná a potenciálne explozívna. Počas tajného aktu, počas sexuálnej extázy, je pár obklopený touto ohromnou a hrozne božskou energiou. V týchto momentoch úžasného šťastia, bozkov zbožňovania, ktoré ohrievajú hĺbky duše, môžeme toto ohromné svetlo udržať, aby sme sa kompletne očistili a transformovali sa. Ak rozlejeme Hermesov pohár, keď nastane strata, svetlo bohov zmizne, nechajúc za sebou otvorené dvere, aby mohlo do domu vstúpiť krvavočervené svetlo Lucifera. Okúzlenie zmizne a nahradí ho vytriezvenie a rozčarovanie. Onedlho na to sa obaja, muž i žena vydajú na cestu smilstva, pretože ich domov sa stal infernom.

Je to charakteristické pre prírodu, aby mobilizovala ohromné rezervy kreatívnej energie, aby mohla vytvoriť kozmos. Avšak, cez jej ohromné rezervy, na to, aby mohla tvoriť, využíva iba zanedbateľné množstvo. Muž stráca šesť až sedem miliónov spermií v jedinej semennej ejakulácii; avšak iba jedna spermia je nutná na stvorenie dieťaťa.

V Lemúrii nevypúšťali semeno žiadne ľudské bytosti. Vtedy sa páry sexuálne spájali v chrámoch za účelom tvorenia. V tých časoch, lunárne hierarchie vedeli, ako použiť iba jednu spermiu a jedno vajíčko na stvorenie, bez nutnosti dosahovania orgazmu a semennej ejakulácii. Nikto nerozlieval semeno. Sexuálny akt bola svätosť, ktorá mohla byť realizovaná iba vnútri chrámu. Ženy v tých dobách rodili deti bez bolestí a had víťazne stúpal cez  chrbticový kanálik. V tých časoch človek neopustil Eden, celá príroda ho poslúchala a nepoznal ani bolesť ani hriech. Boli to temní luciferi, ktorí naučili človeka, ako vypúšťať semeno. Pôvodný hriech našich rodičov bol zločin vypustenia semena. To je smilstvo. Keď človek z raja smilnil, vstúpil do kráľovstva luciferov. Dnešný ľudia sú luciferskí.

Je absurdné vypúšťať šesť až sedem miliónov spermií, keď iba jedna je nutná na tvorenie. Jedna obyčajná spermia unikne jednoducho zo sexuálnych orgánov, bez nutnosti ejakulácie semena. Keď sa človek vráti do prvopočiatočného bodu, keď znovu obnoví sexuálny systém edenu, tak tajný had kundaliní víťazne vystúpi znova, aby nás premenil na Bohov. Sexuálny systém Edenu je normálna sexualita. Sexuálny systém luciferských ľudí je absolútne abnormálny.

Ľudia nesmilnia iba fyzicky, smilstvo existuje i v astrálnych a mentálnych svetoch. Tí, ktorí sa zapájajú do nemravných konverzácií, tí, ktorí čítajú pornografické magazíny, tí, ktorí navštevujú kiná, kde ukazujú vášnivé erotické filmy, míňajú ohromné rezervy sexuálnej energie. Títo úbohí ľudia používajú najjemnejšiu a najdelikátnejšiu substanciu sexu, míňajúc ju úboho na ukojenie ich brutálnych mentálnych túžob.

Sexuálna fantázia produkuje impotenciu psycho-sexuálneho typu. Ľudia s týmto druhom choroby majú normálnu erekciu; očividne sú normálni muži, ale v momente, keď sa snažia spojiť penis s vagínou, ich erekcia zoslabne a penis poklesne, zanechávajúc muža v hroznom stave zúfalstva. Títo muži žili v sexuálnej fantázii, no keď sa skutočne ocitnú pred tvárou krutej sexuálnej reality, ktorá nemá nič spoločné s fantáziou, tak sú zmätení a neschopní voči nej normálne reagovať.

Sexuálna energia je impozantne subtílna a ohromne rapídna, vďaka svojej veľmi jemnej a nevypočítateľnej energii. Molekulárna úroveň, v ktorej sa sexuálny zmysel manifestuje, je milión krát rýchlejšia ako myšlienkové vlny. Logická myseľ a fantázia sú vážnou prekážkou pre sexuálny zmysel. Keď logická myseľ so všetkým jej odôvodňovaním - alebo keď sexuálna fantázia so všetkou jej erotickou ilúziou - chce kontrolovať sexuálny zmysel alebo ho riadiť vo svojich ilúziách, potom je fatálne zničená. Logická myseľ a sexuálna fantázia ničia sexuálny zmysel, keď sa ho snažia dostať do služby. Psycho-sexuálna impotencia je najhoršia tragédia, ktorá môže postihnúť ženy a mužov, ktorí sú prehnane plní fantázie alebo čisto racionálne typy ľudí.

Snaha mnohých mníchov, mníšok, pustovníkov pseudo-jogínov, atď., potlačiť sex vo svojom náboženskom fanatizme, uväzniť ho do väzenia svojho pokánia, umlčať ho alebo sterilizovať, zakázať všetky tvorivé manifestácie, atď., premení takéhoto fanatika v otroka svojich vlastných túžob, v otroka sexu neschopného myslieť na nič iné ako na sex. Takíto ľudia sú sexuálny fanatici, zdegenerovaní infrasexuálovia. Títo ľudia sa vybíjajú každú noc nočnými polúciami, alebo si osvoja homosexualitu  alebo mizerne masturbujú. Chcieť uväzniť sex, je ako chcieť uväzniť Slnko. Takýto človek je najžalostnejším otrokom sexu, bez akéhokoľvek prospechu alebo skutočného pôžitku. Takýto človek je nešťastný hriešnik. Takáto žena je sterilná mulica, hnusný otrok toho, od čoho sa chce oslobodiť (sexu). Nepriatelia Ducha Svätého sú ľudia priepasti. Pre týchto ľudí by bolo lepšie keby sa nenarodili, alebo keby boli hodení do oceánu s priviazaným balvanom okolo krku.

Ľudská bytosť sa musí naučiť žiť sexuálne. Vek sexu, Nová éra Vodnára prišla. Planéta Urán, ktorý je vládnucou planétou súhvezdia Vodnára, kontroluje sexuálne žľazy. A preto, sexuálna alchýmia je v skutočnosti veda  nového veku Vodnára. Sexuálna mágia bude oficiálne akceptovaná  na univerzitách v novej ére Vodnára. Tí, ktorí sa považujú za poslov novej éry Vodnára, no napriek tomu nenávidia arkánum a.z.f., poskytujú viac než dostatočný dôkaz toho, že sú to praví podvodníci. Dôvodom je, že nová doba Vodnára je ovládaná vladárom sexu. Tento vladár je planéta Urán.

Sexuálna energia je najjemnejšia energia nekonečného kozmu. Sexuálna energia nás môže premeniť v anjelov alebo démonov. Obraz pravdy nájdeme ukrytý v sexuálnej energii. Kozmický dizajn Adama Krista je ukrytý v sexuálnej energii.

Syn človeka, super-človek je zrodený z normálneho sexu. Super-človek by sa nikdy nemohol zrodiť infrasexuálnemu páru. Kráľovstvo infrasexuálov je priepasť.

Grécky poet Homér povedal, "Je lepšie byť žobrák na Zemi, ako kráľ ríše tieňov." Táto ríša je temný svet infrasexuálov.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom