slovnik

Láska

Boh ako Otec je múdrosť. Boh ako Matka je láska. Boh ako Otec sa nachádza v oku múdrosti. Oko múdrosti sa nachádza medzi obočím.

Boh ako láska sa nachádza v chráme srdca.

Múdrosť a láska sú dva základové stĺpce Veľkej bielej lóže.

Milovať, aká nádherná vec to je milovať. Iba veľké duše to dokážu a vedia ako milovať. Láska je nekonečná jemnosť... Láska je život, čo sa chveje v každom atóme, ako aj v každom slnku.

Láska nemôže byť definovaná, pretože to je Božská Matka sveta; to je to, čo so nám stáva, keď sme naozaj zamilovaný.

Láska je cítená v hĺbke srdca. Je to delikátna osobná skúsenosť, je to oheň, ktorý spaľuje, je to božské víno, potešenie pre tých, ktorí ho pijú. Obyčajná parfumovaná vreckovka, list, kvietok, vyvoláva v hĺbke duše, vnútorný nepokoj, exotickú extázu, nevýslovnú zmyselnosť.

Nikto nebol schopný definovať lásku. Jeden ju musí zažiť a cítiť. Iba veľkí zaľúbenci vedia, čo je to láska. Dokonalé manželstvo je jednota dvoch bytostí, ktoré naozaj vedia ako milovať.

Pre muža a ženu je potrebné, aby sa zbožňovali na všetkých siedmich veľkých kozmických úrovniach, aby mali skutočnú lásku.

A preto, aby tu mohla byť láska, tak tu musí byť skutočná jednota duší v troch sférach myšlienok, citov a vôle.

Keď dve bytosti vibrujú rovnako v ich myšlienkach, citoch a vôli, potom je dokonalé manželstvo naplnené v siedmych sférach kozmického vedomia.

Sú ľudia, ktorí sú vydatí vo fyzických a éterických sférach, ale nie v astrálnej sfére. Iní sú vydatí vo fyzických, éterických a astrálnych sférach, ale nie na mentálnej. Každý rozmýšľa svojim spôsobom, žena vyznáva jedno náboženstvo a muž druhé, nezhodnú sa vo svojich myšlienkach, atď.

Sú manželstvá, ktoré sú spriaznené vo svetoch myšlienok a pocitoch, ale sú si absolútne rozdielny vo svetoch vôle; tieto páry neustále bojujú, nie sú šťastní.

Dokonalé manželstvo musí byť zjednotené v siedmych sférach kozmického vedomia. Sú manželstvá, ktoré nedosiahnu ani astrálnu. Potom tu nie je ani sexuálna príťažlivosť; tieto manželstvá sú skutočné pohromy. Tento typ párov má základ výhradne v manželskom zväzku.

Strom zivota (Kabala)-sedem rovin kozmickeho vedomia

Strom života (Kabala)

Niektorí ľudia žijú manželský život vo fyzickej sfére s istým partnerom, avšak v mentálnej sfére žijú manželský život s iným partnerom. Výnimočne v živote nájdeme dokonalé manželstvo. Aby tu bola láska, tak je nevyhnutné, aby tu bolo spriaznenie myšlienok, citov a vôle.

Kde je aritmetické počítanie, tam nie je láska. Bohužiaľ láska v modernom svete má zápach bankového konta, komodít a umeliny. V tých domovoch, kde je iba sčítanie a odčítanie, láska neexistuje. Ak láska opustí srdce, je ťažké ju vrátiť. Láska je veľmi prchavé dieťa. Manželstvo bez lásky, založené iba na ekonomických alebo spoločenských záujmoch, je naozaj hriech proti Duchu Svätému. Tento typ manželstva určite zlyhá.

Zaľúbenci si často mýlia túžbu s láskou a najhoršie z toho je, že sa oženia, veriac, že sú zamilovaní. Keď si užijú sex, telesné túžby sú uspokojené, potom prichádza vytriezvenie. Ostane iba hrozná realita.

Zaľúbenci by sa mali pozorovať pred uzavretím manželského zväzku, aby vedeli, či sú naozaj zamilovaní. Túžba je často pomýlená s láskou. Láska a túžba sú dve úplne rozdielne veci.

Ten, kto je skutočne zamilovaný, je schopný dať aj poslednú kvapku krvi pre svojho milovaného.

Otestujte sa pred manželstvom. Cítite sa byť schopný dať aj poslednú kvapku krvi pre toho, ktorého zbožňujete? Boli by ste schopný položiť svoj život, aby váš milovaný mohol žiť? Premýšľajte a meditujte. Existuje ozajstné spriaznenie myšlienok, pocitov a vôle s tým, ktorého zbožňujete? Pamätajte, že ak neexistuje úplne spriaznenie, potom vaše manželstvo, namiesto toho, aby bolo nebom, sa stane skutočným peklom. Nedovoľte, aby ste boli zvedení túžbou. Nezabite iba túžbu, ale aj tieň toho lákavého stromu pokušenia.

Láska sa začína so zábleskom delikátnej sympatie, je udržiavaná večnou jemnosťou, a je zakotvená v obrovskom zbožňovaní.

Dokonalé manželstvo je zjednotenie dvoch bytostí, ktoré sa  navzájom úplne zbožňujú. V láske nie sú žiadne výpočty a bankové kontá . Ak robíte výpočty a kalkulácie, je to preto, lebo nie ste zamilovaný. Uvažujte predtým, ako urobíte veľký krok. Ste skutočne zamilovaný? Buďte opatrný pred ilúziou túžby. Pamätajte, že plameň túžby konzumuje život a to čo ostáva, je hrozná realita smrti.

Zahľaďte sa do očí toho, koho zbožňujete, rozplyňte sa v nádhere jeho očí. Ale ak chcete byť šťastní, nedovoľte, aby ste boli unesení túžbou.

Vy, ktorí ste zamilovaní; nemýľte si lásku s túžbou. Analyzujte samých seba do hĺbky. Je nevyhnutné vedieť, či  milovaná patrí vášmu duchu. Je nutné vedieť, či ste úplne spriaznení v troch svetoch: myšlienok, cítenia a vôle.

Cudzoložstvo je krutý výsledok nedostatku lásky. Skutočne zamilovaná žena, by si vybrala radšej smrť ako cudzoložstvo. Muž, ktorý spácha cudzoložstvo, nie je skutočne zamilovaný.

Láska je ohromne božská. Požehnaná Božská Matka tohto sveta je to, čo nazývame láska.

S ohromným ohňom lásky sa môžeme premeniť na Bohov, aby sme majestátne vstúpili do amfiteátru kozmickej vedy.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom