slovnik

Čakra višúddha

1. Čakra višúddha naší míchy se nachází ve spodní části našeho tvůrčího hrtanu.

2. Tato nádherná čakra je úzce spojena s tattvou akáše (éterický element).

3. Barva této čakry je intenzivně modrá.

4. Hrtanová čakra patří k tattvě manas.

5. Božské božstvo, které chrání tuto nádhernou čakru je Sadašiva.

6. Tato nádherná čakra má šestnáct nádherných lístků.

7. Vskutku, střed této čakry vypadá jako měsíc v úplňku.

Visuddha cakra

Umístění čakry višúddha

8. Jogíni z Indie tvrdí, že meditací nad touto čakrou, je možné udržet při životě fyzické tělo i během pralaja (kosmické noci).

9. Každý, kdo se naučí meditovat nad touto čakrou, může vědět nejvyšší esoterické znalosti všech posvátných knih, včetně Véd.

10. Jogín/ka, který/á se naučí meditovat nad touto čakrou, dosáhne vysokého stavu trikala jnane - to znamená, ten, kdo je schopen poznat minulost, přítomnost a budoucnost.

11. Mantra tattvy akáše je Han. Nepochybně, jogín musí zpívat tuto mantru při meditaci nad touto úžasnou čakrou.

12. Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.

13. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem;

14. rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.

15. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.

16. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

17. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“  - Zjevení Janovo 3:1-6

18. Tato čakra Sardské církve patří smyslu okultního-slyšení neboli jasnoslyšení.

19. Mentální tělo je úzce spojeno s církví Sard.

20. Já, Samael Aun Weor, planetární Logos Marsu, jsem po mnoha mahámanvantár nepřetržitého vývoje a pokroku, došel k závěru, že jedinečná, zásadní věc v životě, je svatost.

21. Magické síly jsou květiny Duše, které rozkvétají, když kráčíme cestou svatosti.

22. Pro jeden krok, který uděláme v rozvoji čaker, musíme udělat tisíc kroků v svatosti.

23. Svou zahradu připravíme s esoterickými cvičeními, aby naše úžasné čakry mohly kvést s vůní svatosti.

24. Jogín/ka musí zalévat svou zahradu denně tím, že skoncuje se všemi svými morálními chybami.

25. Každý z okvětních lístků našich lotosových květů představuje určité ctnosti. Bez těchto ctností, se lotosové květy nemohou otevřít, aby přijaly slunce pravdy.

26. Nebažte po magických schopnostech, protože se propadnete do měsíčních propastí.

27. Pro ty, kteří nechtějí kráčet cestou svatosti, je lepší pokud od tohoto učení upustí, před tím, než bude pro ně příliš pozdě.

28. Višúddha čakra souvisí s tvůrčím slovem.

29. Někdy mluvit, je zločin a někdy mlčet je také zločin.

30. Tak jako existuje delikventní ticho, stejně tak existují slova hanby.

31. Nejtěžší věc v životě, je naučit se ovládat svůj jazyk.

Tato kapitola je z knihy "Kundaliní jóga," napsaná Samaelem Aun Weorem