slovnik

Veľký Boj

V Jeremiášovi, kapitola 21, verš 8, sa dočítame:

„Predkladám  vám  cestu  života  a  cestu  smrti.“ Muž a žena môžu použiť sexuálne spojenie a krásy lásky a bozkov, aby sa premenili na Bohov alebo démonov.

Už od počiatku života existoval veľký súboj medzi silami svetla a silami temna. Skrytý koreň tohto boja je v sexe.

Existuje správna interpretácia záhad sexu. Bieli mágovia nikdy nevypúšťajú semeno. Čierni mágovia vždy vypúšťajú semeno. U bielych mágov ohnivý had magických síl stúpa cez  vnútorný kanálik chrbtice. U čiernych mágov tento had zostupuje k atómovým peklám človeka.

Bohovia a démoni žijú vo večnom konflikte. Bohovia chránia učenie cudnosti. Démoni neznášajú cudnosť. Koreň konfliktu Bohov a démonov je sex.

Veľký súboj sa odohráva v astrálnom svetle. Astrálne svetlo je úschovňa všetkých minulých, prítomných a budúcich foriem veľkej prírody. Astrálne svetlo je Azoth a Magnézia starodávnych alchymistov, lietajúci drak Médeiai, INRI u kresťanov, Tarot u Bohemiánov. Astrálne svetlo je ohromný sexuálny oheň vychádzajúci zo svätožiary Slnka, ktorý smeruje na Zem pomocou gravitácie a váhy atmosféry. Je to slnko, čo priťahuje a odpudzuje toto očarujúce a nádherné svetlo. Astrálne svetlo je Archimedova páka. Ako sám povedal, ”Dajte mi pevný bod a pohnem celým vesmírom.”

Semeno je astrálna tekutina človeka. Astrálne svetlo je semeno. Semeno je kľúč k všetkým silám a k všetkým ríšam.

Astrálne svetlo má dva póly, jeden pozitívny a druhý negatívny. Stúpajúci had je pozitívny. Klesajúci had je negatívny. Keď stúpa, je to bronzový had, ktorý vyliečil Izraelitov v púšti. Keď klesá, je to pokúšajúci had Edenu.

Mojzis a bronzovy had

Mojžiš zdvihol bronzového hada na tyči. Pozri čísla 21

Keď vieme, ako zbožňovať a bozkávať s nekonečnou nehou a úžasnou cudnosťou, tak had stúpa. Ale keď si vrelo užívame smilnenie a rozlejeme pohár, tak had sa opitý šialenstvom vrhá strmhlav dole do atómových pekiel ľudskej bytosti.

V ríši svetla žijú bytosti, ktoré sa vrúcne ľúbia. V ríši temnoty žijú bytosti, ktoré sa opíjajú kalichom sexuálnej túžby, ktorý potom rozlejú. Tieto duše sú zničené ohňom ich vlastnej túžby.

Zem je riadená Kristom a Jahvem, ktorí žijú vo večnom boji. Kristus je veliteľ Bohov. Jahve je veliteľ démonov.

Jahve je ten extrémne perverzný démon, ktorý pokúšal Krista, keď ho vzal na vrchol hory, kde mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a ich slávu, a pokúšajúc mu vravel:

“Itababo. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.
Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané:
Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.” = Matúš 4:9-10

Jahve je padnutý anjel, ktorý je extrémne perverzný. Jahve je génius zla. Kristus je veliteľ  Bielej lóže a Jahve, jeho protiklad je vládca Veľkej čiernej lóže. Sily Svetla  a Temna sú vo večnom boji a koreň tohto boja je v sexe. Semeno je bojisko, kde Anjeli a démoni bojujú na život a na smrť. Chrbtovou kosťou tohto obrovského konfliktu medzi Anjelmi a démonmi, je sex. Tam je problém. Koreň všetkých bielych a čiernych učení sa nachádza práve tam. Kristus má svoj plán, Jahve má svoj. Vyvolení nasledujú Krista. Veľká väčšina ľudských bytostí fanaticky nasleduje Jahveho. Pritom sa všetci z nich schovávajú za kríž.

V astrálnom kríži, proti sebe bojuje hromada Anjelov a démonov. Oproti každému Anjelovi je démon.

Každá ľudská bytosť má svojho dvojníka. Hľa, záhada duší dvojčiat. Lámovia tvrdia, že Devadatta bol brat a rival Budhu. Devadatta je kráľ pekla.

Dvojníci sa vo všetkom podobajú. Dvojníci sú si podobní. Majú rovnaké tendencie, ale s rozdielnymi analógiami opozít. Oproti  bielemu astrológovi stojí čierny astrológ. Ak majster učí bielu sexuálnu mágiu, jeho dvojník vyučuje čiernu sexuálnu mágiu. Dvojníci sú si vo všetkom podobní, ale sú protikladní.

Fyziognómia a telá dvojníkov sú si rovnaké, pretože sú dvojníci. Toto je jedna z veľkých záhad okultizmu. Každá biela duša má čierneho dvojníka, opačnú dušu, ktorá sa proti nemu stavia a bojuje.

Láska a proti-láska bojujú medzi sebou. Anael je anjel lásky, Lilith je jeho temný dvojník. Lilith reprezentuje proti-lásku. V dávnych časoch, veľký teurgista Iamblichos vyvolal týchto dvoch džinov a potom sa z rieky vynorili dve deti; Láska a proti-láska, Eros a Anteros, Anael a Lilith. Davy, ktoré boli svedkom tohto zázraku, padli Iamblichovi, veľkému teurgistovi k nohám.

Učeník kamenistej cesty, ktorá vedie k nirváne je naplnený extázou, keď má tú česť privolať Anaela, anjela lásky.

Anael sa zjaví tým, ktorí ho volajú a vedia ako ho privolať. Anael je nádherné dieťa úsvitu. V prítomnosti anjela lásky sa cítime ako pri návrate do nevinnosti Edenu. Anaelove vlasy vyzerajú ako zlaté kaskády padajúce cez jeho alabastrové plecia. Tvár anjela lásky má červenú farbu úsvitu. Anael je neopísateľne krásny anjel, ktorý nosí bielu tuniku. Anael je anjel hudby a lásky, anjel krásy a nehy, úžasný Amor všetkých zaľúbencov, extáza všetkého zbožňovania.

Lilith, rivalský súrodenec Anaela, je jeho osudový dvojník. Je to hrozne zlé dieťa. On je pekelný anjel všetkých veľkých zamilovaných podvodov. On je vládca atómových pekiel človeka.

Lilith nemôže vystáť vzhľad anjela lásky, no je jeho tieňom. Lilith má v sebe prítomnosť hrozného panovačného dieťaťa. Vlasy má rozcuchané a sfarbené, jeho tvár je zlomyseľná, a jeho čierno-modrá tunika nám vcelku jasne hovorí v akom svete krutosti a horkosti žije.

Anael reprezentuje pozitívny lúč Venuše. Lilith reprezentuje negatívny lúč Venuše.

Tradícia veľkých kabalistov hovorí, že Adam mal dve ženy: Lilith a Nahemah. Lilith je matka potratov, pederastie, sexuálnej degenerácie, homosexuality, zabíjania novorodencov atď.

Nahemah je matka cudzoložstva, Nahemah zvádza so svojim pôvabom krásy a panenstva.

Keď je muž neverný svojej žene, ktorá mu bola daná Pánmi Zákona, tak dostane luciferov znak medzi obočie. Keď si muž vezme ženu, ktorá mu nepatrí, keď sa ožení v rozpore so zákonom, tak takúto chybu je ľahké rozpoznať, pretože v deň svadby sa nevesta objaví bez vlasov. Jej hlava je tak pokrytá závojom, že jej vlasy nie sú vidieť. Ženy to robia inštinktívne. Pre ženu sú vlasy symbolom počestnosti a ukázať vlasy počas sobáša Nahemah je zakázané. Toto je zákon.

Anjeli svetla a anjeli temna žijú vo večnom boji. Koreň tohto veľkého boja medzi silami svetla a silami temna je v sexe.

V súlade s veľkým zákonom majú všetky planéty dve polarity. Elohim Gibor reprezentuje pozitívny lúč Marsu a jeho dvojník reprezentuje negatívny lúč Marsu. Tento dvojník sa volá Andramelek. Tento perverzný démon je teraz reinkarnovaný v Číne.

Hlavný vodca pozitívneho lúča Mesiaca je Jehova. Chavajoth je jeho presný opak, jeho rivalský brat. Jehova riadi pozitívny lúč Mesiaca. Chavajoth riadi negatívny lúč Mesiaca. Jehova učí bielu sexuálnu mágiu, Chavajoth učí čiernu sexuálnu mágiu.

Existujú dva mesiace: biely mesiac a čierny mesiac. Univerzálne ženské sexuálne sily sú reprezentované v dvoch mesiacoch.

Stvorenie sa vyvíja z evolučného procesu zvuku. Zvuk je vyjadrením sexuality. Anjeli vytvárajú so sexuálnymi silami tvorivého hrtanu.

Neprejavený primárny zvuk (skrze svojho nepretržitého evolučného procesu), je premenený v energetické formy pevnej stabilizovanej hmoty. Prvotný neprejavený zvuk je tichý, jemný hlas. Prvotný zvuk v sebe obsahuje mužsko-ženské sexuálne sily. Tieto sily sa násobia a komplikujú, ako zostupujeme do zložitejšej priepasti hmoty. Pozitívne pole zvuku je úžasná sila, ktorá nás priťahuje smerom k neprejavenému Absolútnu, kde existuje iba šťastie. Negatívne pole zvuku je mocná sila, ktorá nás priťahuje smerom k tomuto údoliu horkosti. Pozitívne pole je solárne, kristické a božské. Negatívne pole je lunárne a je reprezentované Mesiacom. Tieň bieleho mesiaca je Lilith. Pôvod smilstva je v Lilith. Pôvod rozdelenej individuality je v Lilith. Pôvodom “ja,” je čierny mesiac. Čierny mesiac je Lilith.

Jehova pracuje s bielym mesiacom. Chavajoth pracuje s čiernym mesiacom. Stvorenie fenomenálneho univerza je nemožné bez prítomnosti lunárnych síl; bohužiaľ temné sily  čierneho mesiaca doň zasahujú a ničia ho.

Slnko a mesiac reprezentujú pozitívne a negatívne pole zvuku. Slnko a mesiac sú zdrojom stvorenia. Slnko je pozitívne a mesiac negatívny. Slnko je manžel a mesiac je žena a medzi nich sa vtiera démon Lilith a ničí Veľké dielo; ako hore tak aj dole. Muž je slnko a žena je mesiac. Lilith je satan, ktorý zvádza oboch a vedie ich k smilstvu a tým ich vedie do priepasti. Lilith je čierny mesiac, tmavý aspekt bieleho mesiaca, ktorý dal vznik “ja” a oddelenej individualite. Jehova nemá fyzické telo. Chavajoth má fyzické telo. Chavajoth je teraz reinkarnovaný v Nemecku. Žije tam ako vojenský veterán a pracuje pre veľkú čiernu lóžu. Vo vnútorných svetoch má čierny mág Chavajoth oblečenú červenú tuniku a nosí červený turban. Tento démon kultivuje mystériá čiernej mágie v temnej jaskyni. Má mnoho Európskych stúpencov.

Jehova žije v Edene. Eden je éterický svet. Pán Jehova víta každého, kto sa vráti do Edenu. Brána Edenu je sex.

V astrálnom svete existujú chrámy svetla a temna. Tam kde svetlo svieti jasnejšie, je temnota hustejšia.

V Katalánsku v Španielsku, sa v stave džin, nachádza úžasný chrám. Toto je chrám Montserrat. V tomto chráme je strážený svätý grál. Toto je strieborný kalich, z ktorého pil Ježiš víno na poslednej večeri. Svätý grál obsahuje stuhnutú krv Spasiteľa sveta. Tradícia hovorí o Rímskom senátorovi Jozefovi Arimatejskému, ktorý naplnil tento kalich so skutočnou krvou pri nohách kríža Spasiteľa. Krv tiekla z rán Zbožňovaného a naplnila kalich.

Jozef Arimatejsky

V chráme Montserrat žije skupina majstrov Veľkej bielej lóže. Toto sú rytieri svätého grálu.

Kedysi, chrám Montserrat a svätý grál, boli viditeľné celému svetu. Neskôr sa stal tento chrám svätého grálu neviditeľný. Chrám existuje v stave džin. Chrám spoločne so svätým grálom sa ponorili do hyperpriestoru. Teraz môžeme tento chrám navštíviť iba s astrálnym telom alebo s fyzickým telom v stave džin.

Fyzické telo je možné vziať z trojdimenzionálneho sveta a umiestniť ho do štvrtej dimenzie.
Toto môže byť dosiahnuté rozumným využitím hyperpriestoru. Čoskoro astrofyzici preukážu existenciu hyperpriestoru. Americké domorodé kmene majú rozsiahle vedomosti o stave džin.
Tigrí rytieri v Mexiku vedeli, ako dostať ich telo do hyperpriestoru. V Amerike existujú jazerá, hory, a chrámy v stave džin. Chrám Chapultepec v Mexiku je v stave džin ( je v hyperpriestoru). Majster Huiarokoča získal zasvätenie práve v tomto chráme.

Vedľa každého chrámu svetla je chrám temna. Tam, kde svetlo žiari jasnejšie, sa temnota naopak stáva hustejšou.

Rytieri bieleho grálu musia bojovať proti rytierom čierneho grálu.

Salón čarodejníc, ktorý sa nachádza na Salamanke v Španielsku, je fatálny opak chrámu Montserrat.

Pozrime sa na túto kurióznu analógiu protikladov. Chrám bieleho grálu je nádherný kláštor Veľkého svetla. Chrám v Salamanke je veľkolepý kláštor temnoty.

Chrám Montserrat má dve podlažia. Čarodejnícky salón má tiež dve podlažia. Chrám Montserrat je obklopený nádhernými pôvabnými záhradami. Čarodejnícky salón je tiež obklopený  romantickými záhradami, kde každý kvet vydychuje dych smrti.

Obe budovy sú naozaj skvostné. V obidvoch budovách je hlásaná pravda a spravodlivosť. Poriadok a kultúra vládnu v oboch chrámoch.  Posvätnosť a láska sú hlásané v oboch chrámoch. Toto čitateľa prekvapí, a bude sa pýtať; ako je možné, že láska a posvätnosť sú vyučované v chrámoch zla? Prosím, drahý čitateľ, nebuďte znepokojený. Nezabúdajte bratia, že rytieri čierneho grálu, sú vlci oblečení v ovčej koži. Stúpenci ľavej ruky radi ejakulujú Kristické semeno a preto sú čierni mágovia. Ich filozofia je filozofia fatality. Všetko, čo je dobré, je pre nich zlé. Všetko, čo je zlé, je dobré pre nich. Pre nich je učenie Jahveho božské. Pre nich je učenie Krista diabolské. Páni temnoty neznášajú Krista. Synovia priepasti  nenávidia Božskú Matku. V oblastiach, kde sa pohybujú, napádajú každého, kto sa snaží vyvolať Božskú matku alebo jej milovaného Syna.

Ak okultný bádateľ vo svojom astrálnom tele vstúpi do čarodejníckeho salónu, tak sa nevyhnutne ocitne pred veľmi nádherným a elegantným špirálovitým schodiskom, ktoré vedie k najtajnejšej časti areálu. Toto je elegantná miestnosť vyzdobená so všetkými nádhernými cennosťami majestátnych sídiel 17. storočia. Trblietajú sa tam zrkadlá Tisíc a jednej noci, magické koberce, a všetka diabolská krása Nahemy. Vládca tohto fatálneho sídla je Don Ramon Rubifero, významný rytier čiernej lóže, hrozivý démon temnoty.

Tí stúpenci, ktorí navštevujú čarodejnícky salón, sú poľutovaniahodní. Fatálna krása Nahemy ich zvedie s delikátnou mágiou jej pôvabu. Potom padnú strmhlav do priepasti, kde je počuť iba plač a škrípanie zubov. Pre nich by bolo lepšie, keby sa nenarodili alebo keby mali okolo krku upevnený mlynský kameň a hodili by ich do mora. (Pozri Matúš 18:6, Marek 9:42, Lukáš 17:12)

Sláva strieborného kalichu s krvou Spasiteľa Sveta žiari v chráme Montserrat. V chráme Salamanky žiari temnota čierneho grálu. Kozmické festivaly sú oslavované v chráme Montserrat. V chráme Salamanky sú oslavované vulgárne a nechutné tance čarodejníckeho sabatu. Rytieri svätého grálu zbožňujú Krista a Božskú matku. Rytieri čierneho grálu zbožňujú Jahveho a veľký fatálny tieň prírody. Tento tieň sa nazýva Santa Maria (Svätá Mária). [Majster Samael sa zmienil, že táto osoba nie je Mária, matka Ježišova.] Kráľovstvo Santa Marie je priepasť. Veľký boj medzi silami svetla a temna je starý ako večnosť.

Koreň veľkého boja je v sexe. Bieli mágovia chcú hada pozdvihnúť. Čierni mágovia chcú, aby had zostúpil. Bieli mágovia nasledujú cestu dokonalého manželstva. Čierni mágovia milujú smilstvo a cudzoložstvo.

Tak, ako existujú majstri veľkej bielej lóže, rovnako tak existujú majstri veľkej čiernej lóže. Tak, ako existujú stúpenci veľkej bielej lóže, rovnako tak existujú stúpenci veľkej čiernej lóže.

Stúpenci veľkej bielej lóže vedia, ako sa pohybovať vedome a pozitívne v astrálnom tele.  Stúpenci veľkej čiernej lóže tiež vedia, ako sa pohybovať v astrálnom tele.

Bosorky

Všetci sme ako deti počúvali mnoho príbehov o čarodejniciach a vílach. Naše staré mamy nám vždy vravievali príbehy o čarodejniciach, ako o polnoci lietali na metle a cestovali cez oblaky. Aj keď sa to bude zdať mnohým študentom okultizmu, teozófie, rozekruciánstva apod. neuveriteľné, tieto čarodejnice naozaj existujú. Nelietajú na metlách, ako si naše staré mamy mysleli, ale vedia, ako cestovať vzduchom. Tieto takzvané „čarodejnice“ cestujú s ich telom z mäsa a kostí priestorom. Vedia ako využiť hyperpriestoru na premiestnenie z jedného miesta na druhé s ich fyzickým telom. Čoskoro astrofyzici objavia existenciu hyperpriestoru. Toto môže byť demonštrované hyper-geometriou. Keď sa telo ponorí do hyperpriestoru, hovoríme, že  sa nachádza v stave džin. Každé telo v stave džin dokáže uniknúť zákonu gravitácie. Potom sa pohybuje hyperpriestorom.

Existuje priestor a hyperpriestor. Takzvané čarodejnice sa pohybujú v hyperpriestore zakriveného vesmíru, v ktorom žijeme. Zakrivenie priestoru sa nevzťahuje iba na planétu Zem. Zakrivenie priestoru sa vzťahuje na nekonečné množstvo hviezdnych nebies. Ak cyklóny sami osebe dokazujú špirálovitú zemskú rotáciu, tak je tiež veľmi isté a logické, že špirálovitá rotácia všetkých sĺnk, súhvezdí a svetov je konkrétnym dôkazom zakrivenia priestoru.

Jezis kracajuci po vode

Bieli mágovia taktiež vedia, ako dostať fyzické telo do stavu džin. Ježiš chodil po vodách Galilejského mora inteligentným využitím hyperpriestoru.  Budhovi stúpenci, boli schopní prejsť cez skalu z jednej strany na druhú pomocou hyperpriestoru. V Indii existujú jogíni, ktorí dokážu prejsť cez oheň bez toho, aby boli spálení. Peter, využívajúc hyperpriestoru, unikol z väzenia a zachránil sa pred smrťou. Skvelý jogín Pataňdžali tvrdí v jeho aforizme, že praktizovaním samyama na fyzickom tele sa stane ako vlna a môže sa vznášať vo vzduchu.

Samyama pozostáva z troch častí: koncentrácia, meditácia a extáza. Najprv sa jogín koncentruje na svoje fyzické telo. Ako druhé, medituje nad svojim fyzickým telom, privádzajúc spánok. Tretia časť, plný extázy, vstane z postele so svojim telom v stave džin. Potom vstúpi do hyperpriestoru, a unikajúc zákonu gravitácie, sa vznáša vo vzduchu.

Stúpenci Santa Márie (čarodejnice a čarodejníci) robia to isté s formulami čiernej mágie.

Bieli mágovia vstupujú do vyšších dimenzií s ich telami v stave džin. Čierni mágovia vstupujú do nižšieho typu dimenzie s fyzickým telom v stave džin.

V prírode existuje vždy večný nárast alebo pokles dimenzii. Opustíme jednu dimenziu, aby sme mohli vstúpiť do druhej, ktorá je nadradená alebo podradená. Toto je zákon

Kráľovstvo Santa Márie je priepasťou tých, ktorí zlyhali. Kráľovstvo svetla je oblasť Bohov.

Iba tí, ktorí dosiahli absolútnu cudnosť, môžu žiť v kráľovstve svetla. V priepasti je cudnosť  zločinom a smilstvo sa stáva zákonom.

Ktokoľvek uvidí elegantný salón Jahve-Tzimusa, bude oslepený jeho luxusom a šťastím. Ocitne sa tam s tisíckami žien, ktoré sú čierne čarodejnice obdarené s extrémne zvodnou krásou. Neskúsenú dušu, ktorá bude blúdiť týmito regiónmi zla, je veľmi ľahké zviesť na zlé chodníčky a tým sa prepadne do priepasti záhuby. Táto zvodná krása Nahemy je nebezpečná.

V chrámoch svetla môžeme vidieť iba lásku a múdrosť. Temné entity sem nemôžu vstúpiť, pretože žijú v nižšom type dimenzie.

Krása Nahemy je fatálna. Tí, ktorí boli veľmi zamilovaní, ktorí sľúbili lásku na veky, mohli byť šťastní. Bohužiaľ, očarení krásou Nahemy, si zaľúbili inú ženu a prepadli sa do priepasti zúfalstva. Krása Nahemy žiari fatálne v salóne Jahve-Tzimusa.

Medený kotlík je pre čiernych mágov posvätený symbol. Pre bielych mágov je posvätný symbol svätý kríž. Tento svätý kríž je falický. Vloženie vertikálneho falusu do horizontálnej maternice tvorí kríž. Kríž má moc tvoriť. Nemôže jestvovať žiadne stvorenie bez znaku svätého kríža. Zvieracie druhy sú skrížené, atómy a molekuly sú skrížené, aby mohol byť zachovaný život.

Ruzovy kriz

Ružový kríž

Požehnané ruže duchovnosti kvitnú na kríži dokonalého manželstva. Dokonalé manželstvo je zjednotenie dvoch bytostí; Jedného, ktorý miluje viac a druhého  ktorý miluje lepšie. Najlepšie, ľudstvu dostupné náboženstvo, je láska.

Čierni mágovia neznášajú dokonalé manželstvo. Fatálna krása Nahemy a sexuálne zločiny Lilith, sú osudovým opakom dokonalého manželstva.

Bieli mágovia zbožňujú vnútorného Krista. Čierni mágovia zbožňujú satana. Toto je “ja,” reinkarnujúce sa ego. V skutočnosti “ja,” je samotným duchom (strážcom) prahu. Neustále sa vracia (do tohto údolia sĺz), aby ukojil svoje túžby. Ja je pamäť. V “ja” sú všetky spomienky našich dávnych osobností.“Ja,” je Ahriman, lucifer, satan.

Naše skutočné Bytie je vnútorný Kristus. Naše skutočné Bytie je univerzálnej podstaty. Naše skutočné Bytie nie je v nijakom ohľade nadradené alebo podradené “ja.” Naše skutočné Bytie je neosobné, univerzálne a božské. Ono prevyšuje všetky koncepty “ja,” mňa, seba, ega, atď. Čierny mág posilňuje svojho satana, kde spočíva základ jeho fatálnej sily. Satanova forma a veľkosť závisí od stupňa ľudského zla. Ak vstúpime na cestu dokonalého manželstva, satan stratí svoju veľkosť a škaredosť. Musíme odstrániť satana. A toto je možné iba cestou dokonalého manželstva.

Musíme sa pozdvihnúť do anjelského stavu. Toto je možné iba praktizovaním sexuálnej mágie s kňažkou-ženou. Anjeli sú dokonalé ľudské bytosti.

Existujú dva druhy sexuálnej mágie: Biela a čierna mágia. Tí, ktorí praktizujú bielu sexuálnu mágiu, nikdy neejakulujú semeno. Tí, ktorí praktizujú čiernu sexuálnu mágiu, vždy ejakulujú semeno.

Bon-ovia a Drukp-ovia červenej čiapky ejakulujú semeno, ktoré neskôr zberajú zvnútra vagíny. Semeno zmiešané so ženskou sexuálnou tekutinou je znova absorbované cez močovú rúru použitím hroznej procedúry. [Samael Aun Weor neskôr objasnil tento výrok tým, že povedal; Bon-ovia nepraktizovali čiernu tantru, iba boli vo svojich praktikách extrémni.]

Fatálny výsledok tejto čiernej tantry, je prebudenie hada v absolútne negatívnom smere.  Takže miesto toho, aby stúpal cez chrbticový kanálik, tak zostupuje smerom k atómovým peklám ľudskej bytosti. Toto je hrozivý satanov chvost. S touto procedúrou sa Bon-ovia a Drukp-ovia navždy oddelia od vnútorného Krista a navždy sa ponoria do hrozivej priepasti.

Žiadny biely mág neejakuluje semeno. Biely mág nasleduje cestu dokonalého manželstva.

Bon-ovia a Drukp-ovia červenej čiapky chcú pomocou tejto fatálnej procedúry zjednotiť solárne a lunárne atómy, aby prebudili kundaliní. Výsledok ich ignorancie je oddelenie sa od svojho vnútorného Boha navždy.

Bieli mágovia miešajú solárne a lunárne atómy vo vnútri svojho vlastného sexuálneho laboratória. Práve na toto slúži dokonalé manželstvo. Požehnaná buď žena. Požehnaná buď láska.
Veľký boj medzi bielymi a čiernymi mágmi má svoje korene v sexe. Lákavý had Edenu a bronzový had, ktorý vyliečil Izraelitov na púšti, sú vo vzájomnom boji. Keď had stúpa, stávame sa anjelmi, keď klesá, stávame sa démonmi.

Anjel bojuje proti demonovi

Tri dychy čistej akáše, ktoré zostupujú počas sexuálnej mágie cez brahmanský kábel, sú posilnené. Keď mág vypustí semeno, tak stráca miliardy solárnych atómov, ktoré sú nahradené miliardami diabolských atómov, ktoré sexuálne orgány nazbierajú nervovými pohybmi, ku ktorým dochádza pri vypustením semena. Satanské atómy sa snažia stúpať do mozgu cez brahmanský kábel, ale tri dychy akáše ich zrazia do priepasti. Keď sa tieto atómy stretnú s čiernym atómovým bohom, ktorý sídli v kostrči, tak had sa prebudí a smeruje dole, do formy diabolského chvosta v astrálnom tele.

Anjeli sú dokonalé bytosti. Aby sme sa dostali do anjelského stavu, tak potrebujeme dokonalé manželstvo. Démoni sú perverzné bytosti.

Existujú dva druhy sexuálnej mágie; biela a čierna. Tí, ktorí praktizujú bielu sexuálnu mágiu, nikdy v živote nevypustia semeno. Tí, ktorí praktizujú čiernu sexuálnu mágiu, vždy vypustia semeno.

