slovnik

Jak můžeme pokročit jako svobodní/é?

Zasvěcenci ze škol záhad všech věků, získali zasvěcení s Ohromným Arkánem (počestná sexualita). Nikdy v žádné škole záhad, nebyl někdo, kdo dosáhl zasvěcení bez ohromného Arkánum A.Z.F. Toto je Ohromné Arkánum.

Jednou, na určité události po nadiktování přednášky, se nás zeptal svobodný mládenec, učedník, zda je možné praktikovat Ohromné Arkánum se ženou z Astrálního Světa.Odpověděli jsme mu, že pouze se ženou z masa a kostí lze probudit Kundaliní.

Další bratr, který byl svobodným mládencem, chtěl praktikovat s vymyšlenou ženou! Toto je velmi hrozivé! Když mysl vytvoří mentální figurínu, tak tato figurína nabude vědomí a promění se, na pokoušejícího démona Mentálního Světa. Během spánku nás tato figurína sexuálně vybije skrze poluce (mokré sny).

Pro studenta je velmi náročné rozdrtit tyto mentálně figuríny. Obvykle se studenti stávají oběťmi těchto mentálních figurín, které jejich vlastní mysl vymyslela. Nejlepší si je najít manžela/ku, který/á bude opravdu spolupracovat ve Velkém Díle.

Ti, kteří nemají manžela/ku musí pozvednout svou tvůrčí energii se sportem pod širým nebem, jako turistické vycházky a plavání. Musí pozvednout svoji tvůrčí energii, když poslouchají dobrou hudbu a při obdivování velkých děl umění: sochařství, malování, klasická hudba, atd. (Editor: Další techniky jsou dostupné zde.)

Tímto způsobem ti, kteří nejsou ženatí/vdané mohou pozvednout svoji sexuální energii a přinést ji směrem ke svým srdcím. Tam v tom centru života, se ty tvůrčí síly smíchají se světelnými vlnami Vnitřního Krista a jsou sebrané směrem k nepopsatelným oblastem Velkého Světla. Sexuální energii rovněž vyzvedáme s estetickým smyslem, s dobročinností a láskou.

Avšak jménem pravdy musíme prohlásit následující: pokud chcete vyšší zasvěcení, pokud toužíte po probuzení Kundaliní a Tattvických schopností, tak potřebujete najít manžela/ku, protože zasvěcenec bez manžela/ky je jako zahrada bez vody.

Mnoho mystických zasvěcenců věří, že jsou počestní (cudní), protože nemají manžela/ku. Přesto mají poluce. Takto nešťastně vypouštějí své Kristonické semeno, ve kterém se nachází Genesis Velkého Života.

Posvátný oheň Solárního Logu (Krista), se nachází uvnitř každého semene, jestli je to rostlinné, živočišné nebo lidské semeno. Toto je důvod, proč má semeno moc se rozmnožovat.

Lidé se musejí postarat o své semeno, své semínko jako kdyby to bylo pitné zlato.

My hrdinně extrahujeme posvátný oheň Kundaliní z našeho semene, pomocí Arkánum A.Z.F.

Poluce (mokré sny) jsou radikálně vyléčeny s Arkánum A.Z.F. Dalším lékem je nápoj z dýňových jadérek.

Jsme dětmi muže a ženy. Nejsme dětmi žádné teorie. Slovo, Syn Člověka je dítětem muže a ženy. Syn Člověka je dítě Neposkvrněného Početí. Uvnitř nás musíme zvednout Syna Člověka, a na to, abychom mohli v našem nitru zvednout Syna Člověka, potřebujeme manžela/ku.

Citováno z Fundamental Notions of Endocrinology & Criminology (Základní Pojetí Endokrinologie a Kriminologie) napsáno Samaelem Aun Weorem

 

Otázky a odpovědi z gnostického fóra

Otázka:

Četl jsem "Cvičení Brahmačárja" od Svámího Šivánandu, a on tvrdí, že manželství není nezbytné k dosažení osvícení. Ale podle Samaela Aun Weora je manželství nezbytné k dosažení nejvyšší úrovně. Je to pravda? Existuje rozdíl mezi nejvyšší úrovní, kterou dosáhli lidé, kteří byli svobodní, a těmi, kteří měli partnera a praktikovali tantru? Pokud má Samael Aun Weor pravdu, pak to znamená, že mniši a jeptišky v minulosti vlastně nikdy nedosáhly nejvyšší úroveň.

Jak může naše osvícení záviset na vnější situace, zda máme partnera na praktikování tantry? To je přece v rozporu s mnoha jinými učeními, které tvrdí, že osvícení nezávisí od vnějších okolností nebo jiných lidí. Můžete to prosím vás rozvést?

Odpověď:

Mnoho mistrů (muži i ženy), kteří nemají manžela/ku, ji/ho mělo v předchozích životech. Mnozí učitelů (muži i ženy), kteří nemají manžela/ku, nevědí, že nejsou plně seberealizovaní. Možná probudili své vědomí, což je dobré, ale bez oplodnění rtuti (což se může uskutečnit pouze posvátným stykem), Bytí nelze plně realizovat.

Z přednášky: Oheň kundaliní:

Když mluvíme o probuzení kundaliní v gnostické tradici, tak mluvíme o duchovním narození. V některých jiných tradicích, obzvláště v hinduismu a buddhismu, když mluví o probuzení kundaliní, tak tvrdí, že dokonce i svobodná osoba ji může probudit. Vlastně, i Šrí Svámí Šivánanda to řekl, ale on nemluví o druhém narození. On nemluví o znovuzrození, co je to, o čem mluvíme v gnózi. Když Samael Aun Weor mluví o probuzení kundaliní, tak mluví o druhém narození. Když Šrí Svámí Šivánanda nebo Naropa nebo Marpa nebo kterýkoliv z těchto učitelů, hovoří o probuzení Tumo nebo kundaliní, tak oni říkají o prožívání této energie, stejně jako když zapálíte svíčku nebo zápalku. Když meditujete a cvičíte, tak tyto podmínky dáváte dohromady, takže plamen se může objevit, ale jedná se pouze o dočasné probuzení. Bude tam, pokud je tam palivo a podmínky. To je způsob, jak můžete mít zážitky v meditaci. Můžete mít pochopení, intuici, vhled, mimotělní zážitky. Všechny tyto věci mohou být tím vyvolané, ale nepleťte si zapálení zápalky s vytvořením slunce. Světlo, které přichází ze zápalky je malé a dočasné. Slunce, na druhé straně, je úplně jiná úroveň. To je to, co je druhé narození. Druhé narození je proniknutí zpět do Edenu. Toto probuzení je zcela odlišné od jisker nebo záblesků energie kundaliní, při aktivování čakry. Mějte jasno v tomto rozdílu.

V dávných dobách, kláštery sloužily k účelu školení mnichů a jeptišek jak pracovat se sexuální energií, aby je připravili na manželství, jak to naznačuje slovo seminář (instituce vychovávající budoucí kat. kněží); semenný; semeno.

שֶׁמֶן Shemen, znamená v hebrejštině olej. Tento olej se používal na pomazání zasvěcenců. Byl to symbol pro transmutaci a ty, kteří pracují v alchymii. Toto je práce s tvůrčími energiemi.

Avšak kláštery zcela ztratily význam této tradice.

V době Ryb, do které patřil Šivánanda, bylo zmínění se o alchymii veřejnosti zakázáno. Ale teď jsme v době Vodnáře, což je věk šíření znalostí, nosič vody: poznání sexuální geneze (vzniku).

Pokud jde o sex jako cestu k osvobození, přečtěte si knihu Dokonalé manželství!

Otázka:

Jak mohu dosáhnout malé zasvěcení, jelikož jsem svobodný?

Odpověď:

Tři faktory

Poznámka tazatele:

Nyní budu tedy pracovat se smrtí a obětí! Děkuji

Odpověď:

S narozením pracujeme na své úrovni skrze transmutaci, ať už jako ženatý/vdaná nebo svobodný/á, protože oba způsoby produkují zrod ctností, dobrých vlastností, principů, esence, duše a chápání, ale na různých úrovních.

Pochopení a smrt ega, stejně jako nesobecká služba lidstvu, jsou faktory neoddělitelné od narození. Tyto tři faktory není možné od sebe izolovat.

Nemůžete vstoupit do menších/malých zasvěcení, aniž jste pracoval na narození, i když se jedná o úroveň malého bratra nebo sestry (pracujícího na zasvěcený menších/malých záhad). Je to proto, že prostřednictvím vědecké cudnosti dáváme zrodu ctnostem, ať už jsme svobodný/á nebo ženatý/vdaná.

Otázkou však je, do jaké míry lze dosáhnout duchovního zrození. Je zřejmé, že člověk musí být ženatý/vdaná, aby vstoupil do hlavních/velkých záhad, ale nikdo nemůže nikam pokročit bez práce s narozením, tj. transmutace, ať už svobodný/á nebo ženatý/vdaná.

Když ego zemře, zrodí se duše. Jednotlivci, kteří jsou svobodní, mohou zničit až padesát procent svých eg/defektů, a tak dát zrodu padesáti procentům osvobozené esence. Chcete-li dosáhnout více, potřebujete manželství.