slovnik

Syn človeka

Boh je láska a jeho láska tvorí a tvorí znovu.

Lahodné slová lásky vedú k vášnivému bozku zbožňovania.

Sexuálny styk je konsubstanciácia (krv a telo Krista) lásky, v ohromnej psychicko-fyzickej realite našej prírody.

Niečo je stvorené, keď sa muž a žena sexuálne spoja. V tých momentoch úžasného zbožňovania, sú on a ona skutočne hermafrodická bytosť so silami tvoriť ako bohovia.

Elohim (Stvoritelia) je muž a žena. Muž a žena v sexuálnom spojení v úžasnej extáze, sú skutočne jedným úžasne božským Elohim.

V tých momentoch sexuálneho spojenia, sa skutočne nachádzame v laboratórium-oratórium svätej alchýmie.

Elohim-androgyn

Rytina z knihy "Atalanta fugiens," napísaná Michaelom Maierom v roku 1618

V tých chvíľach, sú skvelí jasnovidci schopní vidieť pohlavne spojený pár, obklopený božskou nádherou. V tých chvíľach sme prenikli do svätého kráľovstva veľkej mágie. S týmito ohromne božskými silami môžeme odstrániť démona, ktorého nosíme v sebe a premeniť sa v mocných hierofantov.

Ďalej, ako sa predlžuje sexuálny akt, a rozkošné maznanie úžasnej extázy sa zvyšuje, tak jeden cíti čarovnú duchovnú zmyselnosť. A tak sa nabíjame univerzálnou elektrinou a magnetizmom, ohromné kozmické sily sú akumulované v hĺbkach duše. Čakry astrálneho tela iskria, mystické sily Úžasnej Kozmickej Matky cirkulujú cez všetky naše kanáliky nášho organizmu.

Vášnivé bozky a intímne maznanie je premenené v zázračné noty, ktoré dojímavo rezonujú v aure celého univerza.

Nemáme spôsob ako vysvetliť tieto chvíle úžasnej radosti. Ohnivý had je rozrušený, ohne srdca sú oživené a ohromné lúče Otca osvecujú plnou vznešenosťou čelá pohlavne zjednotených bytostí.

Ak by muž a žena vedeli, ako prestať pred vyvrcholením, ak by v týchto chvíľach úžasnej radosti, mali silu vôle dominovať zvieraciemu egu, a potom by boli schopní skončiť akt bez vypustenia semena (ani do lona, nie do strany, ani na žiadne iné miesto), potom by uskutočnili akt sexuálnej mágie. Toto je to, čo okultisti nazývajú Arkánum A.Z.F.

Pomocou Arkána A.Z.F., môžeme všetko toto ohromné svetlo, všetky kozmické prúdy, všetky tie božské sily v sebe zadržať. Vtedy sa kundaliní, svätý oheň Ducha svätého prebudí, a my sa premeníme v ohromne božských bohov.

Ale ak vypustíme semeno, kozmické prúdy sú stratené v prúdoch univerza. Následne krvavo červené svetlo, luciferove sily zla, fatálny magnetizmus, prenikne do duše dvoch bytostí. Potom Amor s plačom odíde. Brána Edenu je zatvorená, láska sa rozplynie. Príde vytriezvenie a ostane iba tmavá skutočnosť údolia plného sĺz.

Keď sa naučíme ako prestať pred vyvrcholením, ohnivý had našich magických síl sa prebudí. Kabalisti to nazývajú ako deviata sféra. Deviata sféra kabaly je sex.

Deviata sfera

Zostup do deviatej sféry, bol v dávnych mystériách najväčšou skúškou vznešenosti hierofantov. Ježiš, Hermes, Budha, Dante, Zoroaster atď., museli zostúpiť do deviatej sféry, aby pracovali s ohňom  a vodou, ktoré sú pôvodom beštií, ľudí a bohov. Všetky pôvodné a zákonité Biele zasvätenia začínajú tam.

Syn človeka je narodený v deviatej sfére. Syn človeka je zrodený z vody a ohňa. Keď alchymista dokončí svoju prácu v majstrovstve ohňa, tak získa Venušine zasvätenie. Zasnúbenie Duše a Baránka je najväčšia slávnosť Duše. Vstúpi do nej Veľký Pán svetla. On sa stane človekom, kým ona sa stane božskou. Z tohto spojenia božskosti a človeka sa narodí to, čo náš Zbožňovaný Spasiteľ nazval: “Syn Človeka.”

kamen mudrcov-alchymia

Vytvorenie Kameňa mudrcov (Krista, Syna človeka)

Najväčší triumf úžasného zbožňovania, je zrod Syna človeka v jasliach sveta.

Muž a žena, ktorí sa navzájom milujú, sú skutočne dve harfy zázračnej harmónie, extáza nádhery, ktorá nemôže byť definovaná, pretože ak ju definujeme, tak ju znetvoríme. To je láska. Bozk je hlboké mystické zasvätenie dvoch duší, ktoré sa navzájom milujú a sexuálne spojenie je kľúč, pomocou, ktorého sa staneme bohmi. Bohovia sú Boh. Každý z vás, kto skutočne miluje, vie, že Boh je láska. Milovať, aké úžasné je milovať. Láska je živená láskou; iba s láskou sú možné  alchymistické sobáše.

Nás milovaný Ježiš, získal Venušine zasvätenie v Jordáne. V momente krstu, Kristus vstúpil do zbožňovaného Ježiša cez epifýzu. Slovo sa stalo telom a žilo medzi nami a spozorovali sme jeho slávu ako jediného Syna Otca, plného milosti a pravdy.

Tomu, kto má poznanie, slovo dáva silu. Nikto ho nevyslovil, nikto ho nevysloví, iba ten, v ktorom je Slovo inkarnované.

V apokalypse, v zjavení Jána, prorok popisuje  Syna človeka, Syna našich bozkov, nasledujúcimi veršami:

V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas (slovo) mohutný ako zvuk poľnice hovoriť:

"Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu (kostrčové magnetické centrum), Smyrny (prostatické magnetické centrum), Pergama (solárny plexus umiestnený v oblasti pupku), Tyatiry (magnetické centrum srdca), Sárd (magnetické centrum tvorivého hrtanu), Filadelfie (Oko múdrosti, jasnovidecké centrum nachádzajúce sa medzi obočím) a do Laodicey! (koruna svätých, magnetické centrum epifýzy)"

cakry

Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha (tunika z bieleho plátna každého majstra; tunika slávy. Sedem svietnikov, ktoré svätec z knihy Zjavenia videl, je sedem cirkvi miechy) a cez prsia prepásaného zlatým pásom.

Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa (vždy nepoškvrnené a čisté).

Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd (ľudských vôd, semeno).

V pravej ruke mal sedem hviezd (sedem anjelov, ktorí ovládajú sediem cirkev miechy) a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč (slovo) a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: "Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. – Kniha Zjavenia 1:10-18

Keď vnútorný Kristus vstúpi do duše, On sa premení na ňu. On je premenený na ňu a ona naňho. On sa stane človekom a ona sa stane božská. Z tejto božskej a ľudskej chemickej zlúčeniny, sa rodí to, čo náš Milovaný Spasiteľ tak výstižne nazýval Syn Človeka.

Alchymisti hovoria, že musíme premeniť mesiac na slnko. Mesiac je Duša. Slnko je Kristus. Premena mesiaca na slnko je možná iba pomocou Ohňa, a tento môžeme zapáliť iba v ľúbostnom zväzku dokonalého manželstva.

Dokonalé manželstvo je zjednotenie dvoch bytostí: jedného, ktorý ľúbi viac a druhého, ktorý ľúbi lepšie.

Syn človeka je narodený z vody a ohňa. Voda je semeno. Oheň je Duch Svätý. Boh žiari na dokonalý pár. Syn človeka  má moc nad horiacim ohňom, nad rozvíreným vzduchom, nad rozbúrenými vlnami  oceánu a nad voňavou zemou.

Sexuálny akt je odôvodnene považovaný za naozaj úžasný. V Zjavení Jána sa píše:

Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. – Zjavenie Jána 3:12

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom