slovnik

Runy Tyr, Bar, Thorn/Dorn

Tyto runy slouží k posílení pevné vůle

Existují tři runy, které musíme znát, abychom mohli u sebe rozvinout dostatečně pevnou vůli: Runa Tyr, která má tvar šipky směřující nahoru, runa Bar a runa Torn/Dorn, rozvíjejí pevnou vůli. Tyto runy musíme cvičit každý den, abychom měli dostatečně pevnou vůli k provádění naší psychické práce, naší esoterické práce, protože existuje mnoho pokušení, které nám nedovolují pracovat. Máme vždy výmluvy, "Jsem unavený, chce se mi spát, musím udělat to či ono." Vždy máme čas na vnější povinnosti, ale nikdy ne na své vnitřní. Takže runy na vybudování pevné vůle musíme dělat, abychom měli neustále na paměti, "Buď Tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi."

Postavíme se do pozoru, paty spolu, zvedněme ruce nad hlavu, spojíme dlaně a vytvoříme z nich jakoby mušli a začneme vokalizovat mantru Tiiiiiiiirrrrrrrrr. Následně otočíme dlaně směrem ven a bez ohýbání paží je pomalu začneme spouštět dolů podél těla, přičemž z dlaní vytvoříme misky jakoby jsme se snažili načerpat Kristickou energii/Pránu z atmosféry do mysli a do těla. Pohyb ukončíme, když naše paže spolu s naším tělem vytvoří tvar šipky.

runa Tyr poloha

Thorovo kladivoPísmeno T udeří vědomí, písmeno I vibruje v hypofýze/epifýze, a písmeno R rozproudí, tuto energii v krvi, protože R je mantra ohně, INRI, RA, Rudra, bůh ohně. Na písmeno T dejte při vokalizovaní důraz. Při vyslovování T udeříme zvukem T, jakoby to bylo Thórovo kladivo. Pamatujte, že runa Tyr také představuje Thórovo kladivo. Když kladivem udeříme po kovadlině, objeví se světlo. Kovadlina je epifýza a světlo je Thórovo kladivo, Thorn. Takže Tyr je velmi silná runa na probuzení vědomí. Vždy mějte na paměti, že pracujeme se světlem. Pamatujte, že Tyr se vztahuje k našemu Nejvnitřnějšího, takže během cvičení se na Něho soustřeďte, na vašeho Ducha, Ruach. Pamatujte, že na počátku se nad vodami vznášel Duch, Tyr Boha Ruach (Duch, vítr, dech) Elohima (Boha).

Země však byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a Duch Boží vznášel se nad vodami. - Genesis 1: 2

Další cvičení souvisí s runou Bar. Toto runové cvičení by mělo být prováděno spolu s runou Tyr. Důvodem je to, že runa Tyr je světlo, které přichází dolů a runa Bar jej přenáší do těla. Proto tyto dvě mantry musíme zkombinovat, ale provádíme pouze jednu runu, a to Tyr. Není třeba, abychom na konci runy Tyr zaujaly tvar runy Bar. Tyto dvě mantry pouze spojíme dohromady. Cílem tohoto cvičení je v našem vnitřním vesmíru moudře smíchat magické síly těchto dvou run za účelem probuzení vědomí a vybudování pevné vůle, tj. v našem nitru nahromadit Kristické atomy vysokého napětí.

Takže runu Bar zkombinujeme s runou Tyr, což znamená, že provádíme pohyb pouze runy Tyr, no vokalizujeme dvě mantry. Mezi nimi je nádech.

Takže postup je úplně stejný, jako při cvičení runy Tyr, akorát že nyní budeme vyslovovat mantru Tiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrr, dokud naše paže spolu s naším torzem nevytvoří kříž, načež následně začneme vyslovovat mantru Baaaaaaaaaaarrrrrrrrrr a pokračujeme spouštěním rukou, dokud z těla nevytvoříme tvar šipky. Následně celé cvičení zopakujeme tolikrát, kolik je potřeba. Tento pohyb a mantry přitahují do našeho těla světlo, abychom ho mohli využít na své probuzení. Runa Bar je kombinací dvou run, což slouží k vybudování pevné vůle, protože potřebujeme hodně disciplíny.

runa-thorn

Pak tu máme runu Dorn nebo Thorn: Postavte se do pozoru, pravou ruku dejte v bok a následně vokalizujte mantru Taaaaaaaa, Teeeeeee, Tiiiiiiiii, Toooooo, Tuuuuu za účelem vybudování pevné vůle. Soustřeďte se na své vnitřně Bytí, svého vnitřního Boha. Toto cvičení opakujeme tolikrát, kolik je potřeba.

Tyto runové cvičení je nejlépe provádět za východu slunce. Pokud je budete praktikovat každé ráno alespoň sedm krát, tak vybudujete velmi silnou pevnou vůli, která vám umožní provádět všechny ty různé cvičení a praktiky, které se vztahují k gnostické práci.

Čtvrtá cesta, cesta Tao, je způsob, kde se učíme kabalu a alchymii, což jsou velmi hluboké vědy o tom, jak zničit ego. V této tradici klademe velmi velký důraz na zlikvidování našich defektů, neřestí a chyb, které máme uvnitř. Bez zničení ega, neřestí, defektů a chyb, které si nosíme uvnitř, pouze mrháme svůj čas.

"Člověče poznej sám sebe a poznáš vesmír."