slovnik

Priepasť

Kabalistická tradícia hovorí, že Adam mal dve ženy: Lilith a Nahemah. Lilith je matka potratov, homosexuality, a hlavne rôznych typov zločinov proti prírode. Nahemah je matka zvodnej krásy, vášne a smilstva.

Adam a Lilith, Filippino Lippi

Adam a Lilith, Filippino Lippi (1502, Freska, Strozziho kaplnka, Santa Maria Novella, Florencia, Taliansko)

Preto je priepasť rozdelená do dvoch častí: sféry Lilith a sféry Nahemah. Infrasexualita prevláda suverénne v týchto dvoch veľkých oblastiach.

Sféra Lilith

Tí, ktorí nenávidia sex, žijú v infrasexuálnej sfére Lilith. Mnísi, pustovníci, vyznávači pseudo ezoterických typov siekt, pseudo jogíni, ktorí nenávidia sex, mníšky atď. Všetci títo infrasexuálni ľudia sú (tým, že sú infrasexuálovia) skoro na rovnakej úrovni ako ľudia s “bežnou” sexualitou. A kvôli tomuto nie je zložité nájsť homosexualitu v mnohých kláštoroch, náboženstvách, sektách a pseudo-ezoterických školách. Infrasexuálovia si myslia, že sú nadradení nad ľuďmi s bežnou sexualitou, dokonca ich označujú za podradných. Všetky tie tabu a obmedzenia, všetky predsudky, ktoré momentálne určujú životy ľudí s normálnou sexualitou, boli striktne ustanovené infrasexuálmi.

Poznáme prípad starého pustovníka, ktorý vyznával pseudo-okultistické učenie.
Každý uznával tohto človeka akoby svätca. Podľa všetkého to bol majster a ľudia ho uctievali. Nakoniec, jedna úbohá žena odhalila všetko, keď jej ponúkol neprirodzené sexuálne spojenie, aby ju takpovediac zasvätil. V skutočnosti bol tento pustovník infrasexuálom. Avšak on tvrdil, že zložil prísahu cudnosti. Tento muž vskutku nenávidel Arkánum A.Z.F. (sexuálnu mágiu) a považoval ju za nebezpečnú. Avšak nerobilo mu problém ponúkať mimo-vaginálny sexuálny styk jeho oddaným, pretože bol v skutočnosti infrasexuál. Kto by o ňom pochyboval? Podľa všetkého to bol svätec – aspoň ľudia v tej dobe tomu tak verili. Jeho nasledovatelia ho považovali za majstra. Nenávidel sex. Naozaj ho smrteľne nenávidel.

Toto je charakteristika infrasexuálnych, degenerovaných ľudí. Najvážnejšie z toho je, že sa považujú za nadradených nad ľuďmi s normálnou sexualitou. Myslia si, že sú super-duchovní, a snažia sa zvádzať ľudí s normálnou sexualitou a prehovárajú ich, aby ich nasledovali. V našom poslaní odhaľovania gnostického ezoterizmu, sme mali príležitosť študovať infrasexuálov. Často ich počujeme hovoriť frázy ako: "Vy gnostici ste egoisti, pretože myslíte iba na vašu kundaliní a na sexuálnu mágiu." "Ste sexuálny fanatici." "Sexuálna mágia je čisto zvieracia." "Sex je niečo odporné, ja som duchovný človek a ja neznášam všetko, čo je materialistické a hnusné." "Sex je nečistý." "Existuje mnoho ciest k Bohu." Ja žijem iba pre Boha a nezaujímajú ma povrchné veci ako sex." "Ja praktikujem cudnosť a nenávidím sex," atď. Toto je presne jazyk infrasexuálov. Vždy sebavedomí, vždy plní pýchy, cítiac sa nadradení nad ľuďmi normálnej sexuality. Infrasexuálna žena, ktorá nenávidela svojho muža, povedala: „Ja by som praktikovala sexuálnu mágiu iba s mojím guruom.“ Toto tvrdenie povedala v prítomnosti svojho manžela. Táto žena nemala sexuálny vzťah so svojim manželom, očividne preto, lebo nenávidela sex. Napriek tomu bola ochotná praktizovať sexuálnu mágiu, ale iba so svojim guruom. Ku guruovi cítila duševnú spriaznenosť, pretože on bol taktiež infrasexuál. Toto je “svätec” už spomenutý v tejto kapitole; ten, ktorý si užíval praktizovanie neprirodzeného sexuálneho spojenia s jeho ženskými oddanými.

Poznáme prípad veľkého hierofanta, ktorý nenávidel ženy a často hovoril veci ako: "Ženy! Tie kopem nohami." Hlásal určitý typ učenia a jeho nasledovatelia ho zbožňovali ako Boha. Vždy žil obklopený maloletými, a tak trávil svoj čas, kým polícia všetko nezistila. Bol to homosexuál, ktorý korumpoval mládež. No napriek tomu, mal v sebe tú istú pýchu infrasexuálov; pýchu, cítiac sa nadradený a super-duchovný, nepoškvrnený, božský.

Sféra Lilith je sféra veľkého kacírstva. Títo ľudia nemajú žiadnu šancu spasenia, pretože nenávidia Ducha Svätého. „Všetok druh hriechu bude odpustený až na hriech proti Duchu Svätému.“

Lilith zvadza Adama a Evu

Lilith zvádza Adama a Evu

Sexuálna energia je emanácia Božskej matky. Ktokoľvek odmietne Kozmickú matku, ktokoľvek nenávidí Božskú matku, ktokoľvek znesväcuje energiu Božskej matky, sa ponorí navždy do priepasti. Tam všetci prejdú cestou druhej smrti.

Psychologická sféra Lilith

Sféra Lilith je významná svojou krutosťou. Psychológia tejto sféry má rôzne aspekty: mnísi a mníšky, ktorí nenávidia sex; homosexuáli v kláštoroch; homosexualita mimo mníšskeho života; vyvolávané potraty; ľudia, ktorí milujú masturbáciu; kriminálnici z bordelov; ľudia, ktorí si užívajú mučenie druhých atď. V tejto sfére nájdeme zaznamenané najhoršie  zločiny z  policajnej kroniky. Hrozné prípady krvavých zločinov homosexuálneho pôvodu, strašný sadizmus, homosexualita vo väzení, homosexualita medzi ženami, hroziví kriminálnici, tí, ktorí milujú nechávať trpieť ich milovaných, hrozné vraždy rodičov, otcov, matiek atď. V tejto sfére taktiež nájdeme pseudo-okultistov, ktorí uprednostňujú znášanie nočných polúcií pred zosobášením sa, ľudí, ktorí smrteľne neznášajú arkánum a.z.f. a  dokonalé manželstvo, ľudia, ktorí veria, že dosiahnu boha nenávidením sexu a tí, ktorí ho považujú za vulgárny a hnusný.

Sféra Nahemah

Sféra Nahemah zvádza so šarmom a zvodnou krásou. V tejto infrasexuálnej sfére nájdeme  všetkých “Donchuanov/sukničkárov“ a sexuálne nebezpečných, príťažlivých žien.“ V tejto sfére nájdeme svet prostitúcie.

Donchuan

Infrasexuálni muži z Nahemy sa cítia veľmi mužne. V tejto sfére žijú tí, ktorí majú mnoho žien. Sú šťastní v cudzoložstve.  Veria tomu, že sú veľmi mužní, neuvedomujúc si, že sú infrasexuálmi.

V sfére Nahemah taktiež nájdeme milióny prostitútok. Tieto úbohé ženy sú obeťami fatálneho pôvabu Nahemy. V sfére Nahemah nájdeme elegantné ženy vysokých sociálnych pozícií. Títo ľudia sú šťastní v cudzoložstve. Toto je ich svet.

V sexuálnej oblasti Nahemah nájdeme sladkosť, ktorá poháňa dušu: Panny, ktoré zvádzajú so šarmom ich nehy; nádherné zvodné ženy; muži, ktorí opustili svoje domovy, ktorí boli očarení týmito kráskami. V tejto oblasti taktiež nájdeme neopísateľnú krásu; neovládateľnú vášeň; nádherné salóny; elegantné kabarety; mäkké postele; delikátne tance; orchestre priepasti, romantické slová, na ktoré sa nedá nikdy zabudnúť, atď.

Infrasexuálovia z Nahemy občas akceptujú arkánum a.z.f. (sexuálnu mágiu), ale zlyhajú, pretože sa nevedia vyhnúť ejakulácii semena. Skoro vždy opúšťajú cestu dokonalého manželstva hovoriac o ňom hrozné veci.

Počuli sme ich vravieť: "Praktizoval som sexuálnu mágiu a občas sa mi darilo nevypustiť semeno. Cítil som sa ako zviera užívajúce si vášne sexu." Po opustení cesty na hrane noža, ktorú predstavuje miecha, hľadajú útočisko v nejakej zvodnej náuke Nahemy, a ak majú to šťastie neklesnúť do oblasti Lilith, tak pokračujú v ejakulácii semennej tekutiny. To je ich infrasexuálny svet.

Psychológia sféry Nahemy

Infrasexuálni obyvatelia sféry Nahemah sú veľmi citliví. Oni sú tí, ktorí používajú frázy ako tieto: "Priestupok musí byť vyčistený krvou"," Zabil som preto, lebo som muž s hrdosťou", "Moja hrdosť bola pošpinená", "Som pohoršený manžel", atď.

Charakter muža Nahemy je taký, kde muž ohrozuje svoj život pre hocijakú ženu. Je to vášnivý milovník luxusu, otrok sociálnych predsudkov, priateľ opitosti, hostín, osláv, veľmi elegantnej módy atď.

Títo ľudia považujú dokonalé manželstvo za niečo nemožné, a keď už ho akceptujú, vydržia iba veľmi krátko na tejto ceste, pretože zlyhajú. Tento typ osoby si užíva sex beštiálnym spôsobom. Keď tento typ osoby akceptuje arkánum a.z.f, tak to používajú na zmyslový pôžitok smilstva, a hneď ako objavia nejakú mylnú a zvodnú náuku, ktorá im ponúka únik, potom opustia cestu dokonalého manželstva.

Mystika Nahemy

Občas nájdeme mystické typy v infrasexuálnej sfére Nahemah. Nepijú alkohol, nejedia mäso, nefajčia a môžu byť veľmi pobožní, aj keď nie sú vegetariáni. Mystický typ Nahemy je vášnivý iba v utajení. Divoko si užívajú sexuálne vášne, aj keď neskôr vravia hrozné prehlásenia proti sexuálnej vášni. Niekedy akceptujú arkánum a.z.f., ale opustia ho po krátkom čase, keď nájdu nejakú utešujúcu náuku, ktorá učí frázy ako: Boh povedal," Buďte plodný a množte sa"," Sexuálny akt je čisto zvieracia funkcia a duchovno nemá nič spoločné s týmto aktom", atď. Potom infrasexuálni ľudia z Nahemy nájdu výhovorku pre ejakuláciu semennej tekutiny a opustia cestu dokonalého manželstva.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom