slovnik

Co jsou Succubi a Incubi?

Succubus: (množné číslo: succubi) stvoření ženské podoby, která má s námi pohlavní styk v našich snech a fantaziích. Etymologie: Střední angličtina, ze středověké latiny, pozměnění latinského slova succuba milenec, od succubare lehnout si pod, od sub- + cubare lehnout si, položit se.

Incubus: (množné číslo: incubi) stvoření mužské formy, která má s námi pohlavní styk v našich snech a fantaziích. Etymologie: Střední angličtina, z latinského slova incubare.

Kirke a Odysseus

"Když se sperma dostane ven z dělohy, pak kvůli jeho nečistým solím se vytvářejí některé parazity, které se přidržují astrálního těla toho, kdo je vytvořil, a tak absorbují život svých tvůrců. Masturbující muži vytvářejí "succubi" a masturbující ženy vytvářejí "​​incubi." Tyto larvy podněcují svých tvůrců k neustálému opakování masturbace, která jim dala život. Barva těchto larev je jako vzduch, a proto je nelze vidět pouhým zrakem." - Samael Aun Weor, Okultní medicína a praktická magie

"Ženy, které masturbují, vytvářejí incubi ze své rozlité semenné tekutiny, stejně jako muži, kteří masturbují, vyvolávají succubi z jejich rozlitého sperma." Incubi jsou mužští a succubi jsou ženští "Tito elementárové podněcují svých tvůrců, aby opakovali zvrácenou neřest, která jim dala život. Žijí na úkor vitálního těla svých tvůrců, a takto fyzicky oslabují své oběti. Tito fantazmagoričtí elementárové se v noci toulají a chodí do postele smilníkům, aby mohli oplodnit jejich vylitou semenní tekutinu, ze které se pak vynořují nespočetné larvy všech druhů. " - Samael Aun Weor, Logos, Mantra, teurgie

"Pojmy incubus a succubus, byli církevními otci aplikovány na elementály bez jakéhokoli rozlišování. Nicméně incubus a succubus jsou ďábelské a nepřirozené výtvory, zatímco elementály jsou kolektivním pojmem pro všechny obyvatele čtyř elementárních esencí. Podle Paracelsa, incubus a succubus jsou parazitické bytosti, které se živí na ďábelských myšlenkách a emocích astrálního těla. Tyto pojmy se vztahují i ​​na superfyzikální organismy čarodějů a černých mágů. I když tyto larvy nejsou v žádném případě imaginární, přesto jsou to výtvory fantazie. Staří mudrci je považovali za neviditelnou příčinu neřesti, protože se vznášely v éteru obklopujících morálně slabých, a neustále je podněcovaly k excesům degradující povahy. Proto je pravidelně můžeme najít v prostředí drogového pelechu, putyky a bordelu, kde se přisávají na těch nešťastníků, kteří se oddávají neřestem. Tím, že dovolíme našim smyslům, aby byly otupené prostřednictvím návykových látek nebo alkoholických stimulantů, se dočasně dostáváme do kontaktu s těmito obyvateli astrální roviny. Různé bytosti, které pozoruje závislák na hašiši nebo opia, a odpuzující příšery, které trápí lidi v stavech deliria tremens (abstinenčního blouznění), jsou příklady pekelných bytostí, které jsou viditelné pouze těm, jejichž ďábelské praktiky jsou magnetem jejich přitažlivosti." - Tajné učení všech věků (1928) Manly P. Hall

"Incubi a succubi se tvoří ze spermií těch, kteří vykonávají imaginativní proti-přirozený čin masturbace (v myšlenkách nebo touhách), a protože to pochází pouze z představivosti, nejedná se o pravé spermie (materiál), ale o nečistou sůl. Pouze spermie, které pocházejí z orgánu vybraného Přírodou pro jeho vývoj, se mohou v těle vyvinout. Pokud spermie nepocházejí z vhodné hmoty (výživného substrátu), nepřinese se nic dobré, ale vytvoří se něco zbytečné. Z tohoto důvodu incubi a succubi pocházející z nečistého semene, jsou podle přirozeného řádu věcí škodlivé a zbytečné. Tyto bakterie, které se tvoří ve fantazií, jsou zplozené z Amore Heress, což znamená typem lásky, kterou si muž představí ženu nebo opačně, aby mohl souložit s obrazem vytvořeným ve své mysli. Tento akt má za následek vypuštění zbytečné éterické kapaliny neschopné vytvořit potomstvo, ale místo toho dává zrodu larvám. Takto použitá představivost rodí bujnou nestydatost, jejíž pokud se člověk oddává, může způsobit, že muž se stane impotentním a žena sterilní. Protože během častého provádění takové nezdravé vizualizace se ztrácí velké množství skutečné tvůrčí energie. Larvy-ega chlípnosti jsou skutečné, myslící, autonomní entity, ve kterých je uvězněno značné procento vědomí." - Paracelsus, De Origine Morborum Invisibilium

Jak odstranit succubi a incubi

Za prvé je třeba, abychom je přestali vytvářet a krmit. Což znamená, že člověk musí přestat zneužívat sexuální energii prostřednictvím sexuální fantazie, chlípnosti a masturbace.

"Larvy astrálního těla (incubi, succubi, bazilišci, draci, fantomové, atd.), jsou zničeny tím, že si do bot dáme síru práškovou. Ze síry se vypařují neviditelné výpary, které tyto typy larev rozloží. Když zapálíme síru na rozpáleném dřevěném uhlí (nebo samozápalné uhlíky), zlomyslné myšlenky a larvy uzavřené v jakékoli místnosti se rozloží." - Samael Aun Weor, Alchymie a Kabala

"Čadící čertovo lejno (Asafetida - lat. název) ničí incubi a succubi. Tato rostlina čertovo lejno, se musí hodit na žhavé uhlíky, a následný kouř vyčistí prostředí od larev." - Samael Aun Weor, Logos, Mantra, Teurgie