Bon-ovia a Drukp-ovia z čiernej lóže z Tibetu vypúšťajú semeno. Tieto hrozné bytosti, potom čo vypustia semeno, ho získavajú späť zo ženskej vagíny používajúc špeciálny nástroj. Neskôr ho znova absorbujú cez močovú rúru požitím čiernej sily, určitým typom vadžrólí-mudry, ktorý nebudeme prezrádzať a propagovať fatálnu vedu temnoty.

Títo čierni mágovia veria, že zmiešaním solárnych a lunárnych atómov týmto spôsobom, sa im podarí prebudiť kundaliní. Výsledok toho je, že chrbticové ohne miesto toho, aby stúpali hore cez chrbticové kanáliky, klesajú do atómových pekiel človeka a sú premenené na satanov chvost.

Bieli mágovia miešajú solárne a lunárne atómy vo svojom sexuálnom laboratóriu, ale bez spáchania zločinu vypustenia semena.

Týmto spôsobom prebudia kundaliní pozitívne, ktorá víťazne stúpa cez chrbticové kanáliky. Toto je anjelský spôsob.

Biely mág sa usiluje o dosiahnutie anjelského stavu. Páni temnej tváre chcú dosiahnuť stav anagarika.

Duše, ktoré nasledujú cestu dokonalého manželstva, sa spájajú s ich vnútorným Bohom a stúpajú do kráľovstva Super-mana (človeka).

Duše, ktoré nenávidia cestu dokonalého manželstva, sa odlučujú od ich vnútorného Boha a odsudzujú sa do priepasti.

Biely mág vyzdvihuje sexuálnu energiu cez sympatické kanáliky miechy. Tieto dva kanáliky sú poprepletané v mieche, tvoriac posvätnú osmičku. Toto sú dvaja svedkovia Apokalypsy.

“Naplňte svoj kalich bratia, s posvätným vínom svetla.”

Pamätajte, že kalich je mozog. Potrebujete zrak orla a ohnivé krídla.

Temné entity sa snažia so všetkých síl, aby vás zviedli z pravej cesty. Vedzte, že tri najväčšie nebezpečenstvá, ktoré hrozia študentovi, sú: spiritualistické médiá, falošný proroci a prorokyne, a sexuálne pokušenie.

Toto je cesta na hrane noža. Táto cesta je plná nebezpečenstiev, ako vo vnútri tak vonku.

Žite v pozore a buďte ostražití ako strážca počas vojny.

Nedajte sa prekvapiť tými, ktorí považujú sex za čisto zvieraciu funkciu bez spirituálneho významu.

Spravidla falošní proroci neznášajú sex a učia nové náuky, ktoré prekvapujú slabých a ktoré, potom čo ich očaria, ich dostanú do priepasti.

Nebuďte pomýlení falošnými slovami temných. Pamätajte, že spiritualistické médiá zvyčajne slúžia ako vozidlo pre čierne entity. Predstavujú sa ako nasledovníci svätosti, ale idú proti ceste dokonalého manželstva. Zvyčajne tvrdia, že sú Ježiš Kristus, Budha atď., aby oklamali naivných.

Dávajte si pozor na pokušenia, ktoré na vás číhajú. Buďte opatrní a ostražití.

Pamätajte, že v sexe nájdete veľký boj medzi silami svetla a silami temna.

Každý, kto vstúpi na cestu dokonalého manželstva, si musí dávať pozor na tieto tri veľké nebezpečenstvá. Temné entity sa neúnavne snažia, aby vás dostali z cesty dokonalého manželstva.

Nedovoľte, aby ste boli zvedení týmito akoby-božskými doktrínami, ktoré radia vypúšťanie semena, pretože sa jedná o čiernu mágiu. Kráľ diabolských atómov čaká v kostrči na príležitosť prebudiť hada negatívne, aby ho mohol nasmerovať dolu. Vypúšťaním semena, čierny atómový boh získa ohromný elektrický impulz, ktorý je dostatočne silný na to, aby negatívne prebudil hada a poslal ho rovno do atómových pekiel človeka. Takto sa človek stane démonom. Takto sa dostane do priepasti.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